Lietošanas pamācība CANON PIXMA MX870

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju CANON PIXMA MX870 lietošanas pamācībām. Ceram, ka CANON PIXMA MX870 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt CANON PIXMA MX870 lietošanas pamācību.


CANON PIXMA MX870 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (20299 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   CANON PIXMA MX870 (541 ko)
   CANON PIXMA MX870 (19862 ko)
   CANON PIXMA MX870 BROCHURE (541 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata CANON PIXMA MX870

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Canon MX870 series On-screen Manual K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana Lapa 1 no 1136 lapm MC-4601-V1. 00 s rokasgrmata Apraksta s produkta prskatu. Izvrst rokasgrmata Apraksta s produkta detalizto funkciju. Traucjummeklsana MX870 series s rokasgrmata Lapa 2 no 1136 lapm K lietot so rokasgrmatu Ss rokasgrmatas druksana MP-4425-V1. 20 Izvrst rokasgrmata Saturs Prskats par ierci Galvens sastvdaas K prvietoties LCD izvlns Druksana no datora Fotoattlu druksana (Easy-PhotoPrint EX) Dokumentu druksana Sagatavosans faksa nostsanai Tlrua lnijas savienojuma apstiprinsana Faksu nostsanas pamata iestatjumu nordsana Saemsanas rezma iestatsana Citi lietojumi Tdu sablonu k piezmju grmatias paprs druksana Fotoattlu druksana tiesi no digitls kameras vai mobil tlrua Ierces iestatjumi Faksa izmantosana Faksu nostsana Dazdu nostsanas funkciju izmantosana Nodergas lietojumprogrammas Papra/oriinlu ievietosana Papra ievietosana Faksu saemsana Dazdu saemsanas funkciju izmantosana Nodergu faksa funkciju izmantosana Oriinlu ievietosana Ikdienas apkope Druksana no atmias kartes Atmias kart vai USB zibatmias disk saglabto fotoattlu druksana Dazdu funkciju izmantosana Tintes tvertnes maia Kad druka kst blva vai krsas nav pareizas Papra ievades veltnsa trsana Kasetes paliktnsa trsana Atmias kartes ievietosana USB zibatmias diska ievietosana Pielikums Produkta un attlu izmantosanas juridiskie ierobezojumi Padomi par ierces izmantosanu Kopsana Kopsana Dazdu kopsanas funkciju izmantosana Skensana Skento datu saglabsana dator Dazdu skensanas funkciju izmantosana Prskats par ierci Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci Lapa 3 no 1136 lapm Traucjummeklsana Prskats par ierci Saj sada sniegts apraksts par ierces sastvdau nosaukumiem un pamata darbbm, kas jzina pirms ts izmantosanas. Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis K prvietoties LCD izvlns Katra rezma pamatdarbbass Iestatjumu ekrna pamatdarbbas Citas darbbas Lapas skums Galvens sastvdaas Izvrst rokasgrmata Saturs > Prskats par ierci > Galvens sastvdaas Lapa 4 no 1136 lapm Traucjummeklsana Galvens sastvdaas Skats no priekspuses Skats no aizmugures Iekspuses skats Darbbas panelis Skats no priekspuses (1) ADF (Automtisk dokumentu padeve) Ievietojiet dokumentu, lai koptu, skentu vai sttu faksu. Dokumentu turtj ievietotie dokumenti tiek automtiski skenti pa vienai lapai. Skatiet sadau Dokumentu ievietosana ADF ierc. (2) Dokumentu padeves ierces vks Atveriet, lai izemtu iestrgusus dokumentus. (3) Dokumentu vadotnes Pielgojiet vadotnes, lai ts atbilstu ADF esos dokumenta platumam. (4) Dokumentu turtjs Atveriet, lai ievietotu dokumentu ADF. Iespjams ievietot divas vai vairkas vienda izmra un biezuma dokumenta loksnes. [. . . ] When saving as PDF files, select PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page). Lapa 620 no 1136 lapm Important When Document Type is Auto Mode and Save as type is Auto, the file format may differ depending on how you place the document. See "Placing Documents " for details on how to place documents. Large documents (such as A4 size photos) that cannot be placed away from the edges/arrow (alignment mark) of the Platen may be saved as PDF files. To save in a format other than PDF, scan by specifying the file format. You cannot select JPEG/Exif when Color Mode is Black and White. Note When Auto is selected, files are saved in the following formats according to the document type. Photos, postcards, CD/DVD and business cards: JPEG Magazines, newspapers and text documents: PDF You can change the file format from Set. . . . If you select JPEG/Exif when Document Type is not Auto Mode , the Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB checkbox will be selectable. Set. . . When Save as type is Auto You can specify the file format in which to save images. Select a file format for Document and Photo each. Important You cannot select a compression type for JPEG files when the Compress scanned images when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box. When Save as type is JPEG/Exif You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or Low(High Compression). Important This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box. When Save as type is PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page) Make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for details. Save in Displays the folder in which to save the scanned images. Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Windows 2000: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Save to a Subfolder with Current Date Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be created. If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in. Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB Save Dialog Box (One-click Mode Screen) Select this checkbox to save the images in colors that correspond to Adobe RGB. Lapa 621 no 1136 lapm Important This function is available only when Save as type is JPEG/Exif and Document Type is not Auto Mode. This function is not available if the Adobe RGB profile is not installed. Note You cannot select this setting if the Use the scanner driver checkbox is selected. When you save an image with the Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB checkbox selected, an underscore is added to the beginning of the file name. (Example: _Image0001. jpg) Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information) Select this to open the Save dialog box after scanning the images and specify the save settings such as destination folder, file name and Exif information. Save Dialog Box Note To set passwords for PDF files, select Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information). Setting Passwords for PDF Files Application Settings Open with You can select whether to open the View & Use window or Explorer after saving the images. Start scanning by clicking the one-click button Select this checkbox to start scanning when you click an icon in One-click Mode. Apply Saves and applies the specified settings. Click Cancel instead of Apply to cancel the specified settings. Cancel Cancels the specified settings. The current screen closes. Defaults Returns all settings in the screen to their defaults. Scan Scans and saves documents with the specified settings. Click Open Manual to open this guide (if it is installed). Page top Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen) Lapa 622 no 1136 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen) Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen) The Scan Settings dialog box opens when you click Specify. . . In the Scan Settings dialog box, you can make advanced scan settings. Note The displayed items vary by document type and how the screen was opened. Document Type Select the type of document to be scanned. [. . . ] Jo lielks atslgas garums, jo sareztku WEP atslgu ir iespjams iestatt. L Saites kvalitte (Link Quality) Savienojuma starp piekuves punktu un printeri statuss, izemot troksni (traucjumus), tiek nordts ar vrtbu no 0 ldz 100%. LLTD Opertjsistm Windows Vista ir iestrdts posma sla protokols tkla topoloijas noteiksanai un pakalpojuma diagnostikas kvalittes nodrosinsanai. LLTD izmanto tkla kartes funkciju, lai pardtu lokl tkla grafisku attlojumu. LPR TCP/IP tklos izmantots no platformas neatkargs druksanas protokols. Tas neatbalsta divvirzienu komunikcijas iespjas. M MAC adrese Saukta ar par fizisko adresi. Unikls un pastvgs aparatras identifikators, ko tkla iercm piesir to razotjs. MAC adresu garums ir 48 biti, un ts ir raksttas k heksadecimli numuri, atdalti ar koliem, piemram, 11:22:33:44:55:66. [. . . ]

NOTEIKUMI CANON PIXMA MX870 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un CANON PIXMA MX870 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag