Lietošanas pamācība PHILIPS 10FF3CMI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS 10FF3CMI lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS 10FF3CMI lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS 10FF3CMI lietošanas pamācību.


PHILIPS 10FF3CMI : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (2476 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS 10FF3CMI (1021 ko)
   PHILIPS 10FF3CMI QUICK START GUIDE (638 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS 10FF3CMI

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Foto Rmtis Reistrjiet Jsu preci un iegstiet atbalstu www. philips. com/welcome 8FF3CDW 8FF3CME 10FF3CDW 10FF3CME 10FF3CMI Tiecieties ar Philips Internet http://www. philips. com Lietoanas instrukcija 7 BIEI UZDOTI JAUTJUMI Js varat iestatt fona krsu vai maingu krsu. Fona krsa saglab pareizu attla proporciju, bet var piemrot melnas joslas (vai izvlto fona krsu). Ms iesakm lietot maingo krsu, lai saglabtu pareizu attla proporciju ar atbilstoas krsas fonu. Lietotji var izvlties Galven izvlne > Background (Fons) > RadiantColor (Mainga krsa)/Auto fit (Automtiska piemrotba)/black (melns)/red (sarkans)/gray (pelks). [. . . ] Ja Js sazinieties ar Philips, Jums tiks jautti modea un srijas numuri. Atrodiet Foto Rma modea numuru un srijas numuru Jsu Foto Rma mugurpus vai apak. Pierakstiet os numurus eit: Modea Nr. ______________________ Srijas Nr. ______________________ I Padoms l Kad atgdinjums tiek atskaots, Js varat spiest jebkuru taustiu vienreiz, lai apturtu atgdinjumu. Spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. Statva uzstdana Lai novietotu Foto Rmti uz plakanas virsmas, piestipriniet komplekt iekauto statvu Foto Rma aizmugur. Ievietojiet statvu Foto Rmt. Strvas pieslgana Atgdinjuma fotogrfijas izvle Atgdinjumam Js varat izvlties fotogrfiju. Ja nav definta fotogrfija, atgdinjumam tiek paemta noklust Philips ieldes fotogrfija. Spiediet taustiu (Iestatana) > [Options] (Iespjas) > [Event Reminder] (Notikuma Atgdinjums), izvlieties atgdinjumu un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu izvli. Izvlieties punktu [Photo] (Fotogrfija) un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. 2 Album esos fotogrfijas tiek rdtas sktlu rem. l Piezme Atgdinjuma ieslgana 1. Izvlieties [Setup] (Iestatana) > [Options] (Iespjas) > [Event Reminder] (Notikuma Atgdinjums), izvlieties atgdinjumu un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu izvli. Izvlieties punktu [Set] (Iestatt) un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. Izvlieties punktu [On] (Ieslgt), lai ieslgtu atgdinjumu. l Novietojot Foto Rmti, prliecinieties, ka strvas vads un rozete ir viegli pieejami. 1. Piesldziet strvas vadu pie Foto Rma kontakta DC un pie strvas rozetes. Lai izslgtu atgdinjumu, izvlieties punktu [Off] (Izslgt). 4. Izvlieties [Setup] (Iestatana) > [Options] (Iespjas) > [Event Reminder] (Notikuma Atgdinjums), izvlieties atgdinjumu un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu izvli. Izvlieties punktu [Delete reminder] (Dzst atgdinjumu) un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. 2. Pagrieziet statvu par 45 grdiem pulkstea rdtju virzien, lai nostiprintu to pie Foto Rma. l Spiediet taustius \/[/q/Q, lai izvltos fotogrfiju. 24 9 3 SKUMS Saglabanas ierces pieslgana Js varat rdt fotogrfijas no vienas no sekojom saglabanas iercm: l l l l l l l l l l l 5 LIETOJIET VAIRK NO JSU DIGITL FOTO RMA SD, iebdiet atmias karti, Lietojot kontaktu ldz t iesldzas sav viet. Izvlieties [Setup] (Iestatana) > [Options] (Iespjas) > [Time and Date] (Laiks un Datums) > [Show clock] (Rdt pulksteni) un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. Spiediet taustius \/[, lai izvltos: I Padoms l l l l l Izvlieties simbolu un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. Kad atgdinjuma nosaukums ir pabeigts, izvlieties Enter un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. Compact Flash type I Secure Digital (SD) Secure Digital (SDHC) Multimedia Card xD card Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo USB zibatmia 2 Pc dam sekundm atmias kart esos fotogrfijas tiek pardti secgi sldrdes rem. l [No clock] (Nerdt pulksteni) [In slideshow] (Sldrd) [Both] (Abi) Notikuma laika un datuma iestatana 1. Izvlieties [Setup] (Iestatana) > [Options] (Iespjas) > [Event Reminder] (Notikuma Atgdinjums), izvlieties atgdinjumu un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu izvli. Ja atmias karte ir tuka vai bojta, displej pards "{Sorry, Card/Device error!}" (Atvainojiet, Kartes/Ierces kda!). 3. Spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. Saglabanas ierces izemana l CF vai Lietojot USB, SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo kontaktus, izvelciet atmias karti vai USB zibatmiu r. SD kontaktu, vlreiz uzspiediet uz Lietojot atmias kartes, lai to atbrvotu, tad izvelciet atmias karti r. [. . . ] Sldrdes izvln [Slideshow Menu] izvlieties punktu [Rename Slideshow] (Prsaukt Sldrdi), tad spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. Piesldziet komplekt iekauto USB vadu pie Foto Rma kontakta un pie datora USB ligzdas. 7. Izvlieties punktu [Copy to] (Kopt uz) un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. 2. 2 Foto Rmtis automtiski prstartjas. Izvlieties simbolu un spiediet taustiu OK, lai apstiprintu. [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS 10FF3CMI LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS 10FF3CMI lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag