Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-PS2-100

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-PS2-100 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-PS2-100 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-PS2-100 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi ASUS MY CINEMA-PS2-100
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-PS2-100 MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-PS2-100

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Tehnisk paldzba klientiem pieejama no 9:00 ldz 18:00 pc Viduseiropas laika (no pirmdienas ldz piektdienai). LIETOSANAS ROKASGRMATA Tiek apskatti fotokameras dau nosaukumi un galvens darbbas, kas jveic fotografsanai un aplkosanai. LIETOSANAS ROKASGRMATA Saturs 20. lpp. LV Pilnvarotie izplattji Latvia: ASUS Latvia SIA Vienbas gatve 87 b LV-1004 Riga Tlr. : +371 762 33 34 © 2007 Printed in Germany · OIME · 0. 26 · 10/2007 · Hab. · E0460234 Pirms skat jauns fotokameras lietosanu, ldzu, izlasiet ss rokasgrmatas sadau , , Drosbas nordjumi". Pirms svargu uzmumu izdarsanas ieteicams veikt izminjuma fotografsanu, lai iepaztos ar fotokameras darbbu. [. . . ] Js varat izdrukt noteiktu skaitu attlu uz noteikta papra un ievrojot citus iestatjumus. g, , Fotokameras pieslgsana printerim" (112. lpp. ) LIVE VIEW BOOST (Ties skata uzlabosana) Fotografjot ties skata rezm, monitoru var padart gaisku, lai vieglk vartu apstiprint fotografjamo objektu. [OFF] Fotografjamais objekts tiek pardts monitor, izmantojot gaisuma lmeni, kas pielgots atbilstosi ekspozcijai, ko iestatt. Kamr monitor ieprieks apstiprint objektu, varat fotograft, lai iegtu vlamo attlu. [ON] Kamera automtiski noregul gaisuma lmeni un parda monitor fotografjamo objektu, lai to vieglk vartu apstiprint. Ekspozcijas kompenscijas rezultti monitor nebs redzami. FRAME ASSIST (Palglniju rdsana) LCD monitor var pardt palglnijas, kas paldz apstiprint kompozciju. Atkrtoti nospiediet taustiu INFO (Informcija), lai rdtu palglnijas. g, , Informcijas rdjumu prslgsana" (31. lpp. ) 8 Fotokameras pielgosana 102 LV Pielgosanas izvlne 1 e EXP / e / ISO EV STEP (Ekspozcijas vrtbas solis) Varat izvlties ekspozcijas vrtbas EV soli ekspozcijas parametru, tdu k ekspozcijas laika, diafragmas atvruma vrtbas vai ekspozcijas kompenscijas vrtbas iestatsanai no vrtbm [1/3 EV], [1/2 EV] vai [1 EV]. Pirm rakstzme attla faila nosaukum norda pasreizjo krstelpu. g, , FILE NAME (Faila nosaukums)" (106. lpp. ) [sRGB] [Adobe RGB] Standartizta krstelpa lietosanai opertjsistm Windows. Krstelpa, kuru var iestatt programm Adobe Photoshop. 8 Fotokameras pielgosana SHADING COMP. (nojuma kompenscija) Dazos gadjumos attla malas var bt apnotas atkarb objektva pasbm. nojuma kompenscijas funkcija auj korit, palielinot attla tumso malu spilgtumu. S funkcijas ir pasi noderga, izmantojot platlea objektvu. x Piezmes · S funkcija nav pieejama, ja kamerai ir pievienots teleprveidotjs vai objektva stobra pagarintjs. · Ja ISO iestatjums ir augsts, attla mals var bt izteikti traucjumi. 104 LV K SET (Iestatt) Var kombint 3 attlu izmrus un 4 saspiesanas pakpes, un reistrt 4 kombincijas. lpp. ) Reistrjiet 4 dazdas attla iestatjumu kombincijas. DSET 1 2 3 4 Iestatiet pikseu skaitu. Y SF X F PIXEL COUNT CANCEL WN W SF Yarge GO SELECT Iestatiet saspiesanas pakpi. PIXEL COUNT (Pikseu skaits) Pikseu skaitu varat iestatt attla izmram [X], [W]. [Xiddle] Izvlieties [3200 x 2400], [2560 x 1920] vai [1600 x 1200]. [Wmall] Izvlieties [1280 x 960], [1024 x 768] vai [640 x 480]. Pielgosanas izvlne 1 h RECORD / ERASE (Ierakstt / Dzst) QUICK ERASE (tr dzsana) Uzemto attlu varat izdzst nekavjoties, izmantojot taustiu S. [. . . ] 57 , , Sarkano acu, , efekta samazinsanas zibspuldze !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Saspiesanas pakpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 SATURATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-PS2-100 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-PS2-100 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag