Lietošanas pamācība EPSON WORKFORCE DS-860 SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON WORKFORCE DS-860 lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON WORKFORCE DS-860 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON WORKFORCE DS-860 lietošanas pamācību.


EPSON WORKFORCE DS-860 SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (324 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON WORKFORCE DS-860SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Pirms izmantošanas veiciet papildu pārbaudi, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Ievads Šo rokasgrāmatu daļēji vai pilnīgi kopēt atļauts tikai privātām vajadzībām. nav atbildīgs par trešās puses materiāliem zaudējumiem, kas radušies nepareizi lietojot šo izstrādājumu. Pirms izmantošanas, lūdzu, izlasiet tālāk minēto Šis korpuss ir precīza ierīce, kas paredzēta lietošanai zem ūdens līdz 45 m dziļumam. Pirms korpusa lietošanas, lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un iegaumējiet tajā minēto par to, kā korpuss izmantojams, kādas pārbaudes jāveic pirms izmantošanas, kā tas kopjams un glabjams. neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies, iemērcot digitālo fotokameru ūdenī. [. . . ] 18 Pēdējās pārbaudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vizuāla pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ūdens necaurlaidības pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zemūdens optiskās šķiedras kabeļa pievienošana. . . . . . . . . . . . . Zemūdens attēlu uzņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zemūdens uzņemšanas režīmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Uzņemšanas sižeta izvēlēšanās . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 LV 6 VM8054TA-01-01-WORKFORCE DS-860-inst-LV. book Page 7 Friday, October 19, 2012 3:10 PM 6. 23 Ūdens noslaucīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Digitālās fotokameras izņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Korpusa mazgāšana tīrā ūdenī. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Korpusa žāvēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7. Ūdens necaurlaidības saglabāšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 O veida gredzena noņemšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Smilšu, netīrumu un citu svešķermeņu notīrīšana. • Vai O veida gredzens ir pareizi piestiprināts korpusa atvērumam?• Vai uz O veida gredzena priekšējā vāka saskares virsmas vai paša gredzena neatrodas netīrumi vai svešķermeņi?• Vai ir veikta apkope, lai nodrošinātu ūdens necaurlaidību?Sīkāku informāciju par apkopi skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļā “7. lpp. ). LV 17 VM8054TA-01-01-WORKFORCE DS-860-inst-LV. book Page 18 Friday, October 19, 2012 3:10 PM Korpusa noslēgšana 1 Uzmanīgi aizveriet korpusu, vienlaikus pareizi savietojot aizmugures vāku un gropi. 2 Pagrieziet atvēršanas/aizvēršanas skalu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tā nofiksējas. 3 Bīdiet fiksējošo pogu uz LOCK (bloķēts) pusi. Aizvērt 3 2 UZMANĪBU! • Ja atvēršanas/aizvēršanas skala nav pilnībā pagriezta, korpuss netiks noslēgts. • Aizveriet korpusa aizmugures vāku, neieverot objektīva vāciņu vai LCD displeja pārsega siksnu. Ja tie tiek ievērti, korpusā var iekļūt ūdens. Ievietotās kameras darbības pārbaude Pēc tam, kad korpuss noslēgts, pārliecinieties, vai fotokamera darbojas, kā paredzēts. 1 Nospiediet pogu ON/OFF un pārliecinieties, vai fotokamera ieslēdzas un izslēdzas. 2 Nospiediet korpusa slēdža sviru un pārliecinieties, vai slēdzis atbrīvojas. [. . . ] Pēc korpusa izmantošanas vienmēr noskalojiet sāli, kas atrodas uz tā. Korpusa žāvēšana Pēc mazgāšanas tīrā ūdenī ar tīru drāniņu noslaukiet no korpusa ūdens lāses. Pārliecinieties, vai izmantojat drāniņu bez plūksnām un sāls nogulsnēm. UZMANĪBU! • Žāvēšanai neizmantojiet fēna vai līdzīgas ierīces karstu gaisa plūsmu un nenovietojiet korpusu tiešos saules staros, jo tas var paātrināt korpusa un O veida gredzena nolietošanos un deformāciju, tādējādi ļaujot korpusā iekļūt ūdenim. • Slaukot korpusu, uzmanieties, lai to nesaskrāpētu. LV 24 VM8054TA-01-01-WORKFORCE DS-860-inst-LV. book Page 25 Friday, October 19, 2012 3:10 PM 7. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON WORKFORCE DS-860 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON WORKFORCE DS-860 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag