Lietošanas pamācība CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020I

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020I lietošanas pamācībām. Ceram, ka CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020I lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020I lietošanas pamācību.


CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020I : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (65303 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020I

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] 4 Svargks iekrtas pasbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Iekrtas apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pirms pirms lietosanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Atlikus karstuma indikcija: atlikus karstuma simbols redzams displej laik, kamr riis ir td temperatr, pie kuras iespjama apdedzinsans. Divkrsais riis: pltij ir viens riis, kam ir divi dazda lieluma koncentriski karssanas loki. Pateicoties tam, iespjams karssanu pieskaot trauka izmram un ietaupt eneriju. Daudzfunkcionli rii: viens no plts riiem ir aprkots ar vairkm iespjamm cepsanas un vrsanas funkcijm. Atkarb no noreguljuma to var izmantot k apau vai ovlu karssanas virsmu, piemram, lai ceptu vai turtu siltum dienus, kas ievietoti porcelna traukos. Taimeris: ar integrta taimera paldzbu visus rius iespjams izslgt automtiski. Ja pirkstu uzliek sensora taustiam prk liel laukum, var gadties, ka tiek aktivts ar vajadzgajam taustiam blakus esosais taustis. Iekrtas ieslgsana. Iekrta jiesldz, izmantojot ieslgsanas / izslgsanas taustiu . Ieslgsanas / izslgsanas taustis jspiez apmram 1 sekundi ilgi. Pc tam, kad izslgti atsevisi rii vai visa plts virsma, attiecgajam riim vai riiem indikatora lodzi redzams simbols , kas inform par to, ka attiecgais riis vl ir karsts. Karssanas jaudas izvle. Lai noregultu/maintu izvlt ria jaudu (robezs no ldz vai noregultu/maintu diena pagatavosanas ilgumu, kad izmantojat taimera funkciju: Sensora zona jeb taustis "ieslgsana / izslgsana" jaizskar uz apmram 2 sekundm. Digitlaj indikator redzams simbols . Pc tam, kad iekrta ieslgta ar centrlo sldzi, apmram 10 sekunzu laik ar riu izvles taustiu ZKT 663 6 - Ar taustia - Ar taustia jaudu. paldzbu Js varat palielint ria jaudu. paldzbu Js varat samazint ria Karstuma uztursanas izvle. Visi 4 rii ir aprkoti ar karstuma uztursanas funkciju . Ldz ar to ir izslgts rjais karssanas loks. Cepsanas ria ieslgsana un izslgsana. 1. Taimeri nevar izmantot laika skaitsanai bez izslgsans, ja ir ieslgts kds no plts riiem. Automtiska izslgsans. 2. Vienlaikus 1 sekundi ilgi jspiez jebkuri divi karstuma jaudas taustii un . Ldz plts izslgsanai riu un karssanas jaudas noregulsana notiek tpat k parasti, un plts izmantosana var noritt normli. Riim vai riiem, kam paredzts izmantot automtisks izslgsans funkciju, jbt ieslgtam. Blosanas atcelsana. 1. Ar taimera sensora taustia paldzbu jizvlas, kuram riim automtisks izslgsans funkcija tiks izmantota. , tiek Vienreiz nospiezot taimera sensora taustiu izvlts pirmais no ieslgtajiem riiem, un sk strauji mirgot atbilstos kontrolspuldze. Piemram, aizmugurj kreis kontrolspuldze atbilst aizmugurjam kreisajam riim. Jnospiez funkciju blosanas sensora taustis un jtur nospiests apmram 3 sekundes ilgi. Jnospiez jebkura karstuma jaudas pakpe ar . Displeja indikcija nodziss, kas nozm, ka blosana ir atcelta. Pc dazm sekundm plts automtiski izslgsies. Taimeris. Taimeri iespjams izmantot divos dazdos veidos: - k automtisks izslgsanas funkciju. Jnoregul kdam riim noteikts darbbas laiks, un pc tam, kad tas bs pagjis, riis izslgsies automtiski. [. . . ] S indikcija iedegas prkarssanas gadjum, k ar tad, kad ir traucjumi elektronikas funkcijs (aiz drosbas apsvrumiem). . . . plts nerea uz sensora taustia nospiesanu? Plts nerea uz taustia nospiesanu, ja vienlaikus tiek nospiests vl kds taustis, kura kombincija ar pirmo plts funkcijs nav paredzta. Ja Js kda no augstkmintajiem iemesliem d vai sakar ar iekrtas nepareizas apkalpes sekm griezaties pie klientu apkalposanas dienesta, t darbinieka apmekljums ar iekrtas garantijas laik nebs bezmaksas. . . . pc riu izslgsanas displej nepards simbols ? Prbaudiet, vai - riis nav darbints tikai oti su laiku, ldz ar ko nav paspjis krtgi uzkarst. [. . . ]

NOTEIKUMI CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020I LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un CANON IMAGERUNNER ADVANCE C2020I lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag