Lietošanas pamācība OLYMPUS Μ 1000

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS Μ 1000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS Μ 1000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS Μ 1000 lietošanas pamācību.


OLYMPUS Μ 1000 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3449 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS Μ 1000 (8272 ko)
   OLYMPUS Μ 1000 (8272 ko)
   OLYMPUS µ 1000 (2724 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS Μ 1000

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA / Lietošanas rokasgrāmata LV Ātra lietošanas uzsākšana Sāciet lietot savu fotokameru tūlīt! Darbības ar taustiņiem Izvēlnes darbības Attēlu drukāšana „OLYMPUS Master“ lietošana Fotokameras labāka iepazīšana Pielikums ( Pateicamies, ka iegādājāties tieši „Olympus“ digitālo fotokameru. Pirms uzsākt jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu tai ilgu darbmūžu. Glabājiet šo lietošanas pamācību viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ( Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] Kad lejupielāde beigusies, fotokameras monitorā parādīsies paziņojums „OK“. Varat atvienot vadus un izslēgt fotokameru. Atkal ieslēdzot fotokameru, varēsiet izvēlēties jauno valodu no [SET UP]. LV 49 „OLYMPUS Master“ lietošana atpazīs Jūsu fotokameras esošo versiju. • Noklikšķiniet uz „Check for latest Version“ (meklēt jaunāko versiju), lai programmatūra „Olympus“ mājaslapā meklētu jaunas fotokameras programmaparatūras versijas un papildu valodas. Tad varat izvēlēties papildus valodu. Fotokameras labāka iepazīšana Fotografēšanas padomi un informācija Problēmu novēršana Fotokamera neieslēdzas pat tad, kad ievietotas baterijas Baterija nav pilnībā uzlādēta • Uzlādējiet bateriju ar norādīto lādētāju. Bateriju darbība uz laiku ir pārtraukta aukstuma dēļ • Zemā temperatūrā bateriju darbība pasliktinās un to lādiņš var būt nepietiekams, lai ieslēgtu fotokameru. Izņemiet baterijas un sasildiet tās, uz brīdi ieliekot kabatā. Nospiežot slēdzi, netiek izdarīts uzņēmums Fotokamera atrodas gaidīšanas režīmā • Lai taupītu bateriju lādiņu, fotokamera automātiski pāriet gaidīšanas režīmā un monitors izslēdzas, ja fotokamerai esot ieslēgtai netiek veiktas nekādas darbības (kad objektīvs ir izbīdīts un monitors ir ieslēgts). Pat nospiežot slēdzi līdz galam šajā režīmā, netiek izdarīts uzņēmums. Darbiniet fotokameras tālummaiņas slēdzi vai citus taustiņus, lai pirms fotografēšanas atgrieztu fotokameru no gaidīšanas režīma. Ja fotokamera netiek darbināta 15 minūtes, tā automātiski izslēdzas (objektīvs iebīdās atpakaļ un monitors izslēdzas). Režīmu skala ir iestatīta uz q • Tas ir aplūkošanas režīms, lai aplūkotu attēlus monitora ekrānā. Iestatiet režīmu skalu fotografēšanas režīmā. Režīmu skala ir g pozīcijā • Fotografēšanas rokasgrāmatas parādīšanas laikā nevar uzņemt attēlus. Pēc vēlamo nosacījumu uzstādīšanas fotografējiet, ievērojot fotografēšanas norādījumus, vai uzstādiet citu režīmu nevis g fotografēšanu. Zibspuldze tiek lādēta • Pirms fotografēšanas, nogaidiet līdz # (zibspuldzes uzlādes) indikators pārstāj mirgot. Fotokameras iekšēja temperatūra palielinās • Ilgstošas lietošanas laikā, fotokameras iekšēja temperatūra var palielināties, kas izraisa fotokameras automātisko izslēgšanu. Šajā gadījumā, no fotokameras ir jāizņem baterija un jāpagaida, kamēr fotokamera atdziest. Lietošanas laikā fotokameras ārējā temperatūra arī var palielināties, tomēr šī parādība ir normāla un neliecina par fotokameras defektu. Atmiņas indikators norāda, ka atmiņa ir pilna • Attēlus vairs nevar uzņemt, ja atmiņas indikators norāda, ka atmiņa ir pilna. Pagaidiet, līdz atmiņas indikatorā parādās brīva vieta. Fotokameras labāka iepazīšana a Fotografējiet b Fotografējiet c Fotografējiet Pagaidiet d Pirms fotografēšanas (Izslēgts) Pēc viena uzņēmuma izdarīšanas (deg) Pēc vairāku uzņēmumu izdarīšanas Ir izdarīts maksimālais uzņēmumu skaits Nav iestatīts datums un laiks Kopš iegādes laika fotokamera lietota vienos un tajos pašos apstākļos • Fotokamerai nav iestatīts datums un laiks tās iegādes brīdī. Pirms fotokameras lietošanas, iestatiet datumu un laiku. g „Ieslēdziet fotokameru“ (5. [. . . ] 12, 21, 74 Tiešā drukāšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 U UNDO ALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 UNDO ENTRY (ALBUM ENTRY) . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS Μ 1000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS Μ 1000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag