Lietošanas pamācība EPSON ACULASER M1200 SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON ACULASER M1200 lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON ACULASER M1200 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON ACULASER M1200 lietošanas pamācību.


EPSON ACULASER M1200 SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1073 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON ACULASER M1200 (2346 ko)
   EPSON ACULASER M1200 BROCHURE (481 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON ACULASER M1200SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Skatiet Darba panelis . Piezme LED un indikatori vadbas panel, izemot indikatoru Strva, nodziest, ja ierce netiek izmantota apmram 5 mintes. Lai tos atjaunotu, nospiediet jebkuru pogu, izemot pogu IESL. , vai veiciet druksanas darbbu. (10) Kartes slota vks (series MP260) Atveriet, lai ievietotu atmias karti. Skatiet Atmias kartes ievietosana . Aizmugurjais skats (11) USB ports Pievienojiet USB kabeli, lai iekrtu savienotu ar datoru. Uzmanbu Neaizskariet metla korpusu. Svargi! Neatvienojiet un nepievienojiet USB kabeli, kamr ierce druk attlus no datora vai sken attlus, stot tos uz datoru, vai ar dators atrodas miega vai gaidstves rezm. (12) Strvas vada savienotjs Pievienojiet komplekt iekauto strvas vadu. Iekspuses skats Galvens sastvdaas Lapa 6 no 629 lapm (13) Tintes kasetnes noslgsanas vki Fiks FINE kasetnes paredztaj viet. (14) Skensanas ierce (vks) Sken dokumentu oriinlus. Atverot skensanas ierci (vku), paceliet to kop ar aizvrto dokumentu vku. (15) Piekuves indikators (MP260 series) Deg vai mirgo, nordot atmias kartes stvokli. Skatiet Atmias kartes ievietosana . (16) Kartes slots (MP260 series) Ievietojiet atmias karti. Skatiet Atmias kartes ievietosana . (17) Skensanas ierces balsts Notur skensanas ierci (vku) atvrtu. (18) FINE kasetnes turtjs Uzstdiet FINE kasetnes. FINE krsu kasetne juzstda kreisaj slot, un FINE melnbaltajai kasetnei juzstda labaj slot. (19) FINE kasetnes (tintes kasetnes) Nomainma kasetne, kur integrta drukas galvia un tintes tvertne. Piezme Papildinformciju par FINE kasetu uzstdsanu skatiet izdruktaj rokasgrmat: Darba sksana. Svargi! Daa (A), kas nordta nkamaj attl, var bt nosakstjusies ar tinti. [. . . ] Scan Scanning starts. Note This button changes to Open Scanner Driver when you select the Use the scanner driver checkbox. Open Scanner Driver ScanGear (scanner driver) starts. See "ScanGear (Scanner Driver) Screens" for details on ScanGear (scanner driver) screens. Note This button changes to Scan when you deselect the Use the scanner driver checkbox. Clear Delete all images in the Thumbnail window. Important Images not saved on a computer will be deleted. To keep important images, use Save or other methods to save them to a computer before clicking Clear. Save Save the selected images. Click to open the Save Dialog Box and specify the save settings. Save as PDF file Save the selected images as PDF files. Click to open the Save as PDF file Dialog Box and specify the save settings. Jump to Main Menu Jump to the Main Menu. Toolbar Preferences The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings to MP Navigator EX functions. Preferences Dialog Box (Guide) Click to open this guide. Edit Tools (Select All) Selects all images in the Thumbnail window. (Cancel All) Cancels all image selections in the Thumbnail window. (Rotate Left) Rotates the target image (outlined in orange) 90 degrees counter-clockwise. (Rotate Right) Rotates the target image (outlined in orange) 90 degrees clockwise. (Invert) Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window) Inverts the target image (outlined in orange) horizontally. (Trimming) Lapa 365 no 629 lapm Trims the target image (outlined in orange) in the Thumbnail window. Trimming is the act of selecting the area you want to keep in a photo and discarding the rest. Click this button to open the Crop window and specify the trimming frame. Zoom in Enlarges the target image (outlined in orange). You can also enlarge the image by doubleclicking it. (Display Size) Changes the size of images in the Thumbnail window. (Sort by) Sorts the images in the Thumbnail window by category or by date (ascending or descending). Thumbnail Window Thumbnail Window Images scanned from the Platen are displayed. When you select the checkbox of an image, the image appears in the Selected Images area. Important Thumbnails may appear as "?" when there is not enough memory to display the images. When Images are Sorted by Categories Open All Displays all images. Close All Hides all images. Selected Images Area (Cancel All) Cancels the selection of all images in the Selected Images area. (Cancel Selection) Cancels the selection of the target image (outlined in orange) in the Selected Images area. Selected Images Area Images selected in the Thumbnail window are displayed. Related Topic Scanning Photos and Documents Top of Page Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents) Lapa 366 no 629 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents) Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents) The Scan Settings dialog box opens when you click Specify. . . The orientation of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be detected correctly. In that case, select the scanned image in the Thumbnail window of the Photos/ Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window) and rotate it with Edit Tools. - Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text. - Documents with patterned backgrounds. Note Scanning takes longer than usual when you enable Detect the orientation of text documents and rotate images. Document Language Select the language of the document to be scanned. Important You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo, Black and White Photo. You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist. Defaults Click to restore the default settings. Top of Page Save Dialog Box Lapa 369 no 629 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save Dialog Box Save Dialog Box The Save dialog box opens when you click Save in the Scan/Import window. In the Save dialog box, you can make settings for saving images to a computer. Save in Displays the folder in which to save the scanned images. Windows Vista: MP Navigator EX folder in Picture folder Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Windows 2000: MP Navigator EX folder in My Pictures folder Important When saving to a memory card, enable writing on the Card Slot of the machine. For details on how to enable writing, refer to " Setting Up the Card Slot as the Memory Card Drive of the Computer . " File name Enter the file name of the image to be saved (up to 32 characters). When saving multiple files, 4 digits are appended to each file name. Save as type Select a file type to save the scanned images. Select JPEG/Exif, TIFF or BMP. Important You cannot select JPEG/Exif when Document Type is Text(OCR). Set. . . You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or Low(High Compression). Important This setting is available only when Save as type is JPEG/Exif. Save to a Subfolder with Current Date Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and save imported files in it. A subfolder with a name such as "2008_01_01" (Year_Month_Date) will be created. [. . . ] Check the restrictions for the environment you are using. If you are sharing a printer in a network A print completion message may be displayed. To disable the message display, follow the procedure below. In Windows Vista: Press the Alt key from the Printers window on the client system. Uncheck Show informational notifications for network printers on the Advanced tab, and then restart the computer. In Windows XP or Windows 2000: Open Server Properties from the File menu of the Printer and Faxes window (Windows XP) or the Printers window (Windows 2000) on the print server system. Uncheck Notify when remote documents are printed on the Advanced tab, and then restart the computer. The bi-directional communication function is disabled so that the correct printer status may not be recognized. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON ACULASER M1200 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON ACULASER M1200 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag