Lietošanas pamācība CANON PIXMA MX350

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju CANON PIXMA MX350 lietošanas pamācībām. Ceram, ka CANON PIXMA MX350 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt CANON PIXMA MX350 lietošanas pamācību.


CANON PIXMA MX350 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (19573 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   CANON PIXMA MX350 (541 ko)
   CANON PIXMA MX350 (19163 ko)
   CANON PIXMA MX350 BROCHURE (541 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata CANON PIXMA MX350

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Canon MX350 series On-screen Manual K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana Lapa 1 no 1092 lapm MC-4523-V1. 00 s rokasgrmata Apraksta s produkta prskatu. Izvrst rokasgrmata Apraksta s produkta detalizto funkciju. Traucjummeklsana MX350 series s rokasgrmata Lapa 2 no 1092 lapm K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana MP-4349-V1. 10 Izvrst rokasgrmata Saturs Prskats par ierci Galvens sastvdaas K prvietoties LCD izvlns Druksana no datora Fotoattlu druksana (Easy-PhotoPrint EX lietosana) Dokumentu druksana Sagatavosans faksa nostsanai Tlrua lnijas savienojuma apstiprinsana Faksu nostsanas pamata iestatjumu nordsana Saemsanas rezma iestatsana Citi lietojumi Tdu sablonu k piezmju grmatias paprs druksana Fotoattlu druksana tiesi no digitls kameras vai mobil tlrua Ierces iestatjumi Faksa izmantosana Faksu nostsana Dazdu nostsanas funkciju izmantosana Nodergas lietojumprogrammas Papra/oriinlu ievietosana Papra ievietosana Faksu saemsana Dazdu saemsanas funkciju izmantosana Nodergu faksa funkciju izmantosana Oriinlu ievietosana Druksana no atmias kartes Atmias kart vai USB zibatmias disk saglabto fotoattlu druksana Dazdu funkciju izmantosana Ikdienas apkope Kad druka kst blva vai krsas nav pareizas FINE kasetnes maia Papra ievades veltnsa trsana Atmias kartes ievietosana USB zibatmias diska ievietosana Pielikums Produkta un attlu izmantosanas juridiskie ierobezojumi Padomi par ierces izmantosanu Kopsana Kopsana Dazdu kopsanas funkciju izmantosana Skensana Ieskento datu saglabsana dator Dazdu skensanas funkciju izmantosana Prskats par ierci Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci Lapa 3 no 1092 lapm Traucjummeklsana Prskats par ierci Saj sada sniegts apraksts par ierces sastvdau nosaukumiem un pamata darbbm, kas jzina pirms ts izmantosanas. Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis K prvietoties LCD izvlns Katra rezma pamatdarbbas Iestatjumu ekrna pamatdarbbas Citas darbbas Lapas skums Galvens sastvdaas Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci > Galvens sastvdaas Lapa 4 no 1092 lapm Traucjummeklsana Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis Skats no priekspuses (1) ADF (Automtisk dokumentu padeve) Ievietojiet dokumentu, lai koptu, skentu vai sttu faksu. Dokumentu turtj ievietotie dokumenti tiek automtiski skenti pa vienai lapai. Skatiet sadau Dokumentu ievietosana ADF ierc. (2) Dokumenta padeves vks Atveriet, lai izemtu iestrgusus dokumentus. (3) Dokumenta vadotnes Pielgojiet vadotnes, lai ts atbilstu ADF esos dokumenta platumam. (4) Dokumenta uztvrjs Atveriet, lai ievietotu dokumentu ADF. Iespjams ievietot divus vai vairkus vienda izmra un biezuma dokumentus. [. . . ] Auto Photo Fix and Auto Document Fix are not available when the Compress scanned images when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box. In that case, deselect the Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen) checkbox and scan. Descreen Lapa 591 no 1092 lapm Select this checkbox to reduce moire patterns. Printed photos and pictures are displayed as a collection of fine dots. "Moire" is a phenomenon where uneven gradation or a stripe pattern appears when such photos or pictures printed with fine dots are scanned. Descreen is the function for reducing this moire effect. Note Scanning takes longer than usual when you enable Descreen. Unsharp Mask Select this checkbox to emphasize the outline of the subjects and sharpen the image. Remove gutter shadow Select this checkbox to correct shadows that appear between pages when scanning open booklets. Important You cannot select this checkbox when Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) or Stitch Assist is selected for Document Size. You cannot select this checkbox when Document Type is Document (ADF Simplex) or Document (ADF Duplex). Align the document correctly with the alignment mark on the Platen. Note Use ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab to correct gutter shadows when scanning non-standard size documents or when custom cropping frames are set. For details, see Gutter Shadow Correction in " Image Settings " (ScanGear's Advanced Mode tab). Reduce Show-through Select this checkbox to sharpen text in a document or reduce show-through in newspapers. Note Select this checkbox when Document Type is text document and show-through is apparent in the scanned image. Correct slanted document Select this checkbox to detect the scanned text and correct the angle (within -0. 1 to -10 degrees or +0. 1 to +10 degrees) of the document. Important You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist. The inclination of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be detected correctly. - Documents in which the text lines are inclined more than 10 degrees or the angles vary by line - Documents containing both vertical and horizontal text - Documents with extremely large or small fonts - Documents with small amount of text - Documents containing figures/images or hand-written text - Documents containing both vertical and horizontal lines (tables) Note Scanning takes longer than usual when you enable Correct slanted document. Detect the orientation of text documents and rotate images Select this checkbox to detect the orientation of the document from the scanned text and rotate the scanned image to the correct orientation. Select the language of the document to be scanned in Document Language. Important Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen) You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist. This function may not work properly depending on the document language. Only text documents written in languages that can be selected from Document Language are supported. The orientation of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be detected correctly. - Resolution is outside the range of 300 dpi to 600 dpi - Font size is outside the range of 8 points to 48 points - Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text - Documents with patterned backgrounds Lapa 592 no 1092 lapm Note Scanning takes longer than usual when you enable Detect the orientation of text documents and rotate images. Document Language Select the language of the document to be scanned. Important You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist. Defaults Restores the default settings. Page top Save Dialog Box Lapa 593 no 1092 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save Dialog Box Save Dialog Box The Save dialog box opens when you scan from the Save or Custom dialog box of the One-click Mode screen after selecting Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information). You can specify the file type and destination while viewing the thumbnails. Save as type Select a file type to save the scanned images. Select JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page). PDF Save each of the selected images as a separate PDF file. PDF(Multiple Pages) Save multiple images in one PDF file. Note PDF(Multiple Pages) is displayed when multiple images are scanned. PDF(Add Page) Add the scanned images to a PDF file. You cannot rearrange the pages of the PDF file to which the images are added. Important Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Setting Passwords for PDF Files Save Dialog Box Important Lapa 594 no 1092 lapm PDF, PDF(Multiple Pages) and PDF(Add Page) cannot be selected for images scanned from the Custom dialog box. You cannot select JPEG/Exif when Color Mode is Black and White. Set. . . When Save as type is JPEG/Exif You can specify a compression type for JPEG files. [. . . ] Jo lielks atslgas garums, jo sareztku WEP atslgu ir iespjams iestatt. L Saites kvalitte (Link Quality) Savienojuma starp piekuves punktu un printeri statuss, izemot troksni (traucjumus), tiek nordts ar vrtbu no 0 ldz 100%. LLTD Opertjsistm Windows Vista ir iestrdts posma sla protokols tkla topoloijas noteiksanai un pakalpojuma diagnostikas kvalittes nodrosinsanai. LLTD izmanto tkla kartes funkciju, lai pardtu lokl tkla grafisku attlojumu. LPR TCP/IP tklos izmantots no platformas neatkargs druksanas protokols. Tas neatbalsta divvirzienu komunikcijas iespjas. M MAC adrese Saukta ar par fizisko adresi. Unikls un pastvgs aparatras identifikators, ko tkla iercm piesir to razotjs. MAC adresu garums ir 48 biti, un ts ir raksttas k heksadecimli numuri, atdalti ar koliem, piemram, 11:22:33:44:55:66. [. . . ]

NOTEIKUMI CANON PIXMA MX350 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un CANON PIXMA MX350 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag