Lietošanas pamācība HP OFFICEJET 6500

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju HP OFFICEJET 6500 lietošanas pamācībām. Ceram, ka HP OFFICEJET 6500 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt HP OFFICEJET 6500 lietošanas pamācību.


HP OFFICEJET 6500 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (10607 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   HP OFFICEJET 6500 QUICK GUIDE (1996 ko)
   HP OFFICEJET 6500 INSTALLATION (9521 ko)
   HP OFFICEJET 6500 (9908 ko)
   HP OFFICEJET 6500 START (2170 ko)
   HP OFFICEJET 6500 QUICK GUIDE (2170 ko)
   HP OFFICEJET 6500 INSTALLATION (4821 ko)
   HP OFFICEJET 6500 ADDITIONNAL INFORMATION (398 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata HP OFFICEJET 6500

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] OFFICEJET 6500 Lietotja rokasgrmata Podrcznik uytkownika E709 HP Officejet 6500 (E709) All-in-One Series Lietotja rokasgrmata Informcija par autortiesbm © 2009 Autortiesbas Hewlett-Packard Development Company, L. P. Hewlett-Packard paziojumi Informcija saj dokument var tikt mainta bez ieprieksja brdinjuma. S materila kopsana, adaptsana vai tulkosana bez Hewlett-Packard ieprieksjas rakstiskas ataujas ir aizliegta, izemot gadjumus, ja tas ir atauts saska ar autortiesbu likumiem. Viengs HP produktiem un pakalpojumiem noteikts garantijas ir izklsttas tiesajos garantijas paziojumos, kas pievienoti siem produktiem un pakalpojumiem. HP neuzemas atbildbu par tehniskm un drukas kdm vai izlaidumiem saj dokument. 8. [. . . ] Vairkiem lietotjiem minot drukt no ierces, savienot datora darbs tiek palnints. Pamatprasbas, lai koplietotu ierci opertjsistmas Mac OS vid, ir sdas: · · · Macintosh datoriem tkl jveido sakari, izmantojot protokolu TCP/IP, un datoriem jbt IP adresm. (Funkcija AppleTalk netiek atbalstta. ) Koplietojamajai iercei jbt pievienotai pie Macintosh hostdator iebvta USB porta. Gan Macintosh hostdator, gan Macintosh klientdatoros, kas koplieto ierci, ir jbt uzstdts ierces draiverim vai PPD failam. (Lai instaltu ierces koplietosanas programmatru un piesaisttos paldzbas failus, varat palaist instalcijas programmatru. ) Plask par USB iercu koplietosanu skatiet atbalsta informciju Apple Web viet (www. apple. com) vai dator pieejamaj Apple Macintosh paldzb. Printera koplietosana tiek atbalstta opertjsistm Mac OS X (versija 10. 4 un jaunkas versijas). Atveriet System Preferences (Sistmas preferences), izvlieties Sharing (Koplietosana) un nokliksiniet uz Printer Sharing (Printera koplietosana). Ierces konfigursana (Mac OS X) 145 8. nodaa Lai ierci kopgotu ar datoriem, kur darbojas opertjsistma Mac OS X 1. Iesldziet printera kopgosanu visos Macintosh datoros (gan resursdatoros, gan klientdatoros), kas ir savienoti ar printeri. Atveriet System Preferences (Sistmas preferences), nokliksiniet uz Print & Fax (Drukt un stt faksu), kreisaj pus esosaj sarakst izvlieties printeri, ko vlaties kopgot, un tad atzmjiet opciju Share this printer (Kopgot so printeri). Lai tkl druktu no citiem Macintosh datoriem (klientdatoriem), rkojieties sdi: a. Nokliksiniet uz File (Fails) un pc tam dokument, ko vlaties drukt, izvlieties Page Setup (Lapas iestatsana). Nolaizamaj izvln, kas atrodas blakus elementam Format for (Kam formatt), izvlieties Shared Printers (Koplietotie printeri) un pc tam izvlieties savu ierci. Izvlieties Paper Size (Papra formts) un pc tam nokliksiniet uz OK (Labi). Dokument nokliksiniet uz File (Fails) un pc tam izvlieties Print (Drukt). Nolaizamaj izvln, kas atrodas blakus iespjai Printer (Printeris), izvlieties Shared Printers (Koplietotie printeri) un pc tam izvlieties savu ierci. Ja nepieciesams, nordiet papildu iestatjumus, un pc tam nokliksiniet uz Print (Drukt). Bezvadu sakaru uzstdsana iercei (tikai daziem modeiem) Lai ierce veidotu bezvadu sakarus, to var uzstdt sdi: Uzstdsanas metode USB vads (ieteicams) Plasku informciju skatiet sadas Bezvadu sakaru iestatsana, izmantojot instaltju (Mac OS X) un Bezvadu sakaru iestatsana, izmantojot instaltju (Windows). Tkla rklodzis Infrastruktras bezvadu sakari Ekspromta bezvadu sakari* Piezme. Ja rodas problmas, skatiet sadau Bezvadu sakaru problmu risinsana (tikai daziem modeiem) Ierce nedrkst bt savienota ar tklu, izmantojot tkla vadu. Nostosaj ierc jbt iebvtai tkla 802. 11 funkcionalittei vai uzstdtai tkla 802. 11 kartei. Iercei un datoriem, kas ierci izmanto, jatrodas vien apakstkl. 146 Konfigursana un prvaldba Pirms ierces programmatras instalsanas ieteicams uzzint tkla iestatjumus. Iegstiet informciju no sistmas administratoriem vai izpildiet sdus uzdevumus: · Uzziniet tkla nosaukumu vai pakalpojumu komplekta identifikatoru (Service Set Identifier -- SSID) un sakaru rezmu (infrastruktra vai pasais), izmantojot tkla bezvadu piekuves punkta (wireless access point -- WAP) konfigurcijas utiltu vai datora tkla karti. [. . . ] All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSLToolkit. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ( http://www. openssl. org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. [. . . ]

NOTEIKUMI HP OFFICEJET 6500 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un HP OFFICEJET 6500 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag