Lietošanas pamācība HP OFFICEJET PRO 8000 INSTALLATION

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju HP OFFICEJET PRO 8000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka HP OFFICEJET PRO 8000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt HP OFFICEJET PRO 8000 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi HP OFFICEJET PRO 8000
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   HP OFFICEJET PRO 8000 QUICK GUIDE (790 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 TECHNICAL SPECIFICATIONS (5834 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 (4718 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 BROCHURE (253 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 QUICK GUIDE (669 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 INSTALLATION (4821 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 TECHNICAL SPECIFICATIONS (470 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata HP OFFICEJET PRO 8000INSTALLATION

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] 15 Faksa iestatsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Izvles komplektu instalsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kopiju izgatavosana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kopsanas papildu funkcijas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Katr komplekt ir ietverta Funkciju aktivizsanas atslga un instrukcijas. Kad iekrta ir ieslgta, ievietojiet Funkciju aktivizsanas atslgu karsu lastja slot, kas atrodas iekrtas aizmugur. Funkciju aktivizsanas atslg iedegas indikatora gaismas (vispirms sarkana, mirgojosi zaa, bet pc tam neprtraukti zaa). Kad funkcija ir veiksmgi instalta, uznirstosais ziojums inform, ka funkcija ir konfigurta, un Karsu lastja ldz js noemt Funkciju aktivizsanas atslgu. slots 2 Tkla atskaites Tkla atskaites, izmantojot detaliztas izmaksu analzes iespjas, nodrosina iespju prvaldt iekrtas lietosanu. Druksanas, skensanas, faksa un kopsanas uzdevumi tiek reistrti iekrt un saglabti uzdevumu zurnl. Lai piektu iekrtai un informcijai par veikto darbu skaitu, kas reistrti uzdevumu zurnl, lietotjiem ir jievada savs lietotja ID un konta ID. Komplekta instalsana Instaljiet komplektu. Skatiet Izvles komplektu instalsana lappus 18. Tkla atskaisu iespjosana 1 2 3 4 Vadbas panel nospiediet pogu Log In/Out (Pieteikties/atteikties), ievadiet administratora paroli [1111] un atlasiet Enter (Ievadt). Nospiediet pogu Machine Status (Iekrtas statuss), pc tam atlasiet Tools (Rki) > Accounting (Atskaites) > Accounting Enablement (Atskaisu aktivizsana) > Authentication Mode (Autentifikcijas rezms). Lai lietotu so opciju, ievietojiet skotnjos dokumentus papra padev un atlasiet cilni Output Format (Izvades formts) un Booklet Creation (Brosru veidosana). Salikti attli So funkciju izmanto, lai divus vai vairk dokumentus samazint izmr koptu vien papra lap. Sis ir vispiemrotkais ldzeklis izdales materilu, maketu vai dokumentu, kas tiek izmantoti arhivsanas nolkiem, veidosanai. Lai lietotu so opciju, ievietojiet skotnjos dokumentus papra padev un atlasiet cilni Output Format (Izvades formts) un izvlieties Page Layout (Lappuses izkrtojums). Uz vienas papra lapas puses varat kopt vienu, divus vai cetrus atsevisus skotnjos dokumentus. 22 tras lietosanas rokasgrmata Dokumenta druksana 1 Raugieties, lai jsu dator btu instalts pareizais printera draiveris. Informciju par drukas draiveru instalsanu skatiet Drukas draiveru instalsana lappus 14. Draiveru kompaktdiskos esosajiem drukas draiveriem piekt vai lejupieldt jaunks versijas varat ar Xerox tmeka vietn www. xerox. com/support. Nokliksiniet uz File (Fails) > Print (Drukt) un pardto printeru sarakst atlasiet Xerox WorkCentre 4250/4260 Series. Lai maintu noklusjuma druksanas rekviztus, nokliksiniet uz Properties (Rekvizti). Drukas draiverim ir dazdas cilnes, kurs atrodas opcijas un rekvizti. · Lai izvltos datu nesja tipu, izmru un krsu, un izvades izvles, piemram, druksana uz 2 pusm, lietojiet cilni Paper/Output (Paprs/izvade). · Cilnei Layout/Watermark (Izkrtojums/denszme) ir dazdas opcijas, ar kuru paldzbu lappusm var pievienot denszmes, maint attla orientciju (ainava vai portrets) un iespjot brosru un vairku dokumentu druksanu. [. . . ] · Prbaudiet, vai strvas vads ir pareizi instalts. · Nospiediet ON/OFF (Ieslgt/izslgt) pogu uz ON (Ieslgt) (I). · Prliecinieties, vai no skotnjiem dokumentiem ir noemtas visas skavas un papra saspraudes. · Prliecinieties, vai dokumentu padeve nav prslogota (maksimli pieaujamais lappusu skaits ir 100). [. . . ]

NOTEIKUMI HP OFFICEJET PRO 8000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un HP OFFICEJET PRO 8000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag