Lietošanas pamācība EPSON B-510DN SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON B-510DN lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON B-510DN lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON B-510DN lietošanas pamācību.


EPSON B-510DN SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1089 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON B-510DN (5095 ko)
   EPSON B-510DN BROCHURE (928 ko)
   EPSON B-510DN NETWORK GUIDE (1557 ko)
   EPSON B-510DN AUTRE BROCHURE (924 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON B-510DNSETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] 68 Pogu Funkcija NOW/NEXT Guide (TAGAD/NKAMAIS CEVEDIS) Rezm 68 Pogu Funkcija 8 dienu Ceveza Rezm . 70 Pogas funkcija Record/Remind Setting (Ierakstt/Atgdint Iestatjumu) Rezm 70 Pogu funkcija Schedule List (Ieplnot saraksta) rezm . 81 ISM (Image Sticking Minimization ­ ekrna dedzinsanas samazinsana) METODE 82 Demo mode (Demonstrcijas rezms) . . 84 VECKU VADBA/REITINGS PAROLES IESTATSANA UN SISTMAS NOBLOSANAa . [. . . ] · Ar taustiu izvlieties un vadiet izvlni pilnizmra ekrn. G Sldrde : Ja neviens attls nav izvlts, sldrdes laik tiek pardti visi saj map esosie attli. (Background Music -- Fona mzika) : Klausieties mziku, skatoties fotoattlus pa visu ekrnu. Groza fotogrfiju par 90°, 180°, 270°, 360° pulksterdtja virzien. To nevar pagriezt, ja attla platums ir lielks k atbalsttais augstums. 52 LAI IZMANTOTU USB IERCI G G G Dzst : Dzsiet fotogrfijas. atskaosanas laik nav iespjams izdart izmaias Mzikas map. G G Slpt. Lai atkal skattu izvlni pa visu ekrnu, piespiediet pogu OK. Fotoattlu rdsanas funkcijas lietosana Izvlieties opcijas. Iestatt foto skatsanu. Iestatt audio. 1/17 Sldrde Fon. mz. Dzst Q. MENU Opcija Slpt Iepriek 1 2 Q. MENU Pardiet uznirstoso izvlni. OK Atlasiet Iestatt foto skatsanu, Iestatt video vai Iestatt audio. LAI IZMANTOTU USB IERCI G Atlasot Set Photo View [Iestatt foto skatsanu. ], F F F Iestatt foto skatsanu. Slaidu trums Mzikas mape Atkrtot Nejauss F F trs . . . G Iepriek 1 2 Parda Slaidu trums vai Mzikas mape. · Kad atkrtosanas izvln ir atlasta OK Veiciet attiecgs korekcijas. F F Izslgt F F Ieslgta opcija "Off" (izslgts), atskaosana tiks prtraukta, kad saraksta pdjais fails bs atskaots. Tacu nospiezot pogu ( GG) laik, kad notiek saraksta pdj faila atskaosana, un opcija "Repeat" ir pozcij "Off" (izslgts), sksies saraksta pirm faila atskaosana un tiks aktivizta "Repeat" izvlne. 53 LAI IZMANTOTU USB IERCI G Atlasot Set Video [Iestatt video], Iestatt video F G C Attla rezms · Kontrasts · Spilgtums · Asums F Spilgts R W · Attla atiestatsana Iepriek 1 Veiciet attiecgs korekcijas. (Sk. lpp. ) G Atlasot Set Audio [Iestatt audio], Iestatt audio. F F Skaas rezms F Standarta Izslgt Izslgt L R · Balanss Iepriek 1 2 Parda Skaas rezms, Automtisks skaums, Skaidra balss II, Balanss. Veiciet attiecgs korekcijas. (Skatt 85. -89. lpp. ) 54 F F 0F F · Skaidra balss II F F · Automtisks skaums F F F · Troksa samazinsana F Mrena F · Krsu temperatra 0F F · Nokrsa 0F F · Krsa 70 F F 70 F F F 50 F F 100 F LAI IZMANTOTU USB IERCI MZIKAS SARAKSTS USB uzglabsanas ierc varat atskaot mzikas failus. Iegdtajm mzikas datnm (*. MP3) var bt autortiesbu ierobezojumi. ·Bojts filmas fails, iespjams, netiks atskaots pareizi, vai dazas atskaotja funkcijas nebs pieejamas. · Filmas fails, kas izveidots ar daziem kodtjiem, iespjams, netiks atskaots pareizi. ·Ja ierakstts datnes video un audio struktras nav nodaltas, tiek atskaots vai nu video, vai audio. ·Tiek atbalstti HD video ar maksimums 1920x1080@25/30P vai 1280x720@50/60P, atkarb no kadra ·Video ar izsirtspju, kas ir augstka par 1920X1080@25/30P vai 1280x720@50/60P, var nedarboties pareizi atkarb no kadra. ·Filmas fails, kas nepieder pie nordtajiem tipiem vai formtiem, iespjams, nedarbosies pareizi. ·Ms negarantjam nevainojamu atskaosanas kvalitti profiliem, kas ir kodti lmenim 4. 1 vai augstkam lmenim H. 264/AVC standart. ·Filmu failiem, kuru faila lielums prsniedz 30 GB, netiek atbalstta atskaosana ·DivX filmas failam un subtitru failam jatrodas vien map. ·Video faila nosaukumam un t subtitru faila nosaukumam jbt viendiem, lai tie tiktu pardti. ·Video atskaosana, izmantojot USB savienojumu, kas neatbalsta lielu trumu, var nedarboties pareizi. ·Failus, kas kodti ar GMC (globls kustbas kompensciju ­ Global Motion Compensation), nevar atskaot. · Skatoties filmas ar filmu prskata (Movie List) funkciju, js varat pielgot attlu ar enerijas taupsanas un AV rezma pogm uz tlvadbas pults. Lietotja iestatne katram attlu rezmam nedarbojas. 60 LAI IZMANTOTU USB IERCI Fails Paplasinjuma nosaukums Video dekodtjs Audio kodeks Maks. [. . . ] Apliecinjums [l][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] [t][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] 12. Tlvadbas pults blosanas rezms (Komanda : k m) G Lai blotu televizora tlvadbas pulti un prieksj 1 6 . Krsu siltums (Komanda: x u) G Lai regultu krsu siltumu. panea vadbas elementus. Prraide [k][m][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr] Dati 00: Blosana izslgta Apliecinjums 01: Blosana ieslgta CSM varat regult ar izvln ATTLS. . [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON B-510DN LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON B-510DN lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag