Lietošanas pamācība ELECTROLUX ZAM6107

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ELECTROLUX ZAM6107 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ELECTROLUX ZAM6107 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ELECTROLUX ZAM6107 lietošanas pamācību.


ELECTROLUX ZAM6107 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1668 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ELECTROLUX ZAM6107

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] 29 Programmas izvle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Skauma regulsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Quick menu (tr izvlne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Izvlu atlase un regulsana ekrn . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Automtisk programmu noskaosa . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kabeu DTV iestatjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Manul programmu noskaosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Programmu redisana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pastiprintjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 CI [KOPG INTERFEISA] INFORMCIJA. . . . . . 48 Programmatras atjauninsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Attla/skaas prbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Signla prbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Informcija par razojumu/pakalpojumu . . . . . . . . . . . . . 53 TKLA PRBAUDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Vienkrs rokasgrmata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 LAI IZMANTOTU USB VAI DATORA IERCI Pievienojot USB ierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 DLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Filmu saraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 FOTO SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Mzikas saraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 DivX reistrcijas kods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Deaktivizsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 SPLE Sple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 I SATURS EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE -ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEVEDIS)(DIGITL REZM) EPG Ieslgsana/izslgsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Izvlieties programmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Pogu Funkcija NOW/NEXT Guide (TAG AD/ NKAMAIS CEVEDIS) Rezm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Pogu Funkcija 8 dienu Ceveza Rezm. . . . . . . . . 131 Pogas funkcija Datuma Izmainsanas Rezm132 Pogas Funkcija Paplasint Apraksta Log . . . 132 Pogas funkcija Record/Remind Setting (Ierakstt/ Atgdint Iestatjumu) Rezm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Pogu funkcija Schedule List (Ieplnot saraksta) rezm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 analogaj rezm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - NICAM kodts skaas uztversana (tikai analogaj rezm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 - Skaruu skaas izejas izvle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Valodas/valsts izvle ekrna izvln . . . . . . . . . . . . . . 166 VALODAS IZVLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 SATURS LAIKA IESTATJUMS Pulkstea iestatsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Automtisk ieslgsans/izslgsans laika iestatjums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 MIEGA TAIMERA IESTATJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 VECKU VADBA/REITINGS PAROLES IESTATSANA UN SISTMASNOBLOSANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 BLOCK PROGRAMME (BLOT PROGRAMMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 VECKU NOTEIKTA KONTROLE (TIKAI DIGITL REZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 RJS IEEJAS BLOSANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Taustiu blosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 ATTLA VADBA ATTLA LIELUMA (MALU ATTIECBAS) VADBA . . 135 Attla vednis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Energy Saving (Enerijas taupsana) . . . . . . . . . . . . . 138 Rpncas attla iestatjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 ATTLA REGULSANA MANULI . . . . . . . . . . . . . . . . 141 ATTLA UZLABOSANAS TEHNOLOIJA. . . . . 143 Eksperta attla vadba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Attla atiestatsana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Trumotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 LED VIETJ GAISMAS SAMAZINSANA. . . 149 POWER INDICATOR (BAROSANAS INDIKATORS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Attla pielipsanas samazinjuma (ISM) metode . . 151 Mode setting (Rezma iestatsana) . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Demo mode (Demonstrcijas rezms) . . . . . . . . . . . . 153 TELETEXT Ieslgsana/izslgsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 SIMPLE (VIENKRSS) teksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 TOP (AUGSTK LMEA) teksts . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 FASTEXT (TRAIS TEKSTS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Specils teleteksta funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 DIGITLAIS TELETEKSTS TELETEKSTS DIGITL PAKALPOJUMA IETVAROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 TELETEKSTS DIGITL PAKALPOJUM . . . . 180 SKAAS UN VALODAS VADBA AUTOMTISKAIS SKAUMA IZLDZINTJS. . . 154 Clear Voice II (SKAIDRA BALSS II). . . . . . . . . . . . . . . . 155 RPNCAS SKAU IESTATJUMI -- REZMS SOUND MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 SKAAS IESTATJUMU REGULSANA ­ LIETOTJA REZMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Infinite Sound (Neierobezots skanjums) . . . . . . . 157 BALANSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 TV SKARUU IESELECTROLUXSANAS/ IZSELECTROLUXSANASIESTATSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 DTV (Digitl televzija) audio iestatjums(TIKAI DIGITL REZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 DIGITLS AUDIO IZEJAS IZVLE . . . . . . . . . . . . . . 161 AUDIO RESET (AUDIO ATIESTATSANA) . . . . 162 Audio description (Audio apraksts)(TIKAI DIGITL REZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 I/II - Uztversana stereo/divvalodu rezm (tikai PIELIKUMS PROBLMU NOVRSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 TEHNISK APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 IZSTRDJUMA SPECIFIKCIJAS . . . . . . . . . . . . . 184 IR (INFRASARKANIE STARI) KODI. . . . . . . . . . . . . . . 201 RJO VADBAS IERCU IESTATSANA . . . . . . 202 Atklt pirmkoda programmatras piezme . . . . 209 II SAGATAVOSANS LED LCD TV MODEI: 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE75**, 32/37/42/47/55LE78**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 32/37/42/47/55LV5*** PIEDERUMI Prliecinieties, vai plazmas displeja piegdes komplekt ir sdi piederumi. Ja kda no piederumiemnav, sazinieties ar izplattju, pie kura iegdjties so izstrdjumu. [. . . ] Saturu un pakalpojumus tress puses nodrosina ar tklu un apraides iekrtu paldzbu, un ELECTROLUX ar to nav nekda sakara. ELECTROLUX drkst bez ieprieksja brdinjuma vai saistbm noteikt ierobezojumus noteiktu pakalpojumu vai satura lietosanai vai piekuvei. ELECTROLUX neprprotami noliedz atbildbu vai saistbas attiecb uz saj ierc pieejam satura un pakalpojumu izmaim, prtraukumiem, atslgsanu, atvienosanu vai atcelsanu. ELECTROLUX neuzemas atbildbu un saistbas par satura un pakalpojumu klientu apkalposanu. Ja rodas neskaidrbas par saturu vai pakalpojumiem vai ir vajadzga tehnisk paldzba, jums jsazins ar attiecgajiem satura un pakalpojumu sniedzjiem. TKLRAIDE 69 TKLRAIDE NETCAST IZVLNE Sos pakalpojumus nodrosina cits satura nodrosintjs. Viss saturs, ko piegd pakalpojumu sniedzjs, var tikt maints jebkur laik, bet nav ierobezota satura izemsana. Ja rodas kdi ar saturu saistti jautjumi vai problmas, skatiet pakalpojumu sniedzja tmeka vietni, lai iegtu jaunko informciju. Ldzu, emiet vr, ka uzmums ELECTROLUXE nav atbildgs par jebkdu saturu, ko nodrosina pakalpojumu sniedzjs, k ar ar so saturu saisttm izmaim. Lai iegtu konkrtu informciju par pakalpojumiem, apmekljiet satura nodrosintju vietnes. (Iespjams, dazas satura rokasgrmatas nebs nodrosintas atkarb no satura nodrosintja). NetCast izvlnes avots var bt katr valst atsirgs. 70 TKLRAIDE Accu YouTube Weather Picasa 1 2 Izvlieties NETCAST izvlnes opciju. Lietojiet AccuWeather, Picasa vai YouTube. PIEZME Ar televizora paldzbu meklto videoklipu saraksts var atsirties no dator ar tmeka prlkprogrammas paldzbu meklto videoklipu saraksta. T k bezvadu iercm iespjami elektromagntisko viu traucjumi, ar tm nevar nodrosint pakalpojumus, kas saistti ar cilvka dzvbu. Ja tiek izmantotas Bluetooth austias, nav iespjams saemt fotoattlus (tikai JPEG) vai klausties mziku no citm Bluetooth iercm. Skku informciju par Bluetooth skatiet Bluetooth ierces lietotja rokasgrmat. Ierci jizmanto, ievrojot sdus divus noteikumus: 1) S ierce nedrkst izraist kaitgus traucjumus un 2) sai iercei jpieem saemtie traucjumi, tai skait tdi, kas var izraist nevlamu ierces darbbu. Atkarb no translcijas apstrdes metodes un izmantoto austiu darbbas, skau var tri atvienot. QDID(Qualified Design Identity - kvalificta dizaina identitte) : B015199 BLUETOOTH IESTATSANA Ja vlaties klausties prraidtu skau, izmantojot Bluetooth austias vai saemt jpeg attlus no kdas rjs ierces un skatties tos televizor, klausties mziku no mobil tlrua (Bluetooth ierces), varat izmantot bezvadu sakarus bez nepieciesambas pievienot kabeus. Ja nevlaties izmantot Bluetooth funkciju, izvlieties , , Bluetooth izslgts". Ja ierce pievienota rjai Bluetooth iercei, varat izvlties , , Bluetooth izslgts" pc ierces atvienosanas. LAI IZMANTOTU BLUETOOTH Bluetooth IESTAT. ATTLS AUDIO LAIKS BLOT Bluetooth ieslgts Bluetooth ir izslgts. Iziet Prvietot OK Izvlieties 'Bluetooth ieslgts' kreisaj pus, lai ieslgtu Bluetooth. IESPJA TKLS Nospiediet OK( Bluetooth MANA MULTIVIDE SPLE ) , lai iestattu programmas iestatjumus. Klientu atbalsts Vienkrs rokasgrmata Iziet 1 2 Izvlieties BLUETOOTH. Izvlieties Bluetooth ieslgts. · Nospiediet pogu EXIT (IZIET), lai turpintu skatties televziju norml rezm. · Nospiediet pogu BACK (ATPAKA), lai atgrieztos ieprieksj izvlnes ekrna log. 77 LAI IZMANTOTU BLUETOOTH BLUETOOTH AUSTIAS Kad bsit izvljies Bluetooth austias, varsit klausties televizora skau Bluetooth austis, izmantojot bezvadu sakarus. Pirms jaunas Bluetooth ierces pirms lietosanas reizes t ir jsavieno pr. [. . . ] Prraide [j][q][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr] Enerijas taupsanas funkcija 7 0 6 0 5 0 4 0 Mazs ener. Programmas pievienosana/ izlaisana(Komanda: m b) Lai iestattu izlaisanas statusu pasreizjai pr grammai. Prraide [m][b][ ][Televizora ID][ ][Dati][Cr] Data 00 : Skip(Izlaisanna) 01 : Add(Pievienosana) Apliecinjums [b][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] * Relo datu kartsana 1 00 : Solis 0 A: Solis 10 (Televizora ID 10) Solis 15 (Televizora ID15) Solis 16 (Televizora ID 16) Solis 100 0 0 0 0 0 0 0 1 Minimla 0 0 0 0 0 0 1 0 Vidja 0 0 0 0 0 0 1 1 Maksimla Automtiski (tikai LCD TV/ LED LCD TV) Ekrna izslgsana Intelientais sensors (tikai plazmas TV) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 F: 10 : 64 : 0 0 0 0 0 1 0 0 Apliecinjums [q][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] 19. Automtisk konfigursana (Komanda: j u) Lai koritu attla pozciju un automtiski samazintu attla sposanos. [. . . ]

NOTEIKUMI ELECTROLUX ZAM6107 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ELECTROLUX ZAM6107 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag