Lietošanas pamācība LG 42LV3550

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju LG 42LV3550 lietošanas pamācībām. Ceram, ka LG 42LV3550 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt LG 42LV3550 lietošanas pamācību.


LG 42LV3550 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (17146 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   LG 42LV3550 (17329 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata LG 42LV3550

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] LCD TV/LED LCD TV PLAZMAS TV Ldzu, pirms ierces lietosanas rpgi izlasiet so rokasgrmatu un saglabjiet to turpmkai uzziai. LIETOTJA ROKASGRMATA www. lg. com 2 LICENCES LICENCES Atbalsttas licences var atsirties atbilstosi modelim. "Dolby" un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories precu zmes. HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLCprecu zmes vai reistrts precu zmes. PAR DIVX VIDEO: DivX® ir ciparu videoformts, ko izstrdjis uzmums DivX, Inc. S ierce ar logotipu DivX Certified® ir sertificta ierce, kas atskao DivX video. Apmekljiet vietni www. divx. com, lai iegtu papildinformciju un programmatras rkus failu prvrsanai DivX videoformt. [. . . ] (lpp. 68) 5 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz vlamo failu, un nospiediet OK (Labi). Foto saraksts USB rj ierce Diskdzinis 1 Lapa 1/1 Lapa 1/1 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Ja izvlaties Iestatt audio, rkojieties, k aprakstts tlk. 010 011 012 013 014 015 Prvietot Skatt P Lapas maia MARK Atzmt Iziet 1 Nospiediet navigcijas pogu, lai ritintu uz un atvrtu izvlni Skaas rezms, Automtisks skaums, Skaidra balss II vai Balanss. Uz mzikas sarakstu Maint numurus Atzmsanas rezms Foto saraksts USB rj ierce Atzmsanas rezms Lapa 1/1 2 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz Diskdzinis 1 Lapa 1/1 atbilstosajm korekcijm, kas jveic. (lpp. 73) 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 Prvietot Skatt atzmto Atzmt visu Atzmt P Lapas maia MARK Atzmt Iziet Noemt atzmi visam Iziet no atzmsanas rezma Izvlne Apraksts Latviesu LV Skatt atzmto Pardt atlasto fotoattla failu. Noemt atzmi Atzmes noemsana visiem atzmvisam tajiem fotoattlu failiem. sanas rezma Atzmt visu 6 Skatiet fotoattlus. Fotoattlu skatsans Skatiet USB atmias ierc vai datora koplietot map glabtos failus, izmantojot tkla savienojumu. Ekrna attlojums atsirsies atbilstosi modelim. PIEZME yy Neatbalsttie faili tiek pardti tikai ar prieksskatjuma attla ikonu . yy Standartiem neatbilstosi faili tiek pardti bitkartes form . 1 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz izvlni Mana multivide, un nospiediet OK (LABI). 2 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz izvlni Fotoattlu saraksts, un nospiediet OK (LABI). mo mapi, un nospiediet OK (Labi). 3 Spiediet navigcijas pogas, lai atlastu Disk4 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz vla- IZKLAIDE 61 Fotoattlu opciju izmantosana Fotoattlu skaitsanai izmantojiet tlk mints opcijas. 01_a. jpg 2008/12/10 1920 x 1080 479 KB Opcija yy Slaidu trums: slaidrdes truma izvle (trs, Vidjs, Lns). mz. : mzikas mapes izvle fona mzikai. PIEZME yy Fona mzikas atskaosanas laik mzikas mapi nevar maint. yy Varat izvlties tikai MP3 mapi, kas ir saglabta ierc, no kuras tiek rdts fotoattls. Slaidrde 2/13 Q. MENU Opcija Slpt Fona mz. Iziet Opcijas Izvlto fotoattlu skaits Opcija Slaidrde Apraksts Izvlto fotoattlu slaidrdes palaisana vai prtrauksana. Ja neviens fotoattls nav izvlts, visi pasreizj map saglabtie fotoattli tiek rdti slaidrd. Varat pielgot izvlni Opcija, izmantojot tlvadbas pults pogu Q. MENU vai Home (Skums). (Pagriezt) Fotoattlu griesana pulksterdtju kustbas virzien (90°, 180°, 270°, 360°). PIEZME yy Atbalsttie fotoattla izmri ir ierobezoti. Ja pagriezt platuma izsirtspja ir lielka nek atbalsttie izsirtspjas izmri, js nevarat pagriezt fotoattlu. Skatiet fotoattlus, veicot to tlummaiu par 2 vai 4 reizm. ENERGY Vairkkrt spiediet pogu ENERGY SAVING SAVING (ENERIJAS TAUPSA(ENERI- NA), lai maintu ekrna spilgtumu. MENU vai Home (Skums), lai atvrtu izvlni Option (Opcija). 2 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz izvlni Iestatt foto skatsanu, Iestatt video vai Iestatt audio, un nospiediet OK (LABI). PIEZME yy Opciju vrtbas, kas izmaintas izvln Filmu saraksts, neietekm izvu Fotoatt. Ja izvlaties Iestatt foto skatsanu, rkojieties, k aprakstts tlk. 1 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu un izvltos izvlni Slaidu trums vai Fon. mz. 2 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz atbilstoso korekciju veiksanu. 62 IZKLAIDE Ja js izvlaties Iestatt video, rkojieties, k aprakstts tlk. 1 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz atbilstosajm korekcijm, kas jveic. (lpp. 68) Ja izvlaties Iestatt audio, rkojieties, k aprakstts tlk. 6 Atskaojiet mziku. 7 Atskaojiet failus, izmantojot tlk mints pogas. Mzikas sar. Lapa 1/1 Diskdzinis 1 Lapa 1/1 Atzmts(-i) 3 fails(-i) 1 Nospiediet navigcijas pogu, lai ritintu uz un atvrtu izvlni Skaas rezms, Automtisks skaums, Skaidra balss II vai Balanss. - B08. mp3 0:00 2 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz II Atskaot ar foto Opcija Slpt Iziet Poga Apraksts Atskaosanas prtrauksana Mzikas faila atskaosana Atskaosanas pauzsana vai atsksana Priesana pie nkam faila Priesana pie ieprieksj faila Mzikas klaussans 1 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz izvlni Mana multivide, un nospiediet OK (LABI). ni Mzikas sar. , un nospiediet OK (LABI). 2 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz izvl3 Spiediet navigcijas pogas, lai atlastu Diskdzinis 1, lai atvrtu pievienoto USB atmias ierci. mo failu, un nospiediet OK (Labi). r s t w v v 4 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz vla5 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz vla- Mzikas sar. USB rj ierce 001. - B05. mp3 0:00 Prvietot Atskaot P Lapas maia MARK Atzmt Uz filmu sarakstu Maint numurus Atzmsanas rezms Iziet Mzikas sar. Atzmsanas rezms Lapa 1/1 USB rj ierce 001. [. . . ] vrtba: 3E7 (0 ldz 999) (Izemot Zviedriju, Somiju, Norviju, Dniju, riju) Digitlais -- min. : no 00 ldz maks. vrtba: 270F (0 ldz 9999) (Tikai Zviedrij, Somij, Norvij, Dnij, rij) Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Data Min: 00 ­ Max: 7DH Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 18. Enerijas taupsana (Komanda: j q) Lai samazintu televizora strvas patriu. Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Enerijas taupsanas funkcija 7 0 6 0 5 0 4 0 Zems Power (Barosana) Zems Power (Barosana) Zems Power (Barosana) Zems Power (Barosana) Zems Power (Barosana) Zems Power (Barosana) Zems Power (Barosana) 3 0 Lmenis 2 0 1 0 0 0 Izslgta Apraksts Latviesu LV 0 0 0 0 0 0 0 1 Minimla 21. [. . . ]

NOTEIKUMI LG 42LV3550 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un LG 42LV3550 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag