Lietošanas pamācība PHILIPS SPZ 3000

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS SPZ 3000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS SPZ 3000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS SPZ 3000 lietošanas pamācību.


PHILIPS SPZ 3000 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (575 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS SPZ 3000 (568 ko)
   PHILIPS SPZ 3000 QUICK START GUIDE (353 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS SPZ 3000

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Izmantojot so SPZ3000 tmeka kameru, js iegsit izcilus attlus un prsteidzosu skaas kvalitti. · Video: izmantojiet Philips SPZ3000 tmeka kameru video trzsanai un video zvaniem. Messenger, AOL Instant Messenger, QQ un citm tltjs ziojumapmaias un VoIP (Voice over Internet Protocol) pakalpojumiem. Video koplietosana: izveidojiet savus video klipus un koplietojiet tos ar draugiem un imeni pa e-pastu utt. [. . . ] Atlasiet opciju, lai turpint. Fotoattlu izvlnes opcijas: LV 9 L a t v i esu Video galerij: Fotoattla(-u)/video dzsana no galerijas 1 · · · [View]: lai skattu atlasto(-s) fotoattlu(-s) [Email]: lai atlasto(-s) fotoattlu(-s) sttu pa e-pastu [Delete]: lai dzstu atlasto(-s) fotoattlu(-s) Fotoattlu/video galerij atlasiet dzsamo(-s) fotoattlu(-s)/video. Uznirstosaj log nokliksiniet uz [Yes]. 2 3 Video izvlnes opcijas: » Atlastais(-ie) fotoattls(-i)/video tiek izdzsti no galerijas. · Lai atceltu dzsanu, nokliksiniet uz [No] uznirstosaj log. · · · [Play]: lai atskaotu atlasto(-s) video [Email]: lai atlasto(-s) video sttu pa e-pastu [Delete]: lai dzstu atlasto(-s) video Fotoattla(-u)/video stsana pa e-pastu 1 2 3 Fotoattlu/video galerij atlasiet fotoattlu(-s)/video, kurus vlaties nostt pa e-pastu. » E-pasta ziojums tiek pardts kop ar pievienotajiem fotoattliem/video. Nostiet e-pastu. 10 LV 6 Webcam Driver SPZ3000 nodrosints funkcijas Ja dator/piezmjdator ir instalta Webcam Driver SPZ3000 un Philips CamSuite, tad Philips CamSuite nodrosina tru piekuvi sdm Webcam Driver SPZ3000 nodrosintajm funkcijm: Tmeka kameras iestatjumi · · Atlasiet pieejamo Philips tmeka kameru Pielgojiet rekviztus 1 2 Lai piektu iestatjumu panelim, nokliksiniet uz vienas no pogm Philips CamSuite vadbas panel. · Lai atspjotu funkciju, notriet rtiu. Padoms L a t v i esu Attla iestatjumi · · Digitl tlummaia Seju atsekosana · Informciju par funkcijm skatiet sada , , Rekvizti". Rekvizti 1 Philips CamSuite vadbas panel nokliksiniet uz . 2 3 Audio iestatjumi · Troksu mazinsana Nokliksiniet uz pogas [Webcam settings]. Log [Properties] nokliksiniet uz vienas no cilnm, lai turpintu iestatjumu regulsanu, piemram: · · Visprgi Video / Video Pro pastiprintjs LV 11 · · Audio Funkcijas Cilne Visprgi Ciln [General] varat noregult [Region] iestatjumus, lai optimiztu attla kvalitti un samazintu mirgosanas problmu. Instalsanas laik [Region] parametrs tiks automtiski iestatts uz pareizo reiona frekvenci. Ceojuma laik jums, iespjams, bs jmaina iestatjums, lai optimiztu attla kvalitti. [Digital Zoom] Izmantojot so funkciju, varat pietuvint objektu. L a t v i esu 1 Izmantojiet sldni dinamiskai tuvinsanai un tlinsanai. Padoms · Izmantojot digitlo tlummaiu, tiek palielinti piksei, bet ne faktiskais attls. Tdjdi pasliktins attla kvalitte. LV 13 7 Tehnisk specifikcija Sensora izsirtspja Video tvruma izsirtspja (maks. ) Fotoattla izsirtspja (maks. ) VGA (640 x 480 piksei) 1, 2 MP (uzlabota programmatra ar instaltu Philips CamSuite) Sistmas prasbas Microsoft Windows bzes datoram: · Minimls sistmas prasbas · · · · · · · · · · · 1, 6 GHz vai ekvivalenta vrtba 512 MB brvpiekuves atmia Windows XP 1 GB RAM (32 bitu) Windows Vista un Windows 7 OS: Windows XP SP2, Vista un Windows 7 200 MB pieejama vieta cietaj disk Viena brva USB 2. 0 pieslgvieta Skaas karte un skarui (sadergi ar OS) 16 bitu krsu displejs @ 800x600 ar DirectX 3D atbalstu DirectX 9. 0c vai jaunka versija Microsoft . Net Framework 2. 0 Platjoslas interneta savienojums draiveru, Philips CamSuite un rokasgrmatu lejupieldei Adobe Reader *PDF failu lassanai 1, 2 MP (uzlabota programmatra ar instaltu Philips CamSuite); 5, 0 MP (uzlabota programmatra ar instaltu Philips CamSuite un Webcam Driver SPZ3000) Kadri sekund Maks. 30 kadri/s Objektva F F2. 6 numurs Objektva 50 grdi skata leis Minimlais < 5 luksi objekta apgaismojums Video formts YUY2, RGB24 and I420 (ar instaltu Webcam Driver SPZ3000) Mikrofons Iebvtais mikrofons ar audio uzlabojumu Windows® Saderga ar Windows® 7 OS USB interfeiss Liela truma USB 2. 0 USB video Sadergs ar UVC klase USB kabea 1, 5 m garums Strvas Padeve, izmantojot USB padeve kabeli; 5 V ldzstrva, 0, 15 A · · Ieteicams sistmas prasbas: · · 2, 4 GHz divkrs pamatatmia vai ekvivalenta 1 GB brvpiekuves atmia (32 bitu) / 2 GB brvpiekuves atmia (64 bitu) Windows XP, Vista un Windows 7 DirectX 9. 0c vai jaunka versija Microsoft . Net Framework 2, 0. Platjoslas interneta savienojums Adobe Reader *PDF failu lassanai · · · · Apple Mac ieteicams sistmas prasbas: · · · Mac OS X v10. 4 , , Tiger" -- 10. 5 , , Leopard" 200 MB pieejama vieta cietaj disk USB pieslgvieta 2. 0 14 LV 8 Biezi uzdotie jautjumi (BUJ) K noregult attla kvalitti? Philips tmeka kameras noklustie iestatjumi parasti piedv labko iespjamo attla kvalitti. Ja dator/piezmjdator ir instalta Philips CamSuite vai Webcam Driver SPZ3000, attla kvalitti var noregult, izmantojot Philips CamSuite vai Webcam Driver SPZ3000. Manas Philips SPZ3000 tmeka kameras vai austiu mikrofons nedarbojas (pareizi). K rkoties? Windows XP (SP2): 4 5 Iestatiet Philips SPZ3000 tmeka kameru vai pievienots austias k noklusto ierci opcijai Balss ierakstsana. L a t v i esu 1 2 3 Dator/piezmjdator nokliksiniet uz Skt > Vadbas panelis. Atvrtaj log nokliksiniet uz cilnes Balss. Lai saglabtu iestatjumus, nokliksiniet uz Labi. Windows Vista: 1 2 3 4 Dator/piezmjdator nokliksiniet uz Skt > Vadbas panelis. Pardtaj log nokliksiniet uz cilnes Ierakstsana. LV 15 Izmantojot Philips SPZ3000 tmeka kameru, palnins datora/piezmjdatora darbba. 1 Aizveriet programmatras lietojumprogrammas, kas nav nepieciesamas. Padoms · Maksimlais kadru trums (kadri sekund (kadri/s), kurus izveido tmeka kamera) un maksiml attla izsirtspja ir atkarga no datora/piezmjdatora specifikcijm. Izmantojot pilnas automtisks vadbas funkciju, tmeka kameras programmatra automtiski pielgos kadru trumu un izsirtspju pc iespjas atbilstosk jsu konkrtajai situcijai. Iespjams, jsu datora/piezmjdatora specifikcijas neatbilst maksiml kadru truma un izsirtspjas iestatjuma prasbm. 5 6 Atlasiet Philips SPZ3000 tmeka kameru vai pievienots austias un nokliksiniet uz Iestatt noklusjumu. Lai saglabtu iestatjumus, nokliksiniet uz Labi. Windows 7: 1 2 3 4 5 6 Dator/piezmjdator nokliksiniet uz Skt > Vadbas panelis. Atlasiet Philips SPZ3000 tmeka kameru vai pievienots austias un nokliksiniet uz Iestatt noklusjumu. [. . . ] Ms esam ieguldjusi iespjami lielu darbu, lai iesaiojumu vartu viegli sadalt mono materilos. Ldzu, ievrojiet vietjos noteikumus par iesaiojuma materilu utilizciju. Brdinjums · Plastmasas maisii ir bstami. Lai izvairtos no nosmaksanas riska, maisiam jatrodas pietiekam attlum no zdaiiem un maziem brniem. LV 19 L a t v i esu 10 Glosrijs A Aizmugurgaismojuma kompenscija Aizmugurgaismas kompenscija var uzlabot attla kvalitti, ja jums ir sizets, kur pretgaismai ir augsts apgaismojuma lmenis (ja, piemram, js szat prieks spilgtai gaismai). Aizvara trums Aizvara trums nosaka, cik ilgi kameras aizvars paliek atvrts, uzemot attlu. [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS SPZ 3000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS SPZ 3000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag