Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID lietošanas pamācību.


Mode d'emploi ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID (3421 ko)
   ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Lai iegtu jaunko informciju, ldzam apmeklt Olympus tmeka vietni. Rokasgrmatas struktra Pamatdarbbas ar fotokameru Pamata instrukcijas S nodaa izskaidro sagatavosanos, fotokameras iestatjumus un pamatdarbbas ar fotokameru, skot no vienkrskajiem fotografsanas pamieniem ldz apskates un dzsanas funkcijm. Siksnias pievienosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Akumulatora sagatavosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Objektva pievienosana fotokamerai. . . . . . . . . . . . . [. . . ] MENU [Z] [s] Izmantojot bd, korijiet spilgtumu. Miega taimeris Lai tauptu akumulatora eneriju, noteiktu laiku neveicot nekdas darbbas ar fotokameru, t prsldzas miega (gatavbas) rezm. Fotokameru iespjams aktivizt, pieskaroties jebkurai pogai (fotografsanas sldzim, bultiu panelim u. c. ). 5 Fotokameras iestatjumu / funkciju individualizsana MENU [Z] [SLEEP] [OFF] / [1MIN] / [3MIN] / [5MIN] / [10MIN] USB rezms Izmantojot komplekt iekauto USB vadu, fotokameru iespjams pievienot datoram vai printerim. Ja pirms pievienosanas nordsiet attiecgs ierces veidu, bs iespjams izvairties no USB savienojuma iestatsanas procedras, kas jveic katru reizi pievienojot vadu fotokamerai. Papildu informcija par fotokameras pievienosanu nordtajm iercm mekljiet 6. noda , , Fotokameras pievienosana printerim" (g74. noda , , Fotokameras pievienosana datoram" (g78. MENU [Z] [USB MODE] [AUTO] USB savienojuma izvles ekrns pardsies katru reizi, kad pievienosiet vadu datoram vai printerim. [STORAGE] Nodrosina USB savienojumu ar datoru un informcijas apmaiu ar datoru. Izvlieties, ja plnojat izmantot ASUS Master programmatru. [CONTROL] Izmantojot atsevisi iegdjamu ASUS Studio, auj vadt fotokameru no datora. [<EASY] Izvlieties, ja plnojat savienot fotokameru ar PictBridge savietojamu printeri. Izdruka, izmantojot printeri, kas atbalsta DPOF Fotogrfijas iespjams iegt tiesi no savietojama printera, neizmantojot datoru. Papildu informcija atrodama printera lietosanas instrukcij. Var bt nepieciesams datora karsu adapteris. x Ievrojiet · Ar citu ierci veiktas DPOF rezervcijas ar so fotokameru nebs iespjams maint. Veiciet izmaias, izmantojot oriinlo ierci. Turklt, jaunu DPOF rezervciju iestatsana, izmantojot so fotokameru, izdzss ieprieks iestatts rezervcijas. · Visiem printeriem un viss fotolaboratorijs var nebt pieejamas visas funkcijas. · RAW informciju nav iespjams izdrukt. 6 Izdruka Viena kadra rezervsana Attla rezervsana drukai veicama saska ar darbbu nordm. 1 2 3 MENU [q] [<] Izvlieties [<], tad piespiediet i pogu. Darbbu nordes Lai izvltos kadru izdrukas rezervsanai, piespiediet bd, tad piespiediet ca, lai izvltos izdruku skaitu. · Lai iestattu drukas rezervciju vairkiem attliem, atkrtojiet so soli. 4 5 Kad esat pabeidzies, piespiediet i pogu. · Pards viena kadra drukas rezervcijas izvlnes ekrns. Izmantojot i, izvlieties datuma un laika formtu. [NO] Attli tiks izdrukti bez datuma un laika. [DATE] Izdruktajos attlos bs redzams fotografsanas datums. [TIME] Izdruktajos attlos bs redzams fotografsanas laiks. 72 LV 6 Izvlieties [SET] un piespiediet i pogu. Visu kadru rezervcija Visi atmias kart saglabtie faili tiek rezervti drukai. Izdruku skaits ir fiksts ­1. 1 2 3 4 MENU [q] [<] Izvlieties [U] un piespiediet i pogu. [. . . ] 71 LV 123 T Tlvadba < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Tiesie taustii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ties druka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Tuvplna apskate U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag