Lietošanas pamācība SAMSUNG LE40B553

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SAMSUNG LE40B553 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SAMSUNG LE40B553 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SAMSUNG LE40B553 lietošanas pamācību.


SAMSUNG LE40B553 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (39200 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SAMSUNG LE40B553 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (1162 ko)
   SAMSUNG LE40B553 (13876 ko)
   SAMSUNG LE40B553 QUICK GUIDE (VER.1.0) (2350 ko)
   SAMSUNG LE40B553 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (296 ko)
   SAMSUNG LE40B553 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (291 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SAMSUNG LE40B553

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] (Attla kvalittes sinhronizsana) Izvlnes lietosana: C (12. lpp. ) Tikai PC 4:3 Mode (4:3 formta rezms) Izvlnes lietosana: A (12. lpp. ) Tikai TV/DTV/AV Parasti televizors pats automtiski noregul no datora nkos attla novietojumu (Auto Sync. Sadaa H-Pos. : novieto attlu ekrna vid, prvietojot attlu pa kreisi vai pa labi. Phase: regul, ja ekrna tliem ir zems kontrasta lmenis vai ja ekrns mirgo. Platekrna signla funkcijai ir 4:3 formta automtisk prslgsans iespja, kas auj jums izvlties starp Normal un Panorama formtiem. Sadaa Normal: standarta formts, kas nodrosina ekrna attiecbu 4:3 vai 16:9. Panorama: plats ekrns bez snu svtrm Platekrna signla funkcijas 4:3 ekrna formts 4:3 formta "Normal" rezms 4:3 formta "Panorama" rezms PIEZME · Ja nepieciesams veikt attla novietojuma regulsanu, veiciet novietojuma regulsanu ar sava datora paldzbu. XGA Mode (XGA rezms) Izvlnes lietosana: C (12. lpp. ) Tikai PC Language (Valoda) Izvlnes lietosana: A (12. lpp. ) Iestatjumu izvln varat izvlties televizora darba valodu. (angu, francu, grieu, holandiesu, itu, krievu, pou, portugu, somu, spu, vcu, turku, zviedru) Js varat izvlties vienu no 3 ienkosiem signliem, kas nordti zemk, lai regultu attla izsirtspju, kad datora ienkos signla formts ir XGA signls. 1024 g 768 1280 g 768 1360 g 768 Supply Voltage (Strvas spriegums) Izvlnes lietosana: A (12. lpp. ) Strvas padeves pieslgsana vai atslgsana antenai, kas pieslgta pie antenas pieslgvietas. (Skatt 4. lpp. ) PIEZME · Atkarb no izmantots videokartes, 1360 g 768 izsirtspja var netikt pareizi attlota. Position (Novietojums) Izvlnes lietosana: C (12. lpp. ) Tikai TV/DTV/AV Option (izvles) izvlne MENU [Option] Option Audio Only DNR Input Select Colour System [Off] [CVBS] [AUTO] Attla horizontl un vertikl novietojuma regulsanai. Sadaa H-Pos. : novieto attlu ekrna vid, prvietojot attlu pa kreisi vai pa labi. V-Pos. : novieto attlu ekrna vid, prvietojot to uz augsu vai uz leju. PIEZME · Iestattie reguljumi tiek saglabti katram ienkos signla avotam atsevisi. · Attla novietojuma regulsana var nebt iespjama, atkarb no ienkos signla veida. PIEZME · "HDMI Setup" paziojums ekrn ir redzams tikai tad, ja ienkos signla avota izvln (INPUT SOURCE) ir izvlta sadaa EXT5 vai EXT6. Audio Only (Tikai audio rezms) WSS (Wide Screen Signalling, Platekrna signls) Izvlnes lietosana: A (12. lpp. ) Platekrna signlu funkcija auj televizoram automtiski prslgties starp dazdiem ekrna formtiem. PIEZME · Izmantojiet WIDE MODE, ja attls neprsldzas uz pareizo ekrna formtu. Ekrna abs mals redzamas sauras svtras, bet atsevisu programmu attlos var bt svtras ekrna augsj un apaksj da. Panorama: saj rezm attls ir ievrojami pagarints plakaniski uz abm ekrna malm. Skatoties atsevisas programmas, ekrna augsj un apaksj da var bt redzamas svtras. Skatoties atsevisas programmas, ekrna augsj un apaksj da var bt redzamas svtras. 1 2 Nospiediet taustiu f. · Ekrn bs redzama WIDE MODE izvlne. Lai izvln izvltos vajadzgo sadau, nospiediet taustiu f vai a/b. PIEZME · Piesldziet datoru pirms regulsanas. (Skatt 10. lpp. ) · Pieejamie attla izmri var atsirties, atkarb no ienkos signla veida. PIEMRS Sadaa (HD (augstas precizittes) signlam) Full: ekrna rdjums, kur attls neatrodas rm (Overscan). Tiek apgrieztas visas ekrna attla malas. Normal Full Manul izvle 1 2 Sadaa Normal: saglab skotnjo formta attiecbu pilnekrna attl. Full: attls pilnb aizpilda ekrnu. Nospiediet taustiu f. · Ekrn bs redzama WIDE MODE izvlne. · Izvln saraksta veid nordtas paslaik saemt video signla veidam pieejams platekrna iespjas. Nospiediet taustiu f vai a/b, kamr uz ekrna ir redzama WIDE MODE izvlne. · Prvietojoties uz leju pa iespju sarakstu, uz ekrna vienlaicgi pards katras iespjas nosaukums. Nav vajadzba spiest taustiu OK. Automtisk izvle Ja televizor ir aktivizta 18. lpp. mint platekrna funkcija un 4:3 formta rezms, tad automtiski katrai programmai, videomagnetofona vai DVD atskaotja signlam, kas satur platekrna informciju, tiek izvlts platekrna rezms WIDE MODE. Platekrna funkcijas (WSS) izvlne Lai ieslgtu automtisko izvli, iestatiet WSS platekrna funkciju iestatjumu izvln (Setup menu) sada "On". (Skatt 18. lpp. ) 4:3 Mode izvlne Lai iestattu platekrna veidu, izvlieties "Normal" vai "Panorama" sadau 4:3 rezma izvln. [. . . ] IZVLE (100 ­ 899) no 100 ldz 899 POWR 0 _ _ _ I I I I I TGD____ TVD____ DTV____ AVD* ___ * __ AVD???? HPOS????DE0___ DE1___ DE2___ DE3___ DE4___ DE5___ DE6___ DE9___ DE10__ DE???? KANLS DCCH* DCCH????DTUP____ DTDW_ _ _ _ IEEJAS IZVLE B I I I I I I I I I I I I I I AV REZMA IZVLE NP10___ NP11___ NP12___ NP1????NP50___ NP60___ SKAAS IZSLGSANA M U T E 0 _ _ _ MUTE1___ MUTE2___ MUTE???? [. . . ]

NOTEIKUMI SAMSUNG LE40B553 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SAMSUNG LE40B553 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag