Lietošanas pamācība ACER ASPIRE R7-572

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ACER ASPIRE R7-572 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ACER ASPIRE R7-572 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ACER ASPIRE R7-572 lietošanas pamācību.


ACER ASPIRE R7-572 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (0 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ACER ASPIRE R7-572

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] C-VIDEO izejas savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5. 5. S-VIDEO izejas savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5. 6. DVI izejas savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6. RS232 programmatūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] OUTPUT: Izvēlaties izejas portu (VGA vai DVI), lai noraidītu attēlu no kameras. SPLIT: Sadalīt ekrānu, aktivizēt salīdzinājumu starp iesaldēto un dzīvo attēlu. Automātiskais fokuss, krāsu pieregulēšana un baltā balanss. Bilžu apskatīšanas režīmā nospiediet pogu, lai izdzēstu attēlu. Page +/-: Iet uz lapas augšu/apakšu attēlu apskates režīmā. ZOOM+/-: Attēla pietuvināšana un attālināšana. 6 3. 11. USB-B: Saglabā attēlu pievienotajā datorā caur piedāvāto programmatūru. Split: Sadalīt ekrānu, aktivizēt salīdzinājumu starp iesaldēto un dzīvo attēlu. Output: Izvēlaties izejas portu (VGA vai DVI), lai noraidītu attēlu no kameras. Piespiediet Recall pogu, tad izmantojiet bultas pogu, lai izvēlētos saglabāto attēlu, tad nospiediet PIP, lai to izvēlētos attēls attēlā režīmam. Piespiediet Recall, lai izietu no attēlu skatīšanas režīma, piespiediet PIP atkal, tad parādīsies mazs lodziņš apakšējā labajā stūrī, kur parādīsies izvēlētais saglabātais attēls. * Izmantojiet uz augšu un uz leju bultu pogu, lai izvēlētos attēlu. Spiediet "Next". 26 Spiediet "Install" lai pabeigtu instalāciju: Spiediet "Finish” lai pabeigtu instalāciju, kā parādīts: Tad jūs redzēsiet sekojošu logu, kas ir uzstādīšanas paka 2005 videi. Ja jūsu datorā tas jau ir uzstādīts, spiediet "No" lai izietu, citādi spiediet "Yes" lai to uzstādītu. 27 7. 2. 4 Programmas palaišana Piezīme: lai lietotu programmatūru, dokumentu kameras USB režīmam jābūt uzstādītam kā USB Video režīmam. Piespiediet USB pogu uz pults, uz ekrāna parādīsies dialoga logs, kurā redzēsiet USB disc un USB video izvēlnes, izmantojot bultu taustiņus izvēlaties USB video režīmu. Veiciet dubultklikšķi īsceļā modeļa numuru, kā zemāk: uz darbvirsmas, tad spiediet Device, izvēlaties pareizu 28 Tad spiediet , vai izvēlaties Video->Play, jūs redzēsiet logu: 7. 2. 5 Attēla kontrole  Pietuvināt un attālināt Pietuvināt (Ctrl+I): kreisais klikšķis uz Zoom In pogas lai palielinātu attēlu. Turiet nospiestu taustiņu līdz attēls sasniedz vēlamo izmēru. 29 Attālināt (Ctrl+O): kreisais klikšķis uz Zoom out pogas lai samazinātu attēlu. Turiet nospiestu taustiņu līdz attēls sasniedz vēlamo izmēru.  Fokusa regulēšana Fokuss tālāk( Ctrl+R) : kreisais klikšķis uz Focus Far pogas, lai attālinātu fokusa punktu. Fokuss tuvāk( Ctrl+N) : kreisais klikšķis uz Focus Far pogas, lai attālinātu fokusa punktu. Turiet nospiestu taustiņu līdz fokuss ir tuvākajā punktā.  Attēla gaišuma regulēšana Gaišāk ( Ctrl+B) :kreisais klikšķis uz Bright More pogas, lai palielinātu gaišumu. Tumšāk ( Ctrl+L) : kreisais klikšķis uz Bright Less pogas, lai samazinātu gaišumu.  Asuma regulēšana Asāk: Kreisais klikšķis uz Sharp More pogas, lai palielinātu asumu. Neasāk: Kreisais klikšķis uz Sharp Less pogas, lai samazinātu asumu.  Autofokuss Auto ( Ctrl+U) : Kreisais klikšķis uz Auto pogas lai veiktu autofokusēšanos.  Spoguļattēla regulēšana Mirror( Ctrl+M) : Kreisais klikšķis uz Mirror pogas, lai piemērotu attēlam normāla, horizontāla, vertikāla un horizontāla/vertikāla spoguļa efektu.  Attēla sarkanās nokrāsas regulēšana Red More: Kreisais klikšķis uz Red More pogas lai palielinātu sarkano nokrāsu. Red Less: Kreisais klikšķis uz Red Less pogas lai samazinātu sarkano nokrāsu.  Attēla zilās nokrāsas regulēšana Blue More: Kreisais klikšķis uz Blue More pogas lai palielinātu zilo nokrāsu. [. . . ] Spiediet "FOCUS+", vai "FOCUS-" pogu, lai nofokusētu manuāli. GAIŠUMA PIELĀGOŠANA Ja neapmierina rādītā attēla gaišums, jūs varat mainīt to, lai iegūtu labāku attēlu. Lietojiet “BRIGHT+” vai “BRIGHT-” pogas. BALTĀ BALANSA PIELĀGOŠANA Katru reizi, mainoties apgaismojuma situācijai, lietotājam ir jāpielāgo baltā balanss. Spiediet “AUTO” pogu, lai to pielāgotu automātiski. 38 ATTĒLA IESALDĒŠANA Iesaldēšanas funkcija ļauj jums diskrēti sagatavot nākamo bildi, iesaldējot esošo. Lietojiet "FREEZE" pogu lai iesaldētu un atsaldētu bildi. ATTĒLA PAGRIEŠANA Speidiet “Rotate” uz pults, lai pagriestu attēlu par 90o, 180o, 270o. EKRĀNA SADALĪŠANA Ar šo funkciju varat salīdzināt divas bildes vai divus skatus uz vienu un to pašu objektu. VIRSRAKSTA FUNKCIJA Spiediet “TITLE” lai ieslēgtu virsraksta funkciju. ATTĒLS ATTĒLĀ FUNKCIJA Spiediet “PIP” uz pults, lai aktivizētu šo funkciju. ATTĒLA SAGLABĀŠANA i3380 piedāvā saglabāt 400 attēlus kamerā. [. . . ]

NOTEIKUMI ACER ASPIRE R7-572 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ACER ASPIRE R7-572 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag