Lietošanas pamācība PHILIPS SPD5240CC

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS SPD5240CC lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS SPD5240CC lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS SPD5240CC lietošanas pamācību.


PHILIPS SPD5240CC : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (450 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS SPD5240CC (1027 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS SPD5240CC

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] rjais cietais disks 5220 SPD 5230 SPD 5240 SPD 5250 SPD Tiecieties ar Philips Internet http://www. philips. com Lietoanas instrukcija SATURA RDTJS Kas atrodas iepakojum? [. . . ] o aprkojumu nedrkst izmantot diem mriem. " WEEE atzme: "Informcija Patrtjam" B: Y-vads Atbrvoans no Jsu vecs ierces Jsu ierce ir veidota un raota ar augstas kvalittes materiliem un komponentm, ko var prstrdt un lietot atkrtoti. Ldzam apzint vietjos atkritumu savkanas punktus elektriskajm un elektroniskajm iercm, tai skait tm, kas apzmtas ar prsvtrotu riteotas miskastes simbolu. Ldzam rkoties saska ar vietjiem noteikumiem un neizmest vecs ierces kop ar normliem sadzves atkritumiem. Pareiza atbrvoans no Jsu vec aprkojuma paldzs novrst iespjamas negatvas sekas dabai un cilvka veselbai. C: tr skuma cevedis 6 3 K PIESLGT O RJO CIETO DISKU JSU DATORAM? Iespraudiet aptto USB vadu tuk USB port uz Jsu datora. Windows Explorer pards diska ikona, Philips rjais Cietais Disks, un jiedegas Zilai lampiai. (Lai lietotu jauno disku, dareiz var bt jprstart dators) Ja dators neatpazst cieto disku (daiem datoriem var bt nepietiekama maistrles jauda), ms iesakm Jums lietot ar o preci komplekt iekauto Y-vadu. Piesldziet Y-vadu pie ciet diska USB vada un divs brvs USB ligzds uz Jsu datora. Melnais kontakts ir datu prstanai un baroanai, pelkais kontakts ir tikai papildus jaudai. K LIETOT VIENA-KLIKA DUBLANAS TAUSTIU Tikai Windows sistmm. [. . . ] Priek Mac, Windows 98 un Windows ME, cietais disks jformat uz FAT32. 4 5 [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS SPD5240CC LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS SPD5240CC lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag