Lietošanas pamācība EPSON LQ-690 SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON LQ-690 lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON LQ-690 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON LQ-690 lietošanas pamācību.


EPSON LQ-690 SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (984 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON LQ-690 BROCHURE (539 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON LQ-690SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Iespjams vienlaikus ievietot divas vai vairkas viena izmra parast papra loksnes un automtiski padot ts pa vienai. Skatiet sadau Papra ievietosana. (10) Tiess drukas ports Lai veiktu tieso druksanu, pievienojiet ar PictBridge sadergu ierci, piemram, digitlo kameru vai papildu Bluetooth ierci BU-30*. Skatiet sadau Fotoattlu druksana tiesi no digitls kameras vai mobil tlrua . Skatiet sadau USB zibatmias diska ievietosana . * Dazs valsts vai reionos Bluetooth ierce nav pieejama atkarb no vietjiem likumiem un noteikumiem. [. . . ] When adding a password-protected PDF file, you will be prompted to enter the password. 4. Rearrange the page order as required. Use the icons to rearrange the order. Alternatively, drag the thumbnail to the target location. Note See "Create/Edit PDF file Window " for details on the Create/Edit PDF file window. 5. Click Save Selected Pages or Save All Pages. The Save as PDF file dialog box opens. Save as PDF file Dialog Box Important You cannot save images scanned at 10501 pixels or more in the vertical and horizontal directions. If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Specify the save settings in the Save as PDF file dialog box, then click Save. Images are saved according to the settings. Opening PDF Files in an Application You can open PDF files created with MP Navigator EX in an associated application and edit or print them. 1. Select PDF files and click PDF. Important Creating/Editing PDF Files For PDF files, you can only select those created with MP Navigator EX. PDF files edited in other applications cannot be selected as well. Lapa 583 no 1072 lapm 2. Click Open PDF file on the list. The application associated with the file extension (. pdf) by the operating system starts. Important Password-protected PDF files cannot be opened in applications not supporting PDF security. Files may not open if an application that can be associated with PDF files is not installed. 3. Use the application to edit/print the file. For details, refer to the application's manual. Important In some applications, the commands (print, edit, etc. ) restricted by Permissions Password may differ from those in MP Navigator EX. Page top Printing Documents Lapa 584 no 1072 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX > Printing Documents S502 Printing Documents You can print multiple scanned images at one time, print at specific quality, etc. See " Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX. Importing Images Saved on a Memory Card Opening Images Saved on a Computer 2. Click Send, then click Attach to E-mail on the list. Sending via E-mail Lapa 589 no 1072 lapm 3. Set the e-mail software program and file save options as required. Specify the e-mail software program, destination folder and file name. Send via E-mail Dialog Box Note You can select a compression type when sending JPEG images via e-mail. to open a dialog box and select a compression type from High(Low Compression), Standard or Low(High Compression). 4. Click OK. Files are saved according to the settings, and the e-mail software program starts. 5. Specify the recipient, enter the subject and message, then send e-mail. For details, refer to the manual of the e-mail software program. Page top Editing Files Lapa 590 no 1072 lapm Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX > Editing Files S505 Editing Files You can edit images or convert them to text using MP Navigator EX or an application that accompanies the machine. After scanning documents and saving them, open the View & Use window to select what you want to do with the images. Note See "Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX. Importing Images Saved on a Memory Card Opening Images Saved on a Computer Correcting Photo Images You can correct/enhance images in the Correct/Enhance Images window. 1. Click Fix photo images on the list. The Correct/Enhance Images window opens. 3. [. . . ] WEP atslgai lietojams rakstzmes ir atsirgas atkarb no atlastajiem atslgu formtiem. ASCII Nordiet ar 5 vai 13 rakstzmju virkni, kur var tikt iekautas burtciparu un pasvtrojuma "_" rakstzmes. Hex Nordiet 10 ciparu vai 26 ciparu virkni, kas var saturt heksadecimus (0 ldz 9, A ldz F un a ldz f). Atslgas garums (Key Length) WEP atslgas garums. Jo lielks atslgas garums, jo sareztku WEP atslgu ir iespjams iestatt. L Saites kvalitte (Link Quality) Savienojuma starp piekuves punktu un printeri statuss, izemot troksni (traucjumus), tiek nordts ar vrtbu no 0 ldz 100%. LLTD Opertjsistm Windows 7 vai Windows Vista ir iestrdts posma sla protokols tkla topoloijas noteiksanai un pakalpojuma kvalittes diagnostikas nodrosinsanai. LLTD izmanto tkla kartes funkciju, lai pardtu lokl tkla grafisku attlojumu. LPR TCP/IP tklos izmantots no platformas neatkargs druksanas protokols. Tas neatbalsta divvirzienu komunikcijas iespjas. M MAC adrese Saukta ar par fizisko adresi. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON LQ-690 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON LQ-690 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag