Lietošanas pamācība OLYMPUS E€

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS E€ lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS E€ lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS E€ lietošanas pamācību.


OLYMPUS E€ : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (7552 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS E€ (3908 ko)
   OLYMPUS E€ (3888 ko)
   OLYMPUS E€ (7658 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS E€

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Satura rādītājs Ātrais uzdevumu rādītājs 1. Fotokameras sagatavošana un darbību izpilde Fotografēšana, izmantojot skatu meklētāju Fotografēšana, izmantojot tiešo skatu Fotoattēlu un filmu skatīšana Galvenās darbības Fotografēšanas iespēju izmantošana Izvēlnes funkcijas Attēlu drukāšana Fotokameras pievienošana datoram un viedtālrunim Akumulators, akumulatora lādētājs un karte Maināmie objektīvi Atsevišķi iegādātu piederumu izmantošana Informācija DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DIGITĀLĀ FOTOKAMERA 2. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. Pirms svarīgu ainu fotografēšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotouzņēmumus, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] lpp. ) Art Menu (Mākslas Izvēlne) Scene Menu (Sižetu Izvēlne) P/A/ S/M   – – – A    – – ART   –  – SCN   – –  107 7 Izvēlnes funkcijas (Pielāgotās izvēlnes) 94 LV G/Info Settings (Info Iestatījumi) Izvēlieties informāciju, kas tiek parādīta nospiežot taustiņu INFO (Informācija). [q Info (Informācija)]: izvēlieties informāciju, ko rādīt pilna kadra apskates režīmā. [LV-Info] (Tiešā skata informācija): izvēlieties informāciju, kas tiek parādīta, ja fotokamera atrodas fotografēšanas režīmā. [G Settings] (Iestatījumi): izvēlieties informāciju, ko rādīt kataloga un kalendāra apskates režīmā. Izvēlieties [w], [x], [y], [X] or [x], lai rādītu displejā kadrēšanas režģi. Kad attēla režīms izvēlēts, parādiet tikai izvēlētā attēla režīmu. [Highlight] (Pārgaismojums): izvēlieties izgaismojuma rādījuma apakšējo robežu. [Shadow] (Ēnojums): izvēlieties ēnas rādījuma augšējo robežu. Izvēlieties [Off] (Izslēgts), lai, pagriežot režīmu ripu uz jaunu iestatījumu, netiktu parādīta palīdzība par izvēlēto režīmu. Ja ir izvēlēts iestatījums [On] (Ieslēgts), prioritāte tiks piešķirta attēlu skaidrai parādīšanai; efektu ekspozīcijas kompensācija un citi iestatījumi displejā nebūs redzami. 109, 110 Displayed Grid (Parādīt režģi) Picture Mode Settings (Attēla rež. iestatījumi) Histogram Settings (Histogrammas iestat. ) Mode Guide (Režīmu Ceļvedis) Live View Boost (Kadrēš. naktī) — — 109 18 — U DISP (Displejs)/8/PC (Dators) Iespēja Frame Rate (Kadru ātrums) Art LV Mode (Mākslas Rež. Range (Izvērst dinamisko diapazonu režīmā Live) Flicker reduction (Ņirboņas mazināšana) Apraksts MENU (Izvēlne) c U g — Izvēlieties iespēju [High] (Augsta), lai samazinātu kadra aizkavi. [mode2] (režīms 2): filtra efekti ekrānā nav redzami, ja slēdzis ir līdz pusei nospiests. Ja izvēlaties [Off] (Izslēgts), fotografējot HDR režīmā, skatu meklētājs un displejs darbosies kā parasti. — 59 Noteiktā apgaismojumā, tostarp fluorescējošās gaismas apgaismojuma apstākļos tiek samazināts mirgošanas efekts. Ja mirgošanu nemazina iestatījums [Auto] (Automātiski), iestatiet uz [50 Hz] vai [60 Hz] atbilstoši tās vietas elektrotīkla frekvencei, kurā tiek izmantota fotokamera. [mode1] (režīms 1): nospiežot slēdzi līdz pusei, tiek atcelta tālummaiņa. [mode2] (režīms 2): nospiežot slēdzi līdz pusei, tālummaiņa netiek atcelta. Varat pārslēgt malu pastiprināšanas krāsu no baltas uz melnu un otrādi. Ja izvēlētajā laikā neveicat nevienu darbību, tiks aptumšota pretgaisma, lai taupītu akumulatora enerģiju. Ja ir izvēlēta iespēja [Hold] (Paturēt), pretgaisma netiks aptumšota. Ja izvēlētajā laikā netiks veikta neviena darbība, fotokamera pārslēgsies uz gaidīšanas (enerģijas taupīšanas) režīmu. [. . . ] (X sinhronizācija) . . . . . . . . . . . . . . . 97 w+F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 #+WB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 8 Warning Level (Brīdinājuma līmenis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 I/H (Zemūdens platleņķa/ zemūdens makro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 G (Attēlu rādītājs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 U (Close-up playback) (Apskate tuvplānā) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 n (Filmēšanas režīms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 n Režīms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  (Viena kadra dzēšana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 v (Attēlu izvēle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 0 (Aizsardzība) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 64 P (AF apgabals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 W Keep Warm Color („Siltās“ krāsas saglabāšana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 R (Attēla pagriešana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 K Set (Iestatīt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 8 (Pīkstošs skaņas signāls) . . . . . . . . . . . . . . 95 R (Skaņas ierakstīšana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 i (Displeja spilgtuma pielāgošana) . . 89 m (Slīdrāde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 t Lever Function (Sviras funkcija) . . . 92 A A (Diafragmas prioritātes režīms). . . . . . . 39 Address Book (Adrešu grāmata) . . . . . . . 114 AEL/AFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 102 AEL Metering (AEL eksponometrija) . . . 96 AF Illuminat. (AF Gaisma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 AF Mode (AF režīms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 91 Album Mem. Usage (Albuma atmiņas lietojums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS E€ LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS E€ lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag