Lietošanas pamācība ASUS VW266H QUICK GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS VW266H lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS VW266H lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS VW266H lietošanas pamācību.


ASUS VW266H QUICK GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1671 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS VW266H (1095 ko)
   ASUS VW266H (3373 ko)
   ASUS VW266H QUICK GUIDE (10059 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS VW266HQUICK GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] 2-1 Monitora noregulsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nodaa: 3. 1 Visprja instrukcija OSD (ekrna displeja) izvlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 3. 1. 1 Rekonfigurcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 3. 1. 2 Iepazstinsana ar OSD funkcijm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ja viends attls saglabjas vairkas stundas, tad pc attlu prslgsanas var saglabties pdj attlot attla versija. Ekrns pamazm izmainsies vai ar js varat izslgt strvas padeves sldzi uz vairkm stundm. Ja ekrns paliek tumss vai mirgo, vai vairk nedarbojas, tad sazinieties ar savu prdevju vai apkalposanas centru, lai to saremonttu. Nekd gadjum neremontjiet to pats! Rokasgrmat izmantotie apzmjumi BRDINJUMS: informcija, lai, veicot uzdevumu, pasargtu js no traumas. UZMANBU: informcija, lai, veicot uzdevumu, neradtu bojjumus ierces dam. PIEZME: padomi un papildu informcija, lai paldztu veikt uzdevumu. v Kur atrast plasku informciju Papildu informciju, informciju par produktu un programmatras atjaunosanu mekljiet sdos avotos: 1. ASUS tmeka vietns ASUS tmeka vietnes vis pasaul sniedz atjaunotu informciju par ASUS aparatru un programmatru. Skatt: http://www. asus. com Izvles dokumentcija Produkta iepakojum var bt iekauta izvles dokumentcija, piemram, garantijas karte, ko pievienojis jsu prdevjs. Sdi dokumenti nav iekauti standarta iepakojum. 2. vi 1. 1 Sveicinti! Paldies, ka iegdjaties ASUS® VK266/VW266 srijas LCD monitoru!Jaunkais ASUS LCD monitors nodrosina izteiksmgku, skaidrku un spilgtku displeju, k ar daudz funkciju, kas uzlabo jsu skatsanos. emot vr ss funkcijas, jums ir iespja baudt rtbas un gt burvgu vizulo pieredzi, ko piedv VK266/VW266 srijas modelis! 1. 2 Iepakojuma saturs Prbaudiet, vai VK266/VW266 srijas LCD iepakojum ietvertas sdas vienbas: LCD monitors Monitora pamatne 1 x CD trs lietosanas pamcba 1 x strvas kabelis 1 x VGA kabelis 1 x web kameras USB kabelis (tikai daziem modeiem) 1 x DVI kabelis (tikai daziem modeiem) 1 x audio kabelis Ja kda no augstk mintajm vienbm ir bojta vai iztrkst, nekavjoties sazinieties ar savu mazumtirgotju. ASUS VK266/VW266 srijas LCD monitors 1-1 1. 3 1. 2. Monitora pamatnes montza Lai samonttu monitora pamatni: Pievienojiet monitoram pamatni. Uzstdiet monitoru sev rt le. Lai nesabojtu monitoru, iesakm uz galda virsmas uzklt mkstu drnu. 1. 4 Kabeu pieslgsana Lai pieslgtu kabeus: 1. nodaa: Iepazstinsana ar produktu 1. 5 1. 5. 1 Iepazstinsana ar monitoru LCD monitora priekspuse 1. 2. 3. Poga: Automtiski pielgo attlu optiml pozcij, takttju un fzi, turot so pogu nospiestu uz 2-4 sekundm (tikai VGA rezm). · So karsto taustiu izmantojiet, lai prslgtos starp pieciem ieprieks iestattiem video rezmiem (Game Mode (spu rezms), Night View Mode (nakts skatsans rezms), Scenery Mode (ainavas rezms), Standard Mode (standarta rezms), Theater Mode (tetra rezms)), izmantojot SPLENDIDTM Video Enhancement Technology. · Izejiet no OSD izvlnes vai atgriezieties atpaka ieprieksj izvln, kamr OSD izvlne ir aktva. Poga: · Nospiediet so pogu, lai mazintu izvlts funkcijas vrtbu vai prietu uz nkamo funkciju. IZVLNES poga: · Nospiediet so pogu, lai ievadtu/izvltos ikonu (funkciju), kas pards, kad OSD izvlne · ir aktivizta. Poga: · · Nospiediet so pogu, lai palielintu izvlts funkcijas vrtbu vai prietu uz ieprieksjo funkciju Sis ir ar karstais taustis Brightness (spilgtuma) regulsanai. Ievada izvles poga So karsto taustiu izmantojiet, lai prslgtos starp VGA, DVI, HDMI, omponentu ievades signlu (daziem modeiem). 4. 5. Nospiediet (Ievada izvles pogu), lai pardtu HDMI un komponentu signlus pc kabea pievienosanas monitoram. ASUS VK266/VW266 srijas LCD monitors 1-3 6. · 7. Strvas padeves poga Nospiediet so pogu, lai ieslgtu/izslgtu monitoru. Strvas padeves indikators · Strvas padeves indikatora krsu apzmjumi nordti zemk piedvtaj tabul. [. . . ] Noreguljiet R/G/B krsu iestatjumus vai izvlieties Color Temperature (krsu temperatru), izmantojot OSD. Divas sekundes turiet nospiestu pogu, lai automtiski noregultu attlu (tikai VGA rezmam). Noreguljiet Phase (fzes) un Clock (takttja) iestatjumus, izmantojot OSD. Prliecinieties, ka audio kabelis ir pareizi pievienots monitoram un datoram. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS VW266H LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS VW266H lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag