Lietošanas pamācība CANON PIXMA MP495

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju CANON PIXMA MP495 lietošanas pamācībām. Ceram, ka CANON PIXMA MP495 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt CANON PIXMA MP495 lietošanas pamācību.


CANON PIXMA MP495 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (13556 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   CANON PIXMA MP495 (13369 ko)
   CANON PIXMA MP495 BROCHURE (1658 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata CANON PIXMA MP495

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Canon MP495 series On-screen Manual K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana Lapa 1 no 761 lapm MC-4795-V1. 00 s rokasgrmata Apraksta s produkta prskatu. Izvrst rokasgrmata Apraksta s produkta detalizto funkciju. Traucjummeklsana MP495 series s rokasgrmata Lapa 2 no 761 lapm K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana MP-4596-V1. 00 Izvrst rokasgrmata Saturs Prskats par ierci Galvens sastvdaas LED displejs un pamata darbbas Papra/oriinlu ievietosana Papra ievietosana Oriinlu ievietosana Kopsana Dokumentu kopsana Fotoattlu kopsana Kopsana ar funkciju Ietilpint lap (Fit-toPage) Ikdienas apkope Kad druka kst blva vai krsas nav pareizas FINE kasetnes maia Ierces trsana Skensana Ieskento datu saglabsana dator Pielikums Produkta un attlu izmantosanas juridiskie ierobezojumi Padomi par ierces izmantosanu Druksana no datora Fotoattlu druksana (Easy-PhotoPrint EX) Dokumentu druksana Tmeka lapu druksana (Easy-Easy-WebPrint EX) Dazdu lietojumprogrammu startsana Prskats par ierci Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci Lapa 3 no 761 lapm Traucjummeklsana Prskats par ierci Saj sada sniegts apraksts par ierces sastvdau nosaukumiem un pamata darbbm, kas jzina pirms ts izmantosanas. Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis LED displejs un pamata darbbas Lapas skums Galvens sastvdaas Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci > Galvens sastvdaas Lapa 4 no 761 lapm Traucjummeklsana C001 Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis Skats no priekspuses (1) Dokumentu vks Atveriet, lai uz plansetes stikla novietotu oriinlo dokumentu. (2) Papra balsts Paceliet un sasveriet uz aizmuguri, lai papru novietotu uz aizmugures palikta. (3) Aizmugures paliktnis Ievietojiet dazda izmra un veida papru, ko var izmantot saj ierc. Iespjams vienlaicgi ievietot divas vai vairkas viena izmra un papra veida loksnes un ts automtiski padot pa vienai loksnei. Skatiet sadau Papra ievietosana. (4) Papra vadotnes Pabdiet, lai izldzintu ar abm papra kaudztes pusm. (5) Papra izvades uztvrjs Skot druksanu vai kopsanu, tas automtiski atveras, un tiek izstumts apdruktais paprs. (6) Izvades uztvrja pagarinjums Atveriet, lai atbalsttu izdrukas. Atveriet drukjot vai kopjot. Galvens sastvdaas Lapa 5 no 761 lapm (7) Plansetes stikls Ievietojiet dokumenta oriinlu, ko vlaties kopt vai skent. (8) Wi-Fi indikators Deg vai mirgo zil krs, nordot bezvadu LAN statusu. [. . . ] Descreen is the function for reducing this moire effect. Important You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo, Black and White Photo or Text(OCR). Note Scanning takes longer than usual when you enable Descreen. Unsharp Mask Select this checkbox to emphasize the outline of the subjects and sharpen the image. Important You cannot select this checkbox when Document Type is Text(OCR). Remove gutter shadow Select this checkbox to correct shadows that appear between pages when scanning open booklets. Important You cannot select this checkbox when Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) or Stitch Assist is selected for Document Size. You cannot select this checkbox when Compress scanned images when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box. When scanning, align a corner of the document with the corner at the arrow (alignment mark) of the Platen. Note Use ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab to correct gutter shadows when scanning non-standard size documents or when custom cropping frames are set. Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents) See "Gutter Shadow Correction " for details. Reduce Show-through Lapa 426 no 761 lapm Select this checkbox to sharpen text in a document or reduce show-through in newspapers. Important You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo, Black and White Photo or Text(OCR). Note Select this checkbox when Document Type is text document and show-through is apparent in the scanned image. Correct slanted document Select this checkbox to detect the scanned text and correct the angle (within -0. 1 to -10 degrees or +0. 1 to +10 degrees) of the document. Important You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo or Black and White Photo. The inclination of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be detected correctly. - Documents in which the text lines are inclined more than 10 degrees or the angles vary by line - Documents containing both vertical and horizontal text - Documents with extremely large or small fonts - Documents with small amount of text - Documents containing figures/images - Hand-written documents - Documents containing both vertical and horizontal lines (tables) Note Scanning takes longer than usual when you enable Correct slanted document. Detect the orientation of text documents and rotate images Select this checkbox to detect the orientation of the document from the scanned text and rotate the scanned image to the correct orientation. Select the language of the document to be scanned in Document Language. Important You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo or Black and White Photo. This function may not work properly depending on the document language. Only text documents written in languages that can be selected from Document Language are supported. The orientation of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be detected correctly. In that case, select the scanned image in the Thumbnail window of the " Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window) " and rotate it with Edit Tools. - Resolution is outside the range of 300 dpi to 600 dpi - Font size is outside the range of 8 points to 48 points - Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text - Documents with patterned backgrounds Note Scanning takes longer than usual when you enable Detect the orientation of text documents and rotate images. Document Language Select the language of the document to be scanned. Important Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents) You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo or Black and White Photo. You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist. Defaults Lapa 427 no 761 lapm Restore the default settings. Page top Save Dialog Box Lapa 428 no 761 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save Dialog Box S716 Save Dialog Box The Save dialog box opens when you click Save in the Scan/Import window. In the Save dialog box, you can make settings for saving images to a computer. Save in Displays the folder in which to save the scanned images. Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder File name Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4 digits are appended to each file name. Save as type Select a file type to save the scanned images. Select JPEG/Exif, TIFF or BMP. Important You cannot select JPEG/Exif when Document Type is Text(OCR). You cannot select JPEG/Exif when Black and White is selected for Color Mode on the Advanced Mode tab of ScanGear (scanner driver). Set. . . When Save as type is JPEG/Exif You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or Low(High Compression). Important This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box. Save to a Subfolder with Current Date Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be created. If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in. Save Dialog Box Page top Lapa 429 no 761 lapm Save as PDF file Dialog Box Lapa 430 no 761 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save as PDF file Dialog Box S717 Save as PDF file Dialog Box In the Save as PDF file dialog box, you can make advanced settings for saving scanned images as PDF files. You can save multiple documents as one PDF file or add pages to a PDF file created with MP Navigator EX. Important You cannot save images scanned at 10501 pixels or more in the vertical and horizontal directions. When Opened from the Scan/Import Window When Opened from the View & Use Window Save as type Select a PDF file type to save the scanned images. Save as PDF file Dialog Box PDF Lapa 431 no 761 lapm Save each of the selected images as a separate PDF file. PDF(Multiple Pages) Save multiple images in one PDF file. Note PDF(Multiple Pages) is displayed when multiple images are selected. PDF(Add Page) Add the scanned images to a PDF file. You cannot rearrange the pages of the PDF file to which the images are added. Important Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. [. . . ] Hex Nordiet 10 ciparu vai 26 ciparu virkni, kas var saturt heksadecimus (0 ldz 9, A ldz F un a ldz f). Atslgas garums (Key Length) WEP atslgas garums. Jo lielks atslgas garums, jo sareztku WEP atslgu ir iespjams iestatt. L Saites kvalitte (Link Quality) Savienojuma starp piekuves punktu un printeri statuss, izemot troksni (traucjumus), tiek nordts ar vrtbu no 0 ldz 100%. LLTD Opertjsistm Windows 7 vai Windows Vista ir iestrdts posma sla protokols tkla topoloijas noteiksanai un pakalpojuma kvalittes diagnostikas nodrosinsanai. LLTD izmanto tkla kartes funkciju, lai pardtu lokl tkla grafisku attlojumu. LPR TCP/IP tklos izmantots no platformas neatkargs druksanas protokols. Tas neatbalsta divvirzienu komunikcijas iespjas. M MAC adrese Saukta ar par fizisko adresi. Unikls un pastvgs aparatras identifikators, ko tkla iercm piesir to razotjs. [. . . ]

NOTEIKUMI CANON PIXMA MP495 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un CANON PIXMA MP495 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag