Lietošanas pamācība CANON PIXMA MX340

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju CANON PIXMA MX340 lietošanas pamācībām. Ceram, ka CANON PIXMA MX340 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt CANON PIXMA MX340 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi CANON PIXMA MX340
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   CANON PIXMA MX340 (541 ko)
   CANON PIXMA MX340 (16694 ko)
   CANON PIXMA MX340 BROCHURE (541 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata CANON PIXMA MX340

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Canon MX340 series On-screen Manual K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana Lapa 1 no 978 lapm MC-4447-V1. 00 s rokasgrmata Apraksta s produkta prskatu. Izvrst rokasgrmata Apraksta s produkta detalizto funkciju. Traucjummeklsana MX340 series s rokasgrmata Lapa 2 no 978 lapm K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana MP-4197-V1. 10 Izvrst rokasgrmata Saturs Prskats par ierci Galvens sastvdaas K prvietoties LCD izvlns Citi lietojumi Tdu sablonu k piezmju grmatias paprs druksana Fotoattlu druksana tiesi no digitls kameras vai mobil tlrua Sagatavosans faksa nostsanai Tlrua lnijas savienojuma apstiprinsana Faksu nostsanas pamata iestatjumu nordsana Saemsanas rezma iestatsana Ierces iestatjumi Nodergas lietojumprogrammas Papra/oriinlu ievietosana Papra ievietosana Faksa izmantosana Faksu nostsana Dazdu nostsanas funkciju izmantosana Oriinlu ievietosana Ikdienas apkope Kad druka kst blva vai krsas nav pareizas Faksu saemsana Dazdu saemsanas funkciju izmantosana Nodergu faksa funkciju izmantosana FINE kasetnes maia Papra ievades veltnsa trsana Kopsana Kopsana Dazdu kopsanas funkciju izmantosana Pielikums Produkta un attlu izmantosanas juridiskie ierobezojumi Padomi par ierces izmantosanu Skensana Ieskento datu saglabsana dator Dazdu skensanas funkciju izmantosana Druksana no datora Fotoattlu druksana (Easy-PhotoPrint EX lietosana) Dokumentu druksana Prskats par ierci Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci Lapa 3 no 978 lapm Traucjummeklsana Prskats par ierci Saj sada sniegts apraksts par ierces sastvdau nosaukumiem un pamata darbbm, kas jzina pirms ts izmantosanas. Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis K prvietoties LCD izvlns Katra rezma pamatdarbbas Rezma izvle Izvlnes elementa atlase noteikt rezm Iestatjumu opciju pamatdarbbas Lapas skums Galvens sastvdaas Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci > Galvens sastvdaas Lapa 4 no 978 lapm Traucjummeklsana Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis Skats no priekspuses (1) ADF (Automtisk dokumentu padeve) Ievietojiet dokumentu, lai koptu, skentu vai sttu faksu. Dokumentu turtj ievietotie dokumenti tiek automtiski skenti pa vienai lapai. Skatiet sadau Dokumentu ievietosana ADF ierc. (2) Dokumenta padeves vks Atveriet, lai izemtu iestrgusus dokumentus. (3) Dokumenta vadotnes Pielgojiet vadotnes, lai ts atbilstu ADF esos dokumenta platumam. (4) Dokumenta uztvrjs Atveriet, lai ievietotu dokumentu ADF. Iespjams ievietot divus vai vairkus vienda izmra un biezuma dokumentus. [. . . ] - Auto Photo Fix and Auto Document Fix are not available. - Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB for One-click Mode is not available. - Available resolutions: 75 dpi / 150 dpi / 300 dpi / 600 dpi - Maximum number of documents that can be scanned at one time: 4 - A compression type (image quality) cannot be selected when saving scanned images in JPEG. The following images are not compressed even when scanned with the Compress scanned images when transferring checkbox selected. - Images scanned using the Operation Panel of the machine by automatically detecting the document type - Images scanned in One-click Mode by automatically detecting the document type - Images scanned using ScanGear (scanner driver) Lapa 536 no 978 lapm Note It is recommended that you scan at 300 dpi or higher resolution when scanning multiple photos using this function. When the Compress scanned images when transferring checkbox is selected, Unsharp Mask is always applied. Save in (My Box) Displays the folder in which to save scanned documents. The following folders are specified by default. Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Windows 2000: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Location of Temporary Files Displays the folder in which to save images temporarily. to specify another one. Important An error may occur if you set the destination to the root directory of the drive on which the operating system is installed. An error may occur if you set the destination to a network folder. Be sure to specify a local folder. Application to run Displays the applications that can be started via MP Navigator EX. Install the applications from the Setup CD-ROM that accompanies the machine. For Attach to E-mail, you can select an e-mail software program to start. For Open PDF file, the application associated with the . pdf file extension by the operating system is displayed. Important You can change which items are installed during installation from the Setup CD-ROM by selecting Custom Install. If you choose not to install some applications with Custom Install, the corresponding MP Navigator EX functions will be unavailable. To use those functions, install the corresponding applications. Note For Convert to text file, Notepad (included with Windows) is displayed. to open a dialog box, then specify Document Language and how to scan multiple documents. Document Language General Tab Specify the language according to the language of the document to be scanned. Only text written in languages that can be selected in the Document Language can be extracted to Notepad. Combine multiple text conversion results When scanning multiple documents, select the checkbox to collect the conversion results (text) into one file. When the checkbox is selected, you can scan up to 99 pages at one time. Deselect the checkbox to display each conversion result (text) in a separate file. When the checkbox is not selected, you can scan up to 10 pages at one time. Page top Lapa 537 no 978 lapm Scanner Button Settings Tab (Save to PC) Lapa 538 no 978 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scanner Button Settings Tab (Save to PC) Scanner Button Settings Tab (Save to PC) On the Scanner Button Settings tab, you can specify how to respond when scanning using the Operation Panel of the machine. [. . . ] Unikls un pastvgs aparatras identifikators, ko tkla iercm piesir to razotjs. MAC adresu garums ir 48 biti, un ts ir raksttas k heksadecimli numuri, atdalti ar koliem, piemram, 11:22:33:44:55:66. Lai prbaudtu ss ierces MAC adresi, skatiet Ierces IP adreses vai MAC adreses prbaude . O Darbbas statuss (Operation Status) Norda statusu par to, vai printeri var vai nevar izmantot. P PSK WPA/WPA2 lietota sifrsanas metode. Par tehniskajiem terminiem R Lapa 977 no 978 lapm Marsruttjs (Router) Retranslcijas ierce savienojuma izveidei ar citu tklu. S Signla spks Printera tda signla spks, kas saemts no piekuves punkta, tiek nordts ar vrtbu no 0 ldz 100%. SSID Unikla etiete bezvadu LAN. T tiek biezi atveidota k tkla nosaukums vai piekuves punkta nosaukums. SSID atsir vienu bezvadu LAN no otra, lai novrstu traucjumus. Printerim un visiem bezvadu LAN klientiem ir jizmanto viens un tas pats SSID savstarpjai komunikcijai. [. . . ]

NOTEIKUMI CANON PIXMA MX340 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un CANON PIXMA MX340 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag