Lietošanas pamācība ASUS VH196D QUICK GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS VH196D lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS VH196D lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS VH196D lietošanas pamācību.


Mode d'emploi ASUS VH196D
Download
Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS VH196DQUICK GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Vl augstk lmen, par ierci var tikt saukta funkcija, ko veic vienba, kas pieslgta pie USB; piemram, datu/faksa modma ierce. Ierces var bt fiziskas, elektriskas, adresjamas un loiskas. U, V Darbba: !Neturiet monitoru tie saules gaism vai plts, k ar cita karstuma avota, tuvum. Noemiet jebkdus priekmetus, kas var iekrist ventilcijas atvers vai trauct monitora elektronikas dzesanu. [. . . ] Tas nozm, ka Jsu displejs ir veidots, raots un prbaudts saska ar vienu no stingrkajm kvalittes un dabas aizsardzbas prasbm pasaul. is apzmjums tiek pieirts augstas veiktspjas precm, kas raotas, emot vr lietotja vajadzbas, bet vienlaicgi samazinot ietekmi uz msu apkrtjo vidi. Daas no TCO'06 Displeja prasbm ir: Ergonomika !Laba vizul ergonomika un attla kvalitte, lai uzlabotu darba vidi lietotjam un samazintu redzes un sasprindzinjuma problmas. Svargi parametri ir apgaismojums, kontrasts, izirtspja, atstaroana, krsu baljums un attla stabilitte. 10. Gaidiet, kamr draiveris tiek uzstdts, tad spiediet uz 'Close'. Ja Jsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP/Vista versija atiras vai Jums ir nepiecieama detaliztka informcija, skatiet Jsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP/Vista lietoanas pamcbu. Enerija !Enerijas taupbas rems pc noteikta laika ieguvums gan lietotjam, gan videi. Precei jbt sagatavotai prstrdei un raotjam jbt sertifictai dabas aizsardzbas menedmenta sistmai k EMAS vai ISO 14 000. Hlorti un bromti liesmu kavtji un polimri. Smagie metli, k kadmijs, dzvsudrabs un svins. aj apzmjum iekauts prasbas ir attstjui TCO Development, sadarbb ar zintniekiem, ekspertiem, lietotjiem, k ar raotjiem vis pasaul. Klikiniet uz 'Have Disk. . . ', tad klikiniet uz 'Browse. . . ', izvlieties pareizo diskdzini F: (CD-ROM diskdzini). Klikiniet uz 'Open', tad klikiniet uz 'OK'. Izvlieties Jsu monitora modeli un klikiniet uz 'Next'. 0 Ja Js redzat ziojumu 'has not passed Windows(R) Logo testing to verify its compatibility with Windows(R) XP', klikiniet uz 'Continue Anyway'. Klikiniet uz 'Finish', tad klikiniet 'Close'. Klikiniet uz 'OK' un tad vlreiz klikiniet 'OK', lai aizvrtu Display Properties dialoga logu. Ja Jsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP versija atiras vai Jums ir nepiecieama detaliztka informcija, skatiet Jsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP lietoanas pamcbu. Izmetams Elektriskais un Elektroniskais Aprkojums WEEE Uzmanbu, lietotji Eiropas Savienbas privtajs mjsaimniecbs. 64 17 REGLAMENTTA INFORMCIJA is apzmjums uz preces vai ts iepakojuma apzm, ka Eiropas Direktvas 2002/96/EG darbbas apgabalos lietots elektrisks un elektronisks ierces nedrkst izmest kop ar sadzves atkritumiem. Js esat atbildgs par aprkojuma izmeanu, izmantojot tam paredzto elektrisk un elektronisk aprkojuma savkanas punktu. Lai noskaidrotu, kur das elektrisks un elektronisks preces izmest, sazinieties ar vietjo pavaldbu, Jsu mjsaimniecbu apkalpojoo atkritumu savkanas uzmumu vai veikalu, kur prece iegdta. SKUMS Windows (R) 2000 1. Palaidiet Windows (R) 2000 Klikiniet uz 'Start', 'Settings', tad klikiniet uz 'Control Panel'. Dubulti klikiniet uz ikonas 'Display'. [. . . ] (versija Lite) Publiska prraide. Strvas taupbas menedments Attlintas darbinanas menedments veiktspja un iestatjumi pauma pieskatanas menedments Attlintas piekuves sldzis nepieskattam Displejam Attlintas pieejas regulana vai prstatana displeja iestatjumiem Pilna sakrtojuma un atskaites dati IT menederim, lai maintu S/N, Izirtspja, Modea nosaukums, Darba laiks, Preces informcija, Atraans vieta, Departaments, utt. SMS vai Tltjs ziojums atseviiem lietotjiem vai publiskai prraidei Tltjs atbalsts 44 37 SmartManage SmartManage funkcijas un ieguvumi Philips SmartManage ir strdjoa konsole IT menedmentam, lai savktu monitoru inventra informciju, izveidotu inventra ziojumu, kontroltu inventra drobu, uzraudztu inventra drobu un izdotu tltjus ziojumus monitoru lietotjiem. Philips SmartManage sev iekauj sekojoas lielks funkcijas: 1. Sniedz papildus drobu, kas paldz korporatviem lietotjiem sargt savu ieguldjumu. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS VH196D LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS VH196D lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag