Lietošanas pamācība OLYMPUS E€

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS E€ lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS E€ lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS E€ lietošanas pamācību.


Mode d'emploi OLYMPUS E€
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS E€ (3908 ko)
   OLYMPUS E€ (3888 ko)
   OLYMPUS E€ (7658 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS E€

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Satura rādītājs Ātrais uzdevumu rādītājs 1. Fotokameras sagatavošana un darbību izpilde Fotografēšana, izmantojot skatu meklētāju Fotografēšana, izmantojot tiešo skatu Fotoattēlu un filmu skatīšana Galvenās darbības Fotografēšanas iespēju izmantošana Izvēlnes funkcijas Attēlu drukāšana Fotokameras pievienošana datoram un viedtālrunim Akumulators, akumulatora lādētājs un karte Maināmie objektīvi Atsevišķi iegādātu piederumu izmantošana Informācija DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DIGITĀLĀ FOTOKAMERA 2. 3. Lietošanas instrukcija 4. 14. Pateicamies, ka iegādājāties Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. [. . . ] Noder, lai ātri pārbaudītu tikko uzņemto fotogrāfiju. Attēla apskates laikā nospiežot slēdzi līdz pusei, var nekavējoties atsākt fotografēšanu. [0. 3sec] (0, 3 s. ) – [20sec] (20 s. ): tiek izvēlēts, cik sekundes tiek rādīts katrs attēls. [Off] (Izslēgts): attēls, kas tiek saglabāts atmiņas kartē, netiek parādīts. [Autoq] (Automātiski): tiek rādīts pašlaik saglabātais attēls, un pēc tam fotokamera pārslēdzas uz apskates režīmu. Tas ir noderīgi attēla dzēšanai pēc tā pārbaudes. Iestatiet fotokameru savienošanai ar viedtālruni, kuram ir Wi-Fi savienojuma funkcija, izmantojot fotokameras bezvadu funkciju. — Wi-Fi Settings (Wi-Fi iestatījumi) c/# Menu Display (Izvēlnes ekrāns) Firmware (Programmaparatūra) 90. Izvēlieties, vai parādīt pielāgošanas vai papildaprīkojuma pieslēgvietas izvēlni. 112. Tiek parādīta izstrādājuma programmaparatūras versija. Ja vēlaties saņemt informāciju par fotokameru vai piederumiem vai lejupielādēt programmatūru, paziņojiet katra jūsu lietotā izstrādājuma versiju. — LV 89 Bezvadu LAN savienojuma iestatīšana (Wi-Fi iestatījumi) Lai fotokamerā lietotu bezvadu LAN funkcijas (123. lpp. ), ir jāiestata tādi iestatījumi kā parole, kas tiks izmantota savienojuma izveides laikā. Vienreizēja savienojuma izveidei ir pieejamas iespējas [Private] (Privāts) un [One-Time] (Vienreizējs). Paroles izvēles metodes iestatīšana 1 2 3 d Iestatīšanas izvēlnē izvēlieties [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi iestatījumi) un nospiediet Q. Izvēlieties [Wi-Fi Connect Settings] (Wi-Fi savien. Izvēlieties bezvadu LAN savienojuma metodi un nospiediet Q. • • • • [Private] (Privāts): savienojums tiek izveidots, izmantojot iepriekš iestatītu paroli. [One-Time] (Vienreizējs): savienojums tiek izveidots, katru reizi izmantojot citu paroli. [Select] (Izvēlēties): katru reizi izvēlieties, kuru metodi lietot. [Off] (Izslēgts): Wi-Fi funkcija ir izslēgta. Privāta savienojuma paroles maiņa Mainiet paroli, kas tiek lietota metodei [Private] (Privāts). 7 Izvēlnes funkcijas (Iestatīšanas izvēlnes) 90 LV 1 2 3 d Iestatīšanas izvēlnē izvēlieties [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi iestatījumi) un nospiediet Q. Izvēlieties [Private Password] (Privāta parole) un nospiediet I. Izpildiet lietošanas norādījumus un nospiediet pogu R. • Tiks iestatīta jauna parole. Attēlu kopīgošanas atcelšana Atceļ kopīgošanai izvēlētos attēlus (62. lpp. ), ja ir izveidots savienojums ar bezvadu LAN tīklu. 1 2 3 1 2 3 d Iestatīšanas izvēlnē izvēlieties [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi iestatījumi) un nospiediet Q. Izvēlieties [Reset share Order] (Atiestatīt kopliet. Izvēlieties [Yes] (Jā) un nospiediet Q. Bezvadu LAN iestatījumu inicializēšana Inicializē [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi iestatījumi) saturu. d Iestatīšanas izvēlnē izvēlieties [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi iestatījumi) un nospiediet Q. Izvēlieties [Reset Wi-Fi Settings] (Atiestatīt Wi-Fi iestatījumus) un nospiediet I. Izvēlieties [Yes] (Jā) un nospiediet Q. Pielāgošanas izvēļņu lietošana Fotokameras iestatījumus var pielāgot, izmantojot pielāgošanas izvēlni c. Custom Menu (Pielāgotā izvēlne) R S T U V W X Y Z b k AF/MF (Autofokuss/manuālais fokuss) (91. [. . . ] (AF Gaisma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 AF Mode (AF režīms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 91 Album Mem. Usage (Albuma atmiņas lietojums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 All (Visi) > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Anti-Shock (Pretvibrāciju funkcija) z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Art Fade (Mākslinieciskā izdzišana) . . . . 42 Art LV Mode (Mākslas Rež. Live) . . . . . . . . 95 ART (Mākslas filtru režīms) . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Aspect (Malu attiecība) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Atbalss funkcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Atkārtota eksponēšana a . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 B Backlit LCD (Izgaismots LCD) . . . . . . . . . . . . . 95 Bracketing (Paketēšana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 BULB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 BULB/TIME Focusing (BULB/LAIKA fokusēšana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 BULB/TIME Monitor (BULB/LAIKA displejs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 BULB/TIME Timer (BULB/LAIKA taimeris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Button Function (Taustiņu funkcija) . . . . . 92 C Card Setup (Kartes iestatīšana) . . . . . . . . . . 76 Color Space (Krāsu apg. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Connection to Smartphone (Savienojums ar viedtālruni) . . . . . . . . . . . . 88 Copy All (Kopēt visu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS E€ LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS E€ lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag