Lietošanas pamācība EPSON EMP-83 QUICK START GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON EMP-83 lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON EMP-83 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON EMP-83 lietošanas pamācību.


EPSON EMP-83 QUICK START GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1297 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON EMP-83 (3929 ko)
   EPSON EMP-83 BROCHURE (706 ko)
   EPSON EMP-83 EMP MONITOR MANUAL (1883 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON EMP-83QUICK START GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ierakstiet modea numuru, srijas numuru, pirksanas datumu un pirksanas vietu zemk paredztaj viet. Srijas numurs un modea numurs atrodas uz etietes, kas uzlmta Jsu projektoram. Vis sarakst par Jsu ierci ir jiekauj srijas numurs, modea numurs un informcija par pirkumu. Nevienu ss publikcijas dau nedrkst reproduct, saglabt izgsanas sistm vai prstt jebkd form vai ar jebkdiem ldzekiem, elektroniski, mehniski, ar fotokopsanu, ierakstsanu vai citdi, bez ieprieks saemtas Acer Incorporated rakstiskas ataujas. X1161/X1161A/X1161N/EMP-83 srijas Acer projektors Modea numurs: __________________________________ Srijas numurs: __________________________________ Pirksanas datums: ________________________________ Pirksanas vieta: __________________________________ Acer un Acer logotips ir Acer Incorporated reistrtas precu zmes. [. . . ] Tagad var drosi izvilkt barosanas auklas spraudni no barosanas ligzdas. English Latviski 3 4 Uzmanbu!Neiesldziet atkal projektoru tlt pc izslgsanas. Piezme: Ja vlaties ieslgt projektoru atkal, Jums ir jpagaida vismaz 60 sekundes, pirms nospiezat pogu "Power [Barosana]" projektora restartsanai. Brdinjuma indikatori: · Ja projektors izsldzas automtiski un Power [Barosana] indikators prmaius prsldzas no mirgojosa SARKANA uz nemirgojosu ZILU, ldzu, vrsieties pie vietj prdevja vai servisa centr. Ja projektors izsldzas automtiski un Power [Barosana] indikators prmaius prsldzas no mirgojosa SARKANA uz nemirgojosu ZILU, tas norda, ka projektors ir prkarsis. Ja tas gatavojas notikt, uz ekrna pardsies sds ziojums: "Projector Overheated. Drz automtiski izslgsies lampa. ]" · Ja Power [Barosana] indikators prmaius prsldzas no mirgojosa SARKANA uz nemirgojosu ZILU, un ekrn pards zemk lasmais paziojums, ldzu, vrsieties pie vietj prdevja vai servisa centr: "Fan fail. Drz automtiski izslgsies lampa. ]" · 10 Latviski English Projict attla regulsana Projict attla augstuma regulsana Projektors ir aprkots ar izbdmm kjim attla augstuma regulsanai. Lai attlu paceltu/nolaistu zemk: 1 Ar sagzuma lea regulsanas ritenti [Tilt adjusting wheel] (1. attls) piereguljiet skata lei preczk. 1 Sagzuma lea pielgosanas ritentis 11 K optimizt attla izmru un attlumu Zemk esosaj tabul var atrast optimlo attla izmru, kas iespjams, ja projektors atrodas vlam attlum no ekrna. Piemrs: Ja projektors ir 3 m no ekrna, laba attla kvalitte ir iespjama attlam ar izmru no 69" ldz 76" [apm. 175 cm ldz 190 cm]. English Latviski Piezme: Atgdinm, k pardts zemk redzamaj attl, ka ekrna augstumam no 3 m attluma projictajam attlam ir jbt 133 cm. Attls: Nemaings attlums ar dazdu tuvinjumu un attla izmriem. 12 Latviski English Ekrna izmri Augsa Ekrna izmri Augsa Vlamais (Min. tuvinjums) Attlums No pamatnes (m) Diagonle Diagonle No pamatnes ldz Plat. (cm) <B> <B> (cm) <C> (cm) <C> 1, 5 34 70 x 52 60 38 77 x 58 66 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 46 57 69 80 92 103 114 137 160 183 206 229 252 275 93 x 70 116 x 87 140 x 105 163 x 122 186 x 140 209 x 157 233 x 174 279 x 209 326 x 244 372 x 279 419 x 314 465 x 349 512 x 384 558 x 419 80 100 120 140 160 181 201 241 281 321 361 401 441 481 50 63 76 88 101 114 126 151 177 202 227 252 278 303 103 x 77 128 x 96 154 x 115 179 x 135 205 x 154 231 x 173 256 x 192 308 x 231 359 x 269 410 x 308 462 x 346 513 x 385 564 x 423 615 x 462 88 111 133 155 177 199 221 265 310 354 398 442 487 531 Tuvinjums: 1, 1x 13 K iegt vlamo attla izmru, reguljot attlumu un tuvinjumu English Latviski Zemk redzamaj tabul pardts, ka iegt vlamo attla izmru, reguljot vai nu attlumu vai tuvinjuma gredzenu. Regul attla spilgtumu. · · Nospiediet Nospiediet , lai iegtu tumsku attlu. , lai iegtu gaisku attlu. Contraste [Kontrasts] "CONTRAST [KONTRASTS]" kontrol starpbu starp attla gaiskajm un tumskajm dam. Kontrasta regulsana maina meln un balt attiecbu attl. · · Nospiediet Nospiediet , lai samazintu kontrastu. , lai palielintu kontrastu. Color Temperature Regul krsu temperatru. Pie augstkas krsu temperatras ekrns izskats vsks, pie zemkas krsu temperatras ekrns izskats [Krsu siltks. temperatra] Degamma Color R Color G Color B Saturation [Piestinjums] Ietekm tumsu attlu pardsanu. Regul videoattlu no melnbalta ldz pilngi piestinti krsai. · · Nospiediet Nospiediet , lai samazintu attla krsainbu. , lai palielintu attla krsainbu. 19 Latviski Tint [Toa] Regul sarkans un zas krsas attiecbu. · · Nospiediet Nospiediet , lai palielintu attl zao krsu. , lai palielintu attl sarkano krsu. Piezme: "Saturation [Piestinjuma]" un "Tint [Toa]" funkcijas netiek atbalsttas datora rezm un DVI rezm. Attls Projection mode [Projekcijas rezms] · · Priekspuse: Rpncas noklusjuma iestatjums. Aizmugure: Apgriez attlu, lai vartu projict no caurspdga ekrna aizmugures. Projection Location [Projekcijas vieta] · · · Aspect Ratio [Proporcijas] Auto [automtiskais]: Automtiski pielgo attla projicsanas vietu. Darbvirsma Ceiling [Griesti]: Apgriez attlu otrdi projicsanai no pie griestiem nostiprinta projektora. Izmantojiet so funkciju vajadzgo proporciju izvlei. · Auto: Saglab oriinlo attla platuma-augstuma attiecbu un palielina attlu atbilstosi nominlajam horizontlo vai vertiklo pikseu skaitam. · 4:3: Attla mrogs tiks pielgots ekrnam un pardts proporcij 4:3. [. . . ] S ierce ener, izmanto un var izstarot radiofrekvences eneriju, un, ja t nav uzstdta un izmantota saska ar nordjumiem, var radt radiosakariem kaitgus traucjumus. Nevar, tomr, garantt, ka kdas konkrtas uzstdsanas gadjum traucjumi neradsies. Ja s ierce rada kaitgus traucjumus radio vai televzijas uztversanai, ko var noteikt, ierci iesldzot un izsldzot, lietotjam ieteicams mint novrst traucjumus ar vienu vai vairkiem sdiem paskumiem: · · · · Maint uztvrjantenas orientciju vai novietojumu. Meklt padomu vai paldzbu pie izplattja vai pieredzjusa radio/TV tehnia. Paziojums: Ekranti kabei Lai nodrosintu atbilstbu FCC noteikumiem, visi savienojumi ar citm skaitosanas iercm ir jiekrto ar ekrantiem kabeiem. Paziojums: Perifrs ierces Sai iercei drkst pievienot tikai tdas perifrs ierces (ievadizvades ierces, terminus, printerus u. c. ), kam ir sertifikts par atbilstbu B klases ierobezojumiem. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON EMP-83 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON EMP-83 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag