Lietošanas pamācība EPSON ACULASER CX16 SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON ACULASER CX16 lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON ACULASER CX16 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON ACULASER CX16 lietošanas pamācību.


EPSON ACULASER CX16 SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1641 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON ACULASER CX16 SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER CX16 (2349 ko)
   EPSON ACULASER CX16 BROCHURE (976 ko)
   EPSON ACULASER CX16 FAX GUIDE (781 ko)
   EPSON ACULASER CX16 FACSIMILE (791 ko)
   EPSON ACULASER CX16 QUICK GUIDE (19439 ko)
   EPSON ACULASER CX16 SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER CX16 REFERENCE GUIDE (2626 ko)
   EPSON ACULASER CX16 QUICK REFERENCE GUIDE (19437 ko)
   EPSON ACULASER CX16 PRINTER COPIER SCANNER (5110 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON ACULASER CX16SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] PAR DIVX VIDEO PC PIEPRASJUMA: s ierce ar logotipu DivX Certified® ir jreistr, lai vartu atskaot pastts DivX video pc pieprasjuma (VOD) filmas. Lai iegtu reistrcijas kodu, ierces iestatjumu izvln atveriet sadau DivX VOD. Apmekljiet vietni vod. divx. com, lai iegtu papildinformciju par reistrcijas pabeigsanu. , , Logotips DivX Certified® norda, ka ierce ir sertificta, lai atskaotu DivX® video ar izsirtspju ldz HD 1080p, ieskaitot maksas saturu. " Logotipi DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistti logotipi ir uzmuma DivX, Inc. [. . . ] ENERGY SAVING Vairkkrt nospiediet pogu ENER(ENERI- IJAS TAUPSANA, lai palielintu JAS TAUP- ekrna spilgtumu. SANA) AV MODE Atkrtoti spiediet pogu AV MODE (AV RE(AV REZMS), lai izvltos nepieZMS) ciesamo avotu. IZKLAIDE 59 Video opcijas Sinhr. 1 Nospiediet Q. MENU, lai atvrtu uznirstoss izvlnes. Subtitru sinhronizcijas laika regulsana no -10 sekundm ~ +10 sekundm ar 0, 5 sekunzu iedau filmu demonstrsanas laik. Pat tad, ja atkrtot atskaosana tiek izslgta, atskaosana var darboties, ja faila nosaukums ir ldzgs ieprieksjam. 2 Nospiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz Pozcija izvlni Iestatt video demonstrsanu, Iestatt video vai Iestatt audio, un nospiediet OK (LABI). Izmri Atkrtot PIEZME yy Opciju vrtbas, kas izmaintas izvln Filmu saraksts, neietekm izvu Fotoatt. yy Opciju vrtbas, kas izmaintas Foto sarakst vai Mzikas sarakst, analoiski mainsies gan Foto sarakst, gan Mzikas sarakst, bet nemainsies Filmu sarakst. yy Atskot pc aptursanas videofaila atskaosanu, skatsanos vars turpint no vietas, kur t tika prtraukta. Ja izvlaties Iestatt video demonstrsanu, rkojieties, k aprakstts tlk. 1 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz un atvrtu izvlnes Attla lielums, Audio valoda, Subtitru valoda vai Atkrtot. atbilstosajm korekcijm, kas jveic. Subtitru valoda Latu1 Atbalstts valodas Latviesu LV 2 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz Latu2 Angu, spu, francu, vcu, itu, zviedru, somu, holandiesu, portugu, du, rumu, norvu, albu, glu, velsiesu, ru, kataloniesu, valensiesu Bosniesu, pou, horvtu, cehu, slovku, slovu, serbu, ungru Igauu, latviesu, lietuviesu Bulgru, maedoniesu, krievu, ukraiu, kazahu Greek (Grieu) Turku Izvlne Apraksts Attla lieVlam attla formta izvle lums filmas demonstrsanas laik. Pc noklusjuma titros tiks izmantots tds pats fonts k kopjs izvlns. Latu4 Kirilicas Greek (Grieu) Turku Kodu lappuse PIEZME yy Subtitru fail ir atbalstti tikai 10 000 sinhronie bloki. yy Demonstrjot video, varat pielgot attla lielumu, nospiezot pogu ATTIECBA. 60 IZKLAIDE Ja izvlaties Iestatt video, rkojieties, k aprakstts tlk. 1 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz atbilstosajm korekcijm, kas jveic. - B05. mp3 0:00 Prvietot Atskaot atzmtos Atzmt visu Atzmt P Lapas maia MARK Atzmt Iziet Noemt atzmi visam Iziet no atzmsanas rezma Izvlne Apraksts Atskaot atzPardt atlasto mzikas failu. sanas rezma Atskaosanas laik vai w Ja nospiedsiet pogu v, tiks atskaots ieprieksjais mzikas fails. Za Izvlto mzikas failu atskaopoga sana un priesana uz fotoattlu sarakstu. ENERGY Vairkkrt spiediet pogu ENERGY SAVING SAVING (ENERIJAS TAUPSA(ENERI- NA), lai maintu ekrna spilgtumu. Ja tiek nospiesta poga EXIT (IZIET), kad redzams mzikas atskaotjs, tiek prtraukta tikai mzikas atskaosana, bet ierce netiek atgriezta parast TV skatEXIT sans rezm. (IZIET) Ja tiek nospiesta poga EXIT (IZIET), kad mzikas atskaosana ir apturta vai mzikas atskaotjs paslpts, ierce netiek atgriezta parast TV skatsans rezm. Izmantojot pogu < vai > atskaosanas laik, ekrn var ieslgt < vai > kursoru, kurs rds atskaosanas gaitu. Padomi par mzikas failu atskaosanu S yy ierce neatbalsta ar ID3 tagu iegultos MP3 failus. Latviesu LV IZKLAIDE 63 PIEZME yy Neatbalsttie faili tiek pardti tikai ar prieksskatjuma attla ikonu . yy Bojtas vai nedergas mzikas vienbas netiek atskaotas, bet redzams atskaosanas laiks 00:00. yy Mzikas vienbas, kas lejupieldtas no maksas pakalpojumiem ar autortiesbu aizsardzbu, nesk atskaot, bet atskaosanas laika viet parda neatbilstosu informciju. yy Saj rezm ar pieejama ar tlvadbas pults poga PLAY (s) (ATSKAOT), Pause (t) (Pauze), r , w un v. [. . . ] Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 02: 04: 08: 20: Orbiters Balts Normls Krsains 20. Noskaosanas komanda (Komanda: m a) Izvlieties kanlu sdam fiziskajam numuram. Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1] [ ][Data2][Cr] Dati00 (Data00): augstk kanla dati Dati01 (Data01): zemk kanla dati piem. 0 -> patvagi Data02 : 0x00 : Analogais galvenais 0x10 : DTV galvenais 0x20 : Radio Kanla datu diapazons Analogais -- min. : no 00 ldz maks. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON ACULASER CX16 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON ACULASER CX16 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag