Lietošanas pamācība HP OFFICEJET PRO 8000 INSTALLATION

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju HP OFFICEJET PRO 8000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka HP OFFICEJET PRO 8000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt HP OFFICEJET PRO 8000 lietošanas pamācību.


HP OFFICEJET PRO 8000 INSTALLATION: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (9521 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   HP OFFICEJET PRO 8000 QUICK GUIDE (790 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 TECHNICAL SPECIFICATIONS (5834 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 (4718 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 BROCHURE (253 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 QUICK GUIDE (669 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 INSTALLATION (4821 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 TECHNICAL SPECIFICATIONS (470 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata HP OFFICEJET PRO 8000INSTALLATION

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] 15 Faksa iestatsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Izvles komplektu instalsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kopiju izgatavosana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kopsanas papildu funkcijas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Izmantojot noklusjuma iestatjumus, iekrta tagad sta un saem faksa prraides. darbb sniegtajiem nordjumiem ievadiet Tools Pathway (Rku ces) un atlasiet Tools (Rki) > User Interface (Lietotja interfeiss) > Fax Service Settings (Faksa pakalpojumu iestatjumi). Var atlast un maint dazdas faksa opcijas. 5 6 7 8 9 10 tras lietosanas rokasgrmata 17 Latviesu Izvles komplektu instalsana Saj sada ir sniegti nordjumi par to, k instalt un konfigurt izvles funkcijas: · Tkla atskaites · Servera faksu PIEZME: Lai iepaztos ar papildu nordjumiem par servera faksa un tkla atskaisu instalsanu un konfigursanu, skatiet sistmas administrsanas kompaktdisku. Izvles komplektu instalsana 1 Visi izvles komplekti tiek instalti viendi. Katr komplekt ir ietverta Funkciju aktivizsanas atslga un instrukcijas. Kad iekrta ir ieslgta, ievietojiet Funkciju aktivizsanas atslgu karsu lastja slot, kas atrodas iekrtas aizmugur. Funkciju aktivizsanas atslg iedegas indikatora gaismas (vispirms sarkana, mirgojosi zaa, bet pc tam neprtraukti zaa). Kad funkcija ir veiksmgi instalta, uznirstosais ziojums inform, ka funkcija ir konfigurta, un Karsu lastja ldz js noemt Funkciju aktivizsanas atslgu. slots 2 Tkla atskaites Tkla atskaites, izmantojot detaliztas izmaksu analzes iespjas, nodrosina iespju prvaldt iekrtas lietosanu. Druksanas, skensanas, faksa un kopsanas uzdevumi tiek reistrti iekrt un saglabti uzdevumu zurnl. Lai piektu iekrtai un informcijai par veikto darbu skaitu, kas reistrti uzdevumu zurnl, lietotjiem ir jievada savs lietotja ID un konta ID. Tkla atskaisu iespjosana 1 2 3 4 Vadbas panel nospiediet pogu Log In/Out (Pieteikties/atteikties), ievadiet administratora paroli [1111] un atlasiet Enter (Ievadt). Nokliksiniet uz File (Fails) > Print (Drukt) un pardto printeru sarakst atlasiet Xerox WorkCentre 4250/4260 Series. Lai maintu noklusjuma druksanas rekviztus, nokliksiniet uz Properties (Rekvizti). · Lai izvltos datu nesja tipu, izmru un krsu, un izvades izvles, piemram, druksana uz 2 pusm, lietojiet cilni Paper/Output (Paprs/izvade). · Cilnei Layout/Watermark (Izkrtojums/denszme) ir dazdas opcijas, ar kuru paldzbu lappusm var pievienot denszmes, maint attla orientciju (ainava vai portrets) un iespjot brosru un vairku dokumentu druksanu. · Ciln Advanced (Papildu) atrodas dazdas fontu un druksanas opcijas, piemram, attla samazinsana un palielinsana. Izvlieties druksanas uzdevumam nepieciesams opcijas un nokliksiniet uz OK (Labi), lai druktu dokumentu. Druksanas uzdevums tiek nostts uz iekrtu un ldz izdruksanas beigm pards rind Incomplete Jobs (Nepabeigti uzdevumi). Lai ierc skattu rindu, vadbas panel nospiediet pogu Job Status (Uzdevuma statuss). 2 3 4 tras lietosanas rokasgrmata 23 Latviesu Drukas papildu funkcijas Attla pagriesana S funkcija auj pagriezt lappusi par 180 grdiem. Lai lietotu so opciju, nokliksiniet uz cilnes Advanced (Papildu) un uz Image Options (Attla opcijas). Lai attlus no to pasreizjs orientcijas pagrieztu par 180 grdiem, atlasiet Enabled (Iespjots). Lai so funkciju izslgtu, atlasiet Disable (Atspjot). Saglabtie iestatjumi Druksanas uzdevuma biezi (vai reti) lietots funkcijas var saglabt, lietojot opciju Saved Settings (Saglabtie iestatjumi). [. . . ] Pc neilga laika tas atradsies jsu E-pasta iestn. rta rkosans ar ierces patria prieksmetiem Patria prieksmeti ir iekrtas vienbas, kas ir jpapildina vai jmaina, piemram, paprs, skavas un daas, kuras ir jmaina lietotjam. Tdas daas k tonera kasetne un skavosanas kasetne ir jmaina lietotjam, kas nozm, ka js varat so prieksmetu nomaint, neizsaucot Xerox klientu apkalposanas prstvi. Tas auj jums ietaupt laiku. Efektvi dokumenti Iekrta nav tikai parasts printeris ­ js to varat lietot, lai druktu un veidotu dokumentus, kas pielgoti jsu vajadzbm ­ prezentcijm, k izdales materilus, vai ar k sapulces piezmes. Piemram, brosru veidosanas funkcija no skotnjiem dokumentiem uz 1 vai 2 pusm auj veidot brosras vai vairku lappusu kopijas. [. . . ]

NOTEIKUMI HP OFFICEJET PRO 8000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un HP OFFICEJET PRO 8000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag