Lietošanas pamācība EPSON ACULASER CX16NF SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON ACULASER CX16NF lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON ACULASER CX16NF lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON ACULASER CX16NF lietošanas pamācību.


Mode d'emploi EPSON ACULASER CX16NF
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON ACULASER CX16NF SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF (2349 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF FACSIMILE (791 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF FAX GUIDE (781 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF QUICK GUIDE (19439 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF REFERENCE GUIDE (2626 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF REFERENCE MANUAL (2634 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF QUICK REFERENCE GUIDE (19437 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF PRINTER COPIER SCANNER (5110 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON ACULASER CX16NFSETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ja kda no piederumiem nav, sazinieties ar izplattju, pie kura iegdjties so izstrdjumu. Redzamais attls var atsirties no jsu televizora. PIEDERUMI AV V MO DE PO W ER PO W ER ON /O FF ENER GY SAVIN G TV /RAD LIS T M UT E Q. V IEW FA V MAR K vai ME NU Q. M EN U vai S vienba nav iekauta visu modeu komplektcijs. Ja uz rjs virsmas ir traips vai pirksta nospiedums, uzmangi noslaukiet netro vietu ar drniu, kas paredzta iercu rpuses trsanai. emiet vr, ka, lietojot prliecgu spku, var saskrpt virsmu vai izbalint krsu. RETU RN IN FO i / EX IT GU ID E MA R FA K V RA TIO AV V MO DE Lietotja rokasgrmata Tlvadbas pult Spodrinsana s drna Spodriniet ekrnu ar drnu. Ferta serde (S vienba nav iekauta visu modeu komplektcijs. ) Barosanas vads Akumulatori Plazmas TV modei x2 vai x4 bultskrves statva montzai (Tikai 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**) (Sk. lpp. ) Kabeu turtja skava (Tikai 50/60PS70**, 50/60PS80**) (Sk. 33. lpp. ) LCD TV modei / LED LCD TV modei (Tikai 32/37/42/47LH70**) (Sk. 33. [. . . ] G Pievienot var stereo/mono austias, kas Bluetooth iercs atbalsta A2DP vai HSP funkciju. G Ierce netiks meklta vai pareizi pievienota, ja televizora apkrtj vide atbilst kdam no siem punktiem. -Ja austias ir izslgtas, neatrodas viet vai ir radusies kda. -to pasu frekvences diapazonu izmanto ar tdi produkti k mikroviu krsns, bezvadu LAN, plazmas apgaismojums, gzes plts, utt. , un tdjdi var rasties komunikcijas kda. G Vienlaicgi var pievienot tikai vienas Bluetooth austias. G Savienojums, kas tiek prtraukts, piemram, izsldzot televizoru, netiek automtiski atjaunots. G Austiu lietosanas laik dazas darbbas var bt lnkas. G Pat tad, ja pc austiu lietosanas Simplink darbbas laik izvlaties simplink Home Theater (Mjas kinozle), ierce automtiski neprslgsies uz mjas kinozles skaruiem. G Ja austias vairkas reizes nezidodas pievienot, saprojiet ierci vl vienu reizi. G Stereo/mono austiu audio kvalitte bs tikpat laba k stereo austim. G Palielinoties attlumam ldz televizoram, mono austiu skaas kvalitte var samazinties, jo, saldzinot ar stereo austim, tm tiek izmantota cita prraides metode. G Ja tiek izmantotas Bluetooth austias, Volume (Skauma) +/- un Mute (Skauma izslgsanas) taustii nedarbojas, Audio menu (Audio izvlne) atgriezas pie noklusjuma vrtbas un tiek atspjota. G Ja reistrtas ierces tiek ieslgtas, kad ir ieslgts Bluetooth, TV aparts automtiski prslgsies uz Bluetooth rezmu, pat ja paslaik skatties cit ieejas rezm. MENU 2 Izvlieties Izvade. 3 FOTO SARAKSTS MZIKAS SAR. FILMU SARAKSTS OK OK Piesardzbas paskumi, izmantojot USB ierci G Atpazstamas ir tikai USB uzglabsanas ierces. G Ja USB ierce pievienota caur USB pieslgvietu, ierce nav atpazstama. G USB uzglabsanas ierce, kas izmanto automtisks atpazsanas programmu, var nebt atpazstama. G USB uzglabsanas ierce, kas izmanto pati savu dzini, var nebt atpazstama. G Karsu lastja gadjum var atpazt ldz cetrm atmias kartm vienlaicgi. ces. G Ldzu, neizsldziet TV un neatvienojiet USB ierci laik, kad darbojas pievienot USB ierce. 96 Ja sda ierce nejausi tiek noemta vai atvienota, iespjams bojt saglabts datnes vai USB ierci. Ldzu, nepievienojiet USB uzglabsanas ierci, kas ar PC nedarbojas normli. Ierce var izraist nepareizu produkta darbbu vai nespju to atskaot. Nekad neaizmirstiet, ka jizmanto tikai tdas USB uzglabsanas ierces, kas satur normlus mzikas, attlu vai filmu failus. G Ldzu, izmantojiet tikai tdas USB uzglabsanas ierces, kas formattas k Windows opertjsistm ietilpstos FAT32 failu sistma vai NTFS failu sistma. Gadjum, ja uzglabsanas ierce formatta k cita Windows neatbalstta utiltprogramma, t var bt neatpazstama. G USB uzglabsanas ierci (lielku par 0, 5 A), kam nepieciesama rja barosana, ldzu, pievienojiet elektrotklam. [. . . ] Kad tkla barosana tiek ieslgta/izslgta, rjs vadbas pults tiek atblota. * Local Power Key (Vietjs barosanas taustis) 174 PIELIKUMS [u][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] darbosies pareizi 1 7 . ISM metode ( T I K A I P L A Z M A S T V ) (Komanda: j p) G Lai kontroltu ISM metodi. ISM metodi varat regult ar 2 0 . Tune Command (Noskaosanas komanda) (Komanda: m a) G Izvlieties kanlu sdam fiziskajam numuram. izvln IZVLE . [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON ACULASER CX16NF LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON ACULASER CX16NF lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag