Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-U3000

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-U3000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-U3000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-U3000 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi ASUS MY CINEMA-U3000
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-U3000 (4956 ko)
   ASUS MY CINEMA-U3000 MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-U3000

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Vism citm Eiropas valstm un gadjum, ja Jums neizdodas sazvant nordto numuru, ldzam izmantot sdus MAKSAS NUMURUS: +49 180 5 - 67 10 83 vai +49 40 - 237 73 48 99. Tehnisk paldzba klientiem pieejama no 9:00 ldz 18:00 pc Viduseiropas laika (no pirmdienas ldz piektdienai). LV Pilnvarotie izplattji Latvija: ASUS Latvia SIA Vienbas gatve 87 b LV - 1004 Rga Tlr. : +371 67623334 Iespiests Vcij · OIME · 11/2008 · Hab. · E0462074 Pateicamies, ka iegdjties Olympus digitlo fotokameru. Pirms skat jauns fotokameras lietosanu, ldzu, uzmangi izlasiet so lietosanas rokasgrmatu, lai iemctos ar to pareizi rkoties un nodrosintu tai ilgku kalposanas laiku. [. . . ] Js varat izvlties viena kadra dzsanu, kas izdzss tikai paslaik redzamo attlu, visu kadru dzsanu, kas izdzss visus kart saglabtos attlus, vai izvlt kadra dzsanu, kas izdzss tikai izvltos kadrus. x Piezmes · Kad veicat visu kadru vai atlasto kadru dzsanu attliem, kuru ierakstsanai izmantota funkcija RAW+JPEG, tiek izdzsti gan RAW, gan JPEG formta attli. Izmantojot viena kadra dzsanu, varat izvlties, vai jdzs JPEG vai RAW formta attli vai abu minto formtu attli. g, , RAW+JPEG ERASE (RAW+JPEG attlu dzsana)" (103. lpp. ) · Aizsargtos attlus nevar dzst. Atceliet attlu aizsardzbu un pc tam izdzsiet tos. · Izdzstos attlus nevar atjaunot. lpp. ) Viena kadra dzsana 1 2 Nordiet dzsamos attlus un nospiediet taustiu D. Izmantojiet ac, lai izvltos [YES] (J), pc tam nospiediet taustiu i. Taustis D 6 Aplkosanas funkcijas Atsevisu kadru dzsana Viena kadra vai attlu rdtja aplkosanas laik, izmantojot so funkciju, vienlaikus var izdzst izvltos attlus. 1 2 3 4 1 2 3 Nordiet dzsamos attlus un nospiediet taustiu i. · Izvltie attli tiks pardti ar v. · Lai atceltu savu izvli, vlreiz nospiediet taustiu i. · Attlu rdtja aplkosanas laik nospiediet p, lai izraudztos attlus, kurus vlaties dzst, un nospiediet taustiu i. Nospiediet p, lai nordtu nkamos attlus, kurus vlaties dzst, un nospiediet taustiu i. Pc tam, kad esat izvljies dzsamos attlus, nospiediet taustiu D. Tiek izvlti visi AF mri pirms prvietosanas uz AF mri pretj gal, un zona [AF AREA] (AF zona) tiek iestatta uz B. [SPIRAL] (Spirle) Pc prvietosans uz AF mri vien gal notiek prvietosana uz AF mri nkams rindas vai kolonnas pretj gal. Tiek izvlti visi AF mri pirms prvietosanas uz AF mri pretj gal, un zona [AF AREA] (AF zona) tiek iestatta uz B. piem. ) Kad notiek prvietosans no augsj kreiss puses AF mra pa labi [OFF] [LOOP] Iestatiet uz B. [SPIRAL] Iestatiet uz B. RESET LENS (Atiestatt objektvu) Kad ir nordts iestatjums [ON] (Ieslgts), ar to tiek atiestatts objektva fokuss (bezgalba) katru reizi, kad fotokamera tiek izslgta. BULB FOCUSING (Fokussana , , Bulb" rezm) Fotokameru var iestatt t, lai atautu fokusa regulsanu , , Bulb" fotografsanas laik ar manulo fokussanu MF. [ON] (Ieslgts) Eksponsanas laik varat pagriezt fokusa gredzenu un noregult fokusu. [OFF] (Izslgts) Eksponsanas laik fokuss ir blots. lpp. 7 Fotokameras pielgosana Pielgosanas izvlne 1 b BUTTON/DIAL (Taustis/Skala) DIAL FUNCTION (Skalas funkcija) Rezm P, A, S vai M galvenajai skalai un palgskalai varat piesirt citas funkcijas, kas atsiras no noklusjuma funkcijm. Varat ar prslgt galvens skalas darbbas un palgskalas darbbas uz noklusjuma darbbm. P : [%]/[F]/[w] A : [FNo. ]/[F]/[w] S : [SHUTTER]/[F]/[w] M : [SHUTTER]/[FNo. ] MENU : [F]/[G] DIAL P Ps BACK Palgskala SET Galven skala 94 LV · [F] izvln [MENU] (Izvlne) nozm skalas horizontlu darbbu (tas pats, kas nospiezot bd). [G] nozm vertiklu skalas darbbu (tas pats, kas nospiezot ac). DIAL MENU F G BACK bd SET ac DIAL DIRECTION (Skalas virziens) Varat izvlties skalas griesanas virzienu, k ar virzienu, kur palielinsies vai samazinsies eksponsanas laiks/diafragmas atvrums. Iestatjums DIAL1 qe (skalas griesanas virziens) · Lielks eksponsanas laiks · Atveriet diafragmu (f-skaitlis tiek samazints) rf (skalas griesanas virziens) · Mazks eksponsanas laiks · Aizveriet diafragmu (f skaitlis tiek palielints) DIAL2 · Mazks eksponsanas laiks · Lielks eksponsanas laiks · Aizveriet diafragmu (f skaitlis tiek palielints) · Atveriet diafragmu (f-skaitlis tiek samazints) AEL/AFL Taustiu AEL/AFL var izmantot, lai veiktu automtisk fokusa vai mrsanas darbbas, nevis lietotu sldza pogu. Izvlieties taustia funkciju, lai t atbilstu darbbai, kad tiek nospiesta sldza poga. [. . . ] 98 Sldrde m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 SOFT FOCUS k (Maigs fokuss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 SPORT j (Sports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-U3000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-U3000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag