Lietošanas pamācība EPSON LQ-2190 SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON LQ-2190 lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON LQ-2190 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON LQ-2190 lietošanas pamācību.


EPSON LQ-2190 SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (735 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON LQ-2190 BROCHURE (884 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON LQ-2190SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] emiet vr, ka, lietojot prliecgu spku, var saskrpt virsmu vai izbalint krsu. Plazmas TV modei (tikai 32PG60**) (tikai 50PG60** , 50/60PG70**) 4EA Kabeu turtja skava Kabeu turtjs (tikai 32/42PG60**) Aizsargprsegs (Sk. lpp. ) LCD TV modei (tikai 32/37EPSON60**) (tikai 42EPSON60**, 42EPSON61**) LQ-2190** : 3EA 37EPSON60** : 4EA 4EA 2EA (4x16) 1EA 4EA (4x20) Kabeu turtja skava Aizsargprsegs (Sk. lpp. ) 1 SATURS PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 IERKOJIET TO UZMANGI, LAI PRODUKTS NEAPGZTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] G Karsu lastja gadjum var atpazt ldz cetrm atmias kartm vienlaicgi. ces. G Ldzu, neizsldziet TV un neatvienojiet USB ierci laik, kad darbojas pievienot USB ierce. Ja sda ierce nejausi tiek noemta vai atvienota, iespjams bojt saglabts datnes vai USB ierci. Ldzu, nepievienojiet USB uzglabsanas ierci, kas ar PC nedarbojas normli. Nekad neaizmirstiet, ka jizmanto tikai tdas USB ierces, kas satur normlas mzikas vai attlu datnes. Ldzu, izmantojiet tikai tdas USB uzglabsanas ierces, kas formattas k Windows opertjsistm ietilpstos FAT32 datu sistma. Gadjum, ja uzglabsanas ierce formatta k cita Windows neatbalstta utiltprogramma, t var bt neatpazstama. G USB uzglabsanas ierci, kam nepieciesama rja barosana, ldzu, pievienojiet elektrotklam. G Ldzu, pievienojiet USB uzglabsanas ierci ar kabeli, ko nodrosinjis USB razotjs. Ja pievienosanai izmantots kabelis nav USB razotja nodrosints vai kabelis r prk gars, ierce var bt neatpazstama. G Dazas USB uzglabsanas ierces var nebt atbalsttas vai var nedarboties labi. MP3) atbalsttas datnes Bitu trums 32 ~ 320 · Iztversanas trums MPEG1 3. slnis: 32 kHz, 44. 1 kHz, 48 kHz. LAI IZMANTOTU USB IERCI Ekrna sastvdaas 1 MENU 2 Izvlieties USB. OK OK Izvlieties Music List (USB mzikas sarakstu). 3 4 2 1 Prvietojas uz augsj lmea datni 2 Pasreizj lapa/Kopjais lapu skaits MUSIC LIST Music USB Device Page 2/3 No Marked Title Up Folder Free Space 150MB Duration 3 Visu atzmto mzikas vienbu skaits Izmantojam USB atmia Atbilstoss tlvadbas pults pogas 1 1:340, 120KB Up Folder Navigation Option Page Change MARK 4 5 Mark RETURN Exit 5 61 LAI IZMANTOTU USB IERCI Mzikas izvle un uznirstos izvlne K pardts, katr lap redzami ldz 6 mzikas nosaukumi. MUSIC LIST Music USB Device Page 2/3 No Marked Title Up Folder Free Space 150MB Duration 1:340, 120KB Up Folder Navigation Option Page Change MARK Mark RETURN Exit MUSIC LIST Music USB Device Page 2/3 No Marked Title Up Folder Free Space 150MB Duration 4395KB 1Kbps Play Play with Photo 1:340, 120KB Up Folder Navigation Option Page Change MARK Mark All Delete Close Mark RETURN Exit Play (Atskaot) : Atskaot izvlts mzikas vienbas. Kad nav atskaosanai izvltas mzikas vienbas, tiek atskaota nkam ss mapes melodija. Ja prejat uz citu mapi un piespiezat OK, pasreizjs melodijas atskaosana tiek apturta. ar foto) : Sk atskaot izvlto mziku un tad prvieties uz Photo List (Fotoattlu sarakstu). U n m a r k A l l (Atcelt visu) : Noem atzmes G vism atzmtajm mzikas vienbm. G G 62 LAI IZMANTOTU USB IERCI 1 2 3 4 Izvlieties mra mapi vai dzini. · Navigcijai pa mzikas lapu izmantojiet pogu P OK . · Izmantojiet taustiu MARK (ATZMT), lai Izvlieties nepieciesams mzikas vienbas. Izvlieties nepieciesamo uznirstoso izvlni. OK OK atzmtu mzikas ierakstu vai noemtu tam atzmi. Kad viena vai vairkas mzikas vienbas ir atzmtas, ts tiek atkrtotas pc krtas. Piemram, ja vlaties atkrtoti klausties tikai vienu mzikas vienbu, vienkrsi atzmjiet tikai to un atskaojiet. Ja neviena mzikas vienba nav atzmta, pc krtas tiks atskaotas visas ss mapes melodijas. · Lai atgrieztos parastaj TV skatsans rezm, nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES). I Ja atskaosanas laik ilgi netiek piespiesta neviena poga, atskaosanas informcijas lodzis (k pardts tlk) prvietosies k ekrna saudztjs. [. . . ] Apliecinjums [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr] Dati FF: Last Apliecinjums [z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Dati 00: Normls (Barosana ieslgta un ir signls ) 01: Nav signla (Power On) (Barosana ieslgta) 02: TV izslgsana ar tlvadbas pulti 03: TV izslgsana ar funkciju Sleep Time (Miega rezms) 04: TV izslgsana ar funkciju RS-232C 05: 5V izslgsana 06: Maistrvas barosanas izslgsana 07: TV izslgsana ar funkciju Fan Alarm (Ventilatora trauksme) 08: TV izslgsana ar funkciju Sleep Time (Miega rezms) 09: TV izslgsana ar funkciju Auto sleep (Automtiskais miegs) a: Izsldziet TV ar AV plates atpazsanu. ISM metode (TIKAI PLAZMAS TV) (Komanda: j p) G Lai kontroltu ISM metodi. OSD izvle (Komanda : k l) G Lai izvltos OSD (On Screen Display ­ ekrna izvlne) ieslgta/izslgta, izmantojot tlvadbas pulti. Prraide [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Dati 00: OSD izslgta Apliecinjums 01 : OSD ieslgta [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 12. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON LQ-2190 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON LQ-2190 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag