Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-PS3-100

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-PS3-100 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-PS3-100 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-PS3-100 lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-PS3-100 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-PS3-100 MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-PS3-100

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] A-24 LED LCD TV modei : 19/22/26/32LE3***, 32/37/ 42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5*** . . . . . A-33 CI [KOPG INTERFEISA] INFORMCIJA. . . . . . 34 PROGRAMMATRAS ATJAUNINSANA. . . . . . . . 35 Attla/skaas prbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 DIAGNOSTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Informcija par razojumu/pakalpojumu . . . . . . . . . . . . . 39 VIENKRSA ROKASGRMATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PROGRAMMU TABULAS ATVRSANA . . . . . . . . . . 41 INPUT LIST (IEVADES SARAKSTS) . . . . . . . . . . . . . . . 43 SIGNLA IEEJAS NOSAUKUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 VIENKRSA ROKASGRMATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 SIMPLINK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 AV MODE (AV REZMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 INICIALIZSANA (RPNCAS SKOTNJO IESTATJUMU ATIESTATSANA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 SATURS RJS APARATRAS UZSTDSANA ANTENAS PIEVIENOSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Piesldzot digitlo abonenta ierci ar kombint signla kabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 HDMI kabea pievienosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Piesldzot digitlo abonenta ierci ar kabeli HDMI ­ DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Piesldzot DVD atskaotju ar savienotju Euro Scart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 USB IEEJAS IESTATSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Savienojot ar RF kabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Piesldzot VCR ar RCA kabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Piesldzot ar D-sub 15 kontaktu kabeli . . . . . . . . . . . . . . 8 CI MODUA IEVIETOSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 AUSTIU UZSTDSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DIGITLS AUDIO IZEJAS IESTATSANA. . . . . . 10 rj aprkojuma bezvadu pieslgumvieta . . . . . . . 11 Atbalstt displeja izsirtspja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ekrna uzstdsana datora rezmam . . . . . . . . . . . . . . . . 13 LAI IZMANTOTU USB IERCI Pievienojot USB ierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 MOVIE list (FILMU saraksts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 FOTO SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 MZIKAS SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 DivX reistrcijas kods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Deactivation (Deaktivizsana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE -ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEVEDIS) EPG Ieslgsana/izslgsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Izvlieties programmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pogu Funkcija NOW/NEXT Guide (TAG AD/ NKAMAIS CEVEDIS) Rezm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pogu Funkcija 8 dienu Ceveza Rezm. . . . . . . . . . . 88 Pogas funkcija Datuma Izmainsanas Rezm . 89 Pogas Funkcija Paplasint Apraksta Log . . . . . 89 Pogas funkcija Record/Remind Setting (Ierakstt/ Atgdint Iestatjumu) Rezm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Pogu funkcija Schedule List (Ieplnot saraksta) TV SKATSANS/PROGRAMMU VADBA TV IESASUSSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Initializing setup (Iestatsanas veda palaisana) . . 17 PROGRAMMAS IZVzLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 SKAUMA REGULzsANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 QUICK MENU (TR IZVLNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 On Screen Menus Selection and adjustment . . . 19 Automtisk programmu noskaosa . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kabeu DTV iestatjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Manul programmu noskaosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Programmu redisana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 I SATURS rezm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 VALODAS IZVLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 ATTLA VADBA SATURS ATTLA LIELUMA (MALU ATTIECBAS) VADBA92 Picture Wizard (Attlu vednis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Energy Saving (Enerijas taupsana) . . . . . . . . . . . . . . . 95 ATTLA RPNCAS IESTATJUMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ATTLA REGULSANA MANULI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ATTLA UZLABOSANAS TEHNOLOIJA. . . . . . . 98 Eksperta attla vadba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 ATTLA ATIESTATSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Trumotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 POWER INDICATOR (BAROSANAS INDIKATORS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Mode setting (Rezma iestatsana) . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Demo mode (Demonstrcijas rezms) . . . . . . . . . . . . 106 LAIKA IESTATJUMS PULKSTEA IESTATSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 AUTOMTISK IESASUSSANS/IZSASUSSANS TAIMERA IESTATJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 MIEGA TAIMERA IESTATJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 VECKU VADBA/REITINGS PAROLES IESTATSANA UN SISTMAS NOBLOSANAa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 BLOCK PROGRAMME (BLOT PROGRAMMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 VECKU NOTEIKTA KONTROLE (TIKAI DIGITL REZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 RJS IEEJAS BLOSANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Taustiu blosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 SKAAS UN VALODAS VADBA AUTOMTISKAIS SKAUMA IZLDZINTJS . . 107 Clear Voice II (SKAIDRA BALSS II). . . . . . . . . . . . . . . . 108 RPNCAS SKAU IESTATJUMI -- REZMS SOUND MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 SKAAS IESTATJUMU REGULSANA ­ . . . . 110 LIETOTJA REZMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Infinite Sound(Neierobezots skanjums) . . . . . . . . 110 BALANSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 TV SKARUU IESASUSSANAS/IZSASUSSANAS IESTATSANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 DTV (Digitl televzija) audio iestatjums(TIKAI DIGITL REZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 DIGITLS AUDIO IZEJAS IZVLE . . . . . . . . . . . . . . 114 AUDIO RESET (AUDIO ATIESTATSANA) . . . . 115 Audio description (Audio apraksts)(TIKAI DIGITL REZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 I/II - UZTVERSANA STEREO/DIVVALODU REZM(tikai Analog Rezm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 - NICAM KODTAS SKAAS UZTVERSANA(tikai Analog Rezm). . . . . . . . 118 - SKARUU SKAAS IZEJAS IZVLE . . . . . . 118 Valodas/valsts izvle ekrna izvln . . . . . . . . . . . . . . 119 TELETEKSTS Ieslgsana/izslgsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 SIMPLE (VIENKRSS) teksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 TOP (AUGSTK LMEA) teksts . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 FASTEXT (TRAIS TEKSTS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Specils teleteksta funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 DIGITLAIS TELETEKSTS TELETEKSTS DIGITL PAKALPOJUMA IETVAROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 TELETEKSTS DIGITL PAKALPOJUM . . . . 133 PIELIKUMS PROBLMU NOVRSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 TEHNISK APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 IZSTRDJUMA SPECIFIKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . 137 IR (INFRASARKANIE STARI) KODI. . . . . . . . . . . . . . . 148 RJO VADBAS IERCU IESTATSANA . . . . . . 149 Atklt pirmkoda programmatras piezm . . . . . . 156 II SAGATAVOSANS LCD TV MODEI : 19/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34** PIEDERUMI Prliecinieties, vai plazmas displeja piegdes komplekt ir sdi piederumi. Ja kda no piederumiem nav, sazinieties ar izplattju, pie kura iegdjties so izstrdjumu. [. . . ] · Piespiediet pogu BACK (ATPAKA), lai atgrieztos ieprieksj izvlnes ekrna log. VIENKRSA ROKASGRMATA (S izvlne ir iespjota tikai rij. ) Izmantojot so funkciju, lietotjs var izvlties MHEG(Digital Teletext) (Digitlais teleteksts) vai Teletext, ja tie abi ir pieejami vienlaicgi Ja ir pieejams tikai viens pakalpojums, neatkargi no atlasts opcijas tiks iespjots MHEG vai Teletext . TV SKATSANS/PROGRAMMU VADBA IESPJA Valoda(Language) Valsts Paldzba Prvietot OK IESPJA Valoda(Language) Valsts Paldzba Prvietot OK : Ireland nespjgajiem indikators MHEG : :MHEG :1 : Ireland nespjgajiem indikators MHEG MHEG MHEG : :MHEG Teletext :1 Barosanas Barosanas Data Service Rpncas Iestatt Data Service Rpncas Iestatt iestatjumi iestatjumi ID ID Rezma Rez a iestats na : Lietosana mj estats a Lietosana js tsa sana sa j Rezma estatsa a Rezma iiestatsana : Lietosana mjs a sana etosana j sa a j 1 2 3 4 Izvlieties IZVLE. . Izvlieties Datu apkalpos ana. Izvlieties MHEG vai Teletext. Saglabjiet. · Piespiediet pogu MENU/EXIT (IZVLNE/IZIET), lai turpintu skatties televzijas prraidi. · Piespiediet pogu BACK (ATPAKA), lai atgrieztos ieprieksj izvlnes ekrna log. 45 TV SKATSANS/PROGRAMMU VADBA SIMPLINK Tas darbojas tikai ierc ar logotipu SIMPLINK. Produkts var nedarboties pareizi, ja lietojat to ar citiem produktiem, kam ir HDMI-CEC funkcija. Tas auj vadt un atskaot citas AV ierces, kas televizoram pievienotas ar HDMI kabeli, neizmantojot citus kabeus vai iestatjumus. Bezvadu rj izej netiek atbalstta funkcija SIMPLINK. 46 TV SKATSANS/PROGRAMMU VADBA OK Iziet TV Ieslgt DISKS VCR VCR raksttjs HDD Skarunis TV skarunis 1 2 3 Parda displej SIMPLINK. Izvlieties Ieslgta (Iesl. ) vai Izslgt (Izsl. ). Saglabjiet. · Piespiediet pogu MENU/EXIT (IZVLNE/IZIET), lai turpintu skatties televzijas prraidi. · Piespiediet pogu BACK (ATPAKA), lai atgrieztos ieprieksj izvlnes ekrna log. Savienosana ar mjas kinozli, uz kuras ir SIMPLINK logotips 1 Savienojiet televizora aizmugur esoso HDMI/ DVI IN 1, HDMI IN 2 (Paredzts tikai 19/22LD3***), HDMI IN 3 (Paredzts tikai 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***) vai HDMI IN 4 (Tikai 32LE3***, 32/42/47LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) terminli ar mjas kinozles HDMI izejas terminli, izmantojot HDMI kabeus. Savienojiet televizora aizmugur esoso digitls audio izejas terminli un mjas kinozles digitls audio ieejas terminli, izmantojot optiskos kabeus. Spiezot pogu SIMPLINK, izvln Speaker (Skarunis) atlasiet Home Theater (Mjas kinozle). 2 TV SKATSANS/PROGRAMMU VADBA 1 2 3 Mjas kinozle Izvloties vai lietojot ierces nesju ar mjas kinozles funkciju, skarui automtiski prsldzas uz mjas kinozles (HT) skaruiem (varat klausties ar mjas kinozles iekrtu. PIEZME Pievienojiet televizora HDMI/DVI IN vai HDMI IN terminli SIMPLINK ierces terminlim (HDMI terminlis) ar HDMI kabeli. Kad ienkosais kanls ir prslgts uz citu ieeju vai ieejm, nospiezot tlvadbas pults pogu INPUT, ierce prstj darboties ar SIMPLINK. 47 TV SKATSANS/PROGRAMMU VADBA SIMPLINK funkcijas Disku atskaosana Kontroljiet pievienots AV ierces, spiezot pogas , OK, , , l l, un . Ties atskaosana Kad AV ierces ir pievienotas televizoram, varat tiesi vadt ss ierces un veikt atskaosanu, nenordot papildu iestatjumus. USB ierc nav iespjams pievienot jaunu mapi vai dzst esosu mapi. 1 Pievienojiet USB ierci televizora USB ieejai. · OAtbalstti tiek tikai fotoattli (JPEG), mzika (MP3) un filmas (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DI VX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV). vai 52 LAI IZMANTOTU USB IERCI Noemot USB ierci Izvlieties izvlni USB ierce, pirms izemat USB ierci. 2 Izvlieties FILMU SARAKSTS (Tikai 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/42/46/52/60LD56**, 32/37/42/47LD46**, 32/42/46/52/60LD555, 32/3742/47LD455, 19/22/26/32LD355, 19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345, 19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425, 32/37/42/47LD426, 26/32LD335, 26/32LD336), FOTO SARAKSTS, or MZIKAS SAR. 1 2 Izvlieties USB ierce. Izvlieties Noemt. MANA MULTIVIDE Filmu saraksts Fotoattlu saraksts Mzikas sar. Nospiediet OK( ), lai apskattu fotoattlus no USB. Opcija Iziet 3 Piesardzbas paskumi, izmantojot USB ierci Atpazstamas ir tikai USB uzglabsanas ierces. USB uzglabsanas ierce, kas izmanto automtisks atpazsanas programmu, var nebt atpazstama. USB uzglabsanas ierce, kas izmanto pati savu dzini, var nebt atpazstama. Karsu lastja gadjum var atpazt ldz cetrm atmias kartm vienlaicgi. ces. Ldzu, neizsldziet TV un neatvienojiet USB ierci laik, kad darbojas pievienot USB ierce. Ja sda ierce nejausi tiek noemta vai atvienota, iespjams bojt saglabts datnes vai USB ierci. Ldzu, nepievienojiet USB uzglabsanas ierci, kas ar PC nedarbojas normli. Ierce var izraist nepareizu produkta darbbu vai nespju to atskaot. Nekad neaizmirstiet, ka jizmanto tikai tdas USB uzglabsanas ierces, kas satur normlus mzikas, attlu vai filmu failus. Ldzu, neizsldziet TV un neatvienojiet USB ierci laik, kad darbojas pievienot USB ierce. Ja sda ierce nejausi tiek noemta vai atvienota, iespjams bojt saglabts datnes vai USB ierci. Ldzu, nepievienojiet USB uzglabsanas ierci, kas ar PC nedarbojas normli. [. . . ] 0 -> patvagi Dati02 (Data02) 0x00 : ATV galvenais, 0x10 : DTV galvenais 0x20 : Radio Kanla datu diapazons Analogais -- min. : 00 ldz maks. vrtba: 3E7 (0 ldz 999) (Izemot Zviedriju, Somiju, Norviju, Dniju, riju) Digitlais -- min. : 00 ldz maks. vrtba: 270F (0 ldz 9999) (Tikai Zviedrij, Somij, Norvij, Dnij, rij) Apliecinjums [a][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] Dati min. vrtba: 7DH Lmenis 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 Apraksts Izslgt Minimli Mrena Maksimla Automtiski Ekrns izslgts (Tikai 32/42/46/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) Apliecinjums [q][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] 20. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-PS3-100 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-PS3-100 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag