Lietošanas pamācība CANON PIXMA MX340

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju CANON PIXMA MX340 lietošanas pamācībām. Ceram, ka CANON PIXMA MX340 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt CANON PIXMA MX340 lietošanas pamācību.


CANON PIXMA MX340 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (17034 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   CANON PIXMA MX340 (541 ko)
   CANON PIXMA MX340 (16694 ko)
   CANON PIXMA MX340 BROCHURE (541 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata CANON PIXMA MX340

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Canon MX340 series On-screen Manual K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana Lapa 1 no 978 lapm MC-4447-V1. 00 s rokasgrmata Apraksta s produkta prskatu. Izvrst rokasgrmata Apraksta s produkta detalizto funkciju. Traucjummeklsana MX340 series s rokasgrmata Lapa 2 no 978 lapm K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana MP-4197-V1. 10 Izvrst rokasgrmata Saturs Prskats par ierci Galvens sastvdaas K prvietoties LCD izvlns Citi lietojumi Tdu sablonu k piezmju grmatias paprs druksana Fotoattlu druksana tiesi no digitls kameras vai mobil tlrua Sagatavosans faksa nostsanai Tlrua lnijas savienojuma apstiprinsana Faksu nostsanas pamata iestatjumu nordsana Saemsanas rezma iestatsana Ierces iestatjumi Nodergas lietojumprogrammas Papra/oriinlu ievietosana Papra ievietosana Faksa izmantosana Faksu nostsana Dazdu nostsanas funkciju izmantosana Oriinlu ievietosana Ikdienas apkope Kad druka kst blva vai krsas nav pareizas Faksu saemsana Dazdu saemsanas funkciju izmantosana Nodergu faksa funkciju izmantosana FINE kasetnes maia Papra ievades veltnsa trsana Kopsana Kopsana Dazdu kopsanas funkciju izmantosana Pielikums Produkta un attlu izmantosanas juridiskie ierobezojumi Padomi par ierces izmantosanu Skensana Ieskento datu saglabsana dator Dazdu skensanas funkciju izmantosana Druksana no datora Fotoattlu druksana (Easy-PhotoPrint EX lietosana) Dokumentu druksana Prskats par ierci Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci Lapa 3 no 978 lapm Traucjummeklsana Prskats par ierci Saj sada sniegts apraksts par ierces sastvdau nosaukumiem un pamata darbbm, kas jzina pirms ts izmantosanas. Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis K prvietoties LCD izvlns Katra rezma pamatdarbbas Rezma izvle Izvlnes elementa atlase noteikt rezm Iestatjumu opciju pamatdarbbas Lapas skums Galvens sastvdaas Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci > Galvens sastvdaas Lapa 4 no 978 lapm Traucjummeklsana Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis Skats no priekspuses (1) ADF (Automtisk dokumentu padeve) Ievietojiet dokumentu, lai koptu, skentu vai sttu faksu. Dokumentu turtj ievietotie dokumenti tiek automtiski skenti pa vienai lapai. Skatiet sadau Dokumentu ievietosana ADF ierc. (2) Dokumenta padeves vks Atveriet, lai izemtu iestrgusus dokumentus. (3) Dokumenta vadotnes Pielgojiet vadotnes, lai ts atbilstu ADF esos dokumenta platumam. (4) Dokumenta uztvrjs Atveriet, lai ievietotu dokumentu ADF. Iespjams ievietot divus vai vairkus vienda izmra un biezuma dokumentus. [. . . ] When you save an image with the Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB checkbox selected, an underscore is added to the beginning of the file name. (Example: _Image0001. jpg) Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information) Custom Dialog Box Select this to open the Save dialog box after scanning the images and specify the save settings such as destination folder, file name and Exif information. Save Dialog Box Lapa 533 no 978 lapm Application Settings Open with Specify an application with which to open scanned images. Drag and drop the icon of an application that supports the file format displayed in Save as type. The specified application starts after images are scanned. Important Depending on the specified application, the images may not appear correctly or the application may not start. Note For further procedures, refer to the application's manual. Reset Cancels the application setting. Set. . . Allows you to select an application to start. Start scanning by clicking the one-click button Select this checkbox to start scanning when you click an icon in One-click Mode. Apply Saves and applies the specified settings. Click Cancel instead of Apply to cancel the specified settings. Cancel Cancels the specified settings. The current screen closes. Defaults Returns all settings in the screen to their defaults. Scan Scans and saves documents with the specified settings. Click Open Manual to open this guide (if it is installed). Page top Preferences Dialog Box Lapa 534 no 978 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Preferences Dialog Box Preferences Dialog Box Click Preferences to open the Preferences dialog box. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings to MP Navigator EX functions via the General and Scanner Button Settings tabs. Note See the corresponding sections below for details on each tab. General Tab Scanner Button Settings Tab (Save to PC) Page top General Tab Lapa 535 no 978 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > General Tab General Tab On the General tab, you can specify general MP Navigator EX settings. Product Name Displays the product name of the machine that MP Navigator EX is currently configured to use. If the displayed product is not the one you want to use, select the desired product from the list. For network connection, select one with (Network: XXXXXXXXXXXX) after the product name. (Where XXXXXXXXXXXX is the MAC address. ) Use network connection to share the machine among multiple computers. Note To set up a network environment, see " Network Scan Settings . " Compress scanned images when transferring Compress and transfer images scanned using MP Navigator EX or the Operation Panel of the machine. This is useful when the machine is connected via a slow interface such as USB 1. 1 or a network. Important When Photo is selected for Document Type on the Scanner Button Settings tab, allow 0. 39 inches (1 cm) or more space between the edges of the Platen and the document. If not, some images may not be scanned at the correct positions and sizes. Business cards, panorama photos and bordered photos may not be cropped accurately when scanned. In that case, deselect the Compress scanned images when transferring checkbox and scan again. The following restrictions apply when the Compress scanned images when transferring checkbox is selected. - Text(OCR), Text(Simplex) or Text(Duplex) cannot be selected for Document Type in the Scan/ Import window. General Tab - Black and White cannot be selected in the color mode settings for One-click Mode. - Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB for One-click Mode is not available. - Available resolutions: 75 dpi / 150 dpi / 300 dpi / 600 dpi - Maximum number of documents that can be scanned at one time: 4 - A compression type (image quality) cannot be selected when saving scanned images in JPEG. The following images are not compressed even when scanned with the Compress scanned images when transferring checkbox selected. [. . . ] Tas neatbalsta divvirzienu komunikcijas iespjas. M MAC adrese Saukta ar par fizisko adresi. Unikls un pastvgs aparatras identifikators, ko tkla iercm piesir to razotjs. MAC adresu garums ir 48 biti, un ts ir raksttas k heksadecimli numuri, atdalti ar koliem, piemram, 11:22:33:44:55:66. Lai prbaudtu ss ierces MAC adresi, skatiet Ierces IP adreses vai MAC adreses prbaude . O Darbbas statuss (Operation Status) Norda statusu par to, vai printeri var vai nevar izmantot. P PSK WPA/WPA2 lietota sifrsanas metode. Par tehniskajiem terminiem R Lapa 977 no 978 lapm Marsruttjs (Router) Retranslcijas ierce savienojuma izveidei ar citu tklu. S Signla spks Printera tda signla spks, kas saemts no piekuves punkta, tiek nordts ar vrtbu no 0 ldz 100%. SSID Unikla etiete bezvadu LAN. [. . . ]

NOTEIKUMI CANON PIXMA MX340 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un CANON PIXMA MX340 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag