Lietošanas pamācība BOSCH PWS 20-230 REV 5-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PWS 20-230 lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PWS 20-230 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PWS 20-230 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi BOSCH PWS 20-230
Download
Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PWS 20-230REV 5-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Skaas failu formts, ko kopgi attstjui Microsoft un IBM. Iebvts Windows 95 ldz XP, k rezultt t ir de facto standarta skaa datoram. WAV skaas failu paplainjums ir '. wav' un tas strd gandrz viss Windows programms, kas atbalsta skau. WMA (Windows Media Audio) Audio formts, kas pieder Microsoft, ir daa no Microsoft Windows Media tehnoloijas. Iekauj Microsoft Digitlo Tiesbu Menedmenta rkus, Windows Media Video kodanas tehnoloiju un Windows Media Audio kodanas tehnoloiju. Sajaukta secba Funkcija, kas atskao audio failus (celius) sajaukt secb. SMV [SigmaTel Motion Video Format] Daji saspiesta video formts no SigmaTel, kas pieauj parastu datora video failu prveidoanu atskaoanai uz portatva multimediju atskaotja. WMV [Windows Media Video] Apzm video saspieanas tehnoloiju, ko attsta Microsoft Corporation. [. . . ] Informciju par dzirdes drobu mekljiet sada Dzirdes Droba s lietoanas pamcbas skum. Papildus informcijai par troku slpanas austiu lietoanu, skatiet piezmes par Fona troku lmeiem un aktvo troku slpanu s lietoanas pamcbas skum. Papildus informciju par troku slpanas optimizciju mekljiet noda Iestatjumi aj lietoanas pamcb. 2. Izvlieties radio staciju (saglabto radio staciju). Spiediet OPTIONS, lai apskattu iespju izvlni. Izvlieties [Start FM radio recording] (Skt FM radio ierakstanu). H 2. Izvlieties [Start voice recording] (Skt balss ierakstanu). H Fona troku samazinana MUSE ir aprkots ar aktvu troku samazinanas funkciju, kas auj Jums klausties Jsu mziku un video, ievrojami samazinot fona trokus. Kad funkcija aktivizta, t var ievrojami samazint zemas frekvences skaas, k lidmanas dzinja troksni vai vilciena rbou. di Js varat aktivizt un vadt troku slpanas funkciju: 1. Pievienojiet komplekt iekauts trokus slpjos austias. Spiediet ], lai izvltos pauzi vai ierakstanu. Spiediet ], lai izvltos pauzi vai ierakstanu. H 5. 9 Ekrn tiek jautts, vai saglabt ierakstu. 9 Radio automtiski uzregul radio stacijas un saglab 20 spcgks frekvences. 9 Lai beigtu automtisku regulanu, spiediet . 9 Lai izslgtu radio, nospiediet un 2 sekundes turiet . Js varat atskaot saglabts radio stacijas tikai pc tam, kad tm ir pieirti krtas numuri. (Skatt nodaas Radio staciju automtiska saglabana vai Radio stacijas manula regulana aj lietoanas pamcb. ) Izpildtji alfabtisk secb. [Playlist-on-the-go] (Atskaoanas saraksts ce) H H [Album art] (Albuma mksla) H [Albums] (Albumi) H Radio stacijas manula regulana Esot rem, Js varat manuli uzregult radio staciju. Lai mekltu nkamo spcgko signlu, nospiediet un turiet \/[. Lai preczi uzregultu frekvenci, si spiediet \/[. H [Genres] (anri) H H H H [Playlists] (Atskaoanas saraksti) H 28 13 6 1WINDOWS MEDIA PLAYER 11 (WMP11) WINDOWS MEDIA PLAYER 11 (WMP11) Windows Media Player 11 (WMP11) uzstdana 1. Ievietojiet komplekt iekauto CD Jsu datora diskdzin. Sekojiet nordjumiem uz ekrna, lai pabeigtu WMP11 uzstdanu. Klikiniet uz << Advanced Options (Papildus iespjas), lai paplaintu dialoga logu. [. . . ] Lai pievienotu jaunu failu atskaoanas sarakstam, izvlieties to no bibliotkas un prvietojiet uz saraksta logu. Kad esat pabeigui atskaoanas saraksta redianu, klikiniet uz Save Playlist (Saglabt atskaoanas sarakstu). 6 WINDOWS MEDIA PLAYER 11 (WMP11) Failu un atskaoanas sarakstu dzana no WMP11 bibliotkas 1. Klikiniet uz sadaas Library (Bibliotka). Klikiniet uz bultas WMP11 augj kreisaj str, tad izvlieties dzst mziku (Music) vai attlus (Pictures). [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PWS 20-230 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PWS 20-230 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag