Lietošanas pamācība EPSON B-510DN SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON B-510DN lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON B-510DN lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON B-510DN lietošanas pamācību.


Mode d'emploi EPSON B-510DN
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON B-510DN (5095 ko)
   EPSON B-510DN BROCHURE (928 ko)
   EPSON B-510DN NETWORK GUIDE (1557 ko)
   EPSON B-510DN AUTRE BROCHURE (924 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON B-510DNSETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] . 1 Piesldzot digitlo abonenta ierci ar kombint signla kabeli . 3 Piesldzot digitlo abonenta ierci ar kabeli HDMI ­ DVI . 3 Piesldzot DVD atskaotju ar savienotju Euro Scart . . 5 Piesldzot ar D-sub 15 kontaktu kabeli . [. . . ] G Noemt atzmi visam : Noem atzmes visiem atzmtajiem fotoattliem. G Dzst vai Dzstatzmto : Dzsiet izvlto fotogrfijas vienumu. G Aizvrt : Aizvrt uznirstoso izvlni. G G LAI IZMANTOTU USB IERCI MARK Atzmt Iziet pogu P . · Izmantojiet taustiu MARK (ATZMT), lai atzmtu fotogrfiju vai noemtu tai atzmi. Ja atzmti viens vai vairki fotoattli, varat apskatt atzmtos fotoattlus pa vienam vai k atzmto fotoattlu sldrdi. Ja nav atzmts neviens fotoattls, varat apskatt katru fotoattlu map vai k visu mapes fotoattlu sldrdi. K skatt fotoattlu Pilnizmra fotoattlu skatsanas ekrn pieejamas detaliztas darbbas. Diskdzinis 1 JMJ001 Augsj mape KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 E 1366x768, 125KB JMJ003 JMJ007 JMJ008 09/10/2008 09/10/2008 Augsj mape JMJ004 Navigcija Uznirstos izvlne P Lapas maia Diskdzinis 1 JMJ001 Augsj mape KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 E 1366x768, 125KB JMJ003 JMJ007 JMJ008 Augsj mape JMJ004 Navigcija Uznirstos izvlne P Lapas maia 1 2 3 4 5 OK Izvlieties mra mapi vai dzini. OK Izvlieties nepieciesams fotogrfijas. Pardiet uznirstoso izvlni. OK Izvlieties Skatt. Izvltais fotoattls tiek rdts piln lielum. E Foto saraksts Lapa 2/3 Neviens nav atzmts E Foto saraksts Lapa 2/3 Neviens nav atzmts KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 MARK Atzmt Iziet LAI IZMANTOTU USB IERCI KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x768, 125KB Skatt 09/10/2008 09/10/2008 1/17 Sldrde Fon. mz. Atzmt visu 09/10/2008 Dzst Dzst Q. MENU Opcija Slpt Aizvrt 09/10/2008 MARK Atzmt Iziet Kad fotoattli tiek rdti pa visu ekrnu, pardto attlu malu garuma attiecba ar mainties. · Nospied pogu BACK, lai prietu uz ieprieksjo izvlnes ekrnu. · Navigcijai pa fotogrfiju lapu izmantojiet pogu P . 51 LAI IZMANTOTU USB IERCI 6 OK Izvlieties Sldrde, Fon. mz. , (Rotate) (Grozt), Dzst , Opcija vai Slpt. . · Ar pogu 1/17 Sldrde Fon. mz. Dzst Q. MENU Opcija Slpt izvlieties ieprieksjo vai nkamo fotoattlu. · Ar taustiu izvlieties un vadiet izvlni pilnizmra ekrn. G Sldrde : Ja neviens attls nav izvlts, sldrdes laik tiek pardti visi saj map esosie attli. Ja atlasti dazi fotoattli, tos var apskatt k sldrdi. Opcija iestatiet sldrdes laika intervlus. Ja prejat uz citu mapi un piespiezat OK, pasreizjs melodijas atskaosana tiek apturta. G Atskaot atzmtos : Atskaot izvlts mzikas vienbas. Kad melodija atskaota ldz galam, automtiski tiek atskaota nkam atzmt. G Prtraukt atskaosanu : Apturt mzikas atskaosanu. G Atskaot ar foto : Sk atskaot izvlto mziku un tad prvieties uz Foto saraksts. G Atzmt visu : Atzm visas melodijas saj map. G Noemt atzmi visam : Noem atzmes vism atzmtajm mzikas vienbm. G Dzst vai Dzstatzmto : Dzst izvlts mzikas vienbas. G Aizvrt : Aizvrt uznirstoso izvlni. LAI IZMANTOTU USB IERCI · Izmantojiet pogu , lai mzikas lap prvietotos uz augsu/uz leju. · Izmantojiet taustiu MARK (ATZMT), lai atzmtu mzikas ierakstu vai noemtu tam atzmi. Kad viena vai vairkas mzikas vienbas ir atzmtas, ts tiek atkrtotas pc krtas. Piemram, ja vlaties atkrtoti klausties tikai vienu mzikas vienbu, vienkrsi atzmjiet tikai to un atskaojiet. [. . . ] Prraide [k][m][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr] Dati 00: Blosana izslgta Apliecinjums 01: Blosana ieslgta CSM varat regult ar izvln ATTLS. . Prraide [x][u][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr] Dati, silti: no 00 ldz vsiem: 64 Apliecinjums [m][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] * Izmantojiet so rezmu, ja nelietojat tlvadbas pulti. Kad tkla barosana tiek ieslgta/izslgta, rjs vadbas pults tiek atblota. * Local Power Key (Vietjs barosanas taustis) darbosies pareizi * Kad tiek ieslgta/izslgta galven strvas padeve, tad vadbas pogu blosana izsldzas. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON B-510DN LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON B-510DN lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag