Lietošanas pamācība PHILIPS SPC 520NC

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS SPC 520NC lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS SPC 520NC lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS SPC 520NC lietošanas pamācību.


PHILIPS SPC 520NC : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3748 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS SPC520NC (3692 ko)
   PHILIPS SPC520NC (3692 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS SPC 520NC

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ldzam apzint vietjos atkritumu savkanas punktus elektriskajm un elektroniskajm iercm. Ldzam rkoties saska ar vietjiem noteikumiem un neizmest vecs ierces kop ar normliem sadzves atkritumiem. Pareiza atbrvoans no Jsu vec aprkojuma paldzs novrst iespjamas negatvas sekas dabai un cilvka veselbai. Lai izvairtos no nosmakanas draudiem, turiet tos maziem brniem nepieejam viet. [. . . ] Nospiediet tabulu "Communicate" (komunikcijas), kas atrodas Communicate(Komunikcijas) izvln. >Visas pieejams darbbu iespjas tiek uzrdtas ar ikonu paldzbu. H H 2. Nospiediet atbilstoo "Install" (instalt) pogu un lejupieldjiet un instaljiet piedvto darbbu iespju. Sekojiet ekrn nordtajm instrukcijm attiecb uz lejupieldanu un instalciju. Pc darbbu iespjas instalcijas, sagatavojiet prastos Web Kameras iestatjumus ar mri spt atbilstoi izmantot Web Kameru piedvtajai darbbai. Nospiediet atbilstoo "Launch" (uzskt) pogu un aktivizjiet piedvto darbbu iespju. H Autortiesbu aizsardzba Atbilstoi Copyright 2003 visas tiesbas rezervtas Philips Consumer Electronics B. V. Neviena no dokumenta dam nedrkst tikt pavairota, prstta, prskatta, uzglabta vai tulkota kd no datorvalodm, jebkd veid un ar jebkdu tehnisko ldzeku paldzbu, elektroniski, mehniski, magntiski, optiski, miski, ar roku vai cit veid, nesaemot iepriekju rakstisku piekrianu no Philips. Zmoli un produktu nosaukumi ir atbilstoo kompniju preu zmes vai reistrts preu zmes. 18 7 INSTALCIJA Web Kameras programmatras instalcija Komplekt iekaut instalciju programmatra piemrota tikai tiem PC, kuri darbojas uz opertjsistmu Microsoft Windows , XP un Vista bzes. WEB KAMERAS VADBA Attlu uzemana/ video ierakstana "Capture" (attla uzemana) izvln Js varat uzemt attlus, ierakstt video un prstt, apskatt, redit, stt uz elektronisko pastu, izdrukt un sakrtot Jsu fotogrfijas un video ierakstus. Piezmes! 0 Pirms uzskat instalciju, atvienojiet visas USB ierces (izemot USB klaviatru un USB peli). 1 Ievietojiet instalciju CD-ROM Js PC/klpjdatora CD-ROM/ DVD nodaljum. > Pc pris sekundm ekrn pards uzraksts "Language selection". Piezme!Ja vlties instalt visus objektus, nospiediet "Next" Vai: Ja ir atsevii objekti, kurus nevlaties instalt, veiciet atzmes kvadrtios pirms katra attiecg objekta. Noteikti izvlieties "SPC520NC WebCam Driver" un "Philips VLounge" attiecb SPC520NC Web Kameru, gan ar attiecb uz SPC525NC Web Kameru (programmatra abm Web Kamerm ir vienda). Spiediet "Next". > Pards programmas licences lgums. 6. Nospiediet "Yes" instalcijas turpinanai > Ja instalcija ir veiksmga, ekrn pards sekojoi attli. 7. Izvlieties "Video Device" (video ierces) > pards visas pievienots Web Kameras > Ekrn pards "Reboot". 3. Nospiediet "OK" > Pards izvlts Web Kameras VLounge izvlnes ekrns. 8. PC/klpjdatora restartanai nospiediet "Yes" > > V(ideo)-Lounge sinjumikona pabeiganas. tiks uzstdta pc instalcijas Ar VLounge iespjams piekt visai ar kameras darbbu saisttajai programmatrai. Varat pievienot Jsu Web Kameru. 16 9 INSTALCIJA Web Kameras savienoana ar Jsu PC/klpjdatoru WEB KAMERAS IESTATJUMI Audio iestatjumi 17. Prliecinieties, ka esat pabeigui CD instalciju pirms Web Kameras savienoanas ar PC/klpjdatoru. Savienojiet USB kontaktu USB kabea gal ar PC/klpjdatora USB portu. > Web Kameras energoapgde tiks veikta no PC/klpjdatora. Dadu iezmju iestatjumi 4. Web Kameras piestiprinanai PC monitoram vai klpjdatora ekrnam izmantojiet skavu un ts divas gumijots malas. Pievienojiet austiu komplekta vadu (tikai SPC525NC) Jsu PC/klpjdatora skaas kartei. l l savienojiet melno austiu spraudkontaktu Z ar austiu ligzdu PC skau kartei. savienojiet pelko mikrofona spraudkontaktu (!) ar mikrofonu vai PC skau kartes zao ligzdu. [. . . ] Kontrasts (Contrast) Kontrasta kontrole sniedz iespju regult attiecbu starp tumo un gaio attlu atbilstoi Jsu vlmm. Gamma Gamma sniedz iespju padart gaikas prk tums attla daas vienlaicgi nepakaujot prgaismoanai gaiks attla daas. Pilnga automtisk kontrole: ieslgts/izslgts Pilngas automtisks kontroles rems sniedz vieglu iespju saemt labko no Jsu Philips SPC520NC/SPC525NC Web Kameras. Vai ar Jums ir iespja izvlties pilngu manulo kontroli pr Web Kameras iestatjumiem, atsldzot pilngas automtisks kontroles remu. [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS SPC 520NC LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS SPC 520NC lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag