Lietošanas pamācība OLYMPUS PT-055

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS PT-055 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS PT-055 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS PT-055 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi OLYMPUS PT-055
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS PT-055 (1772 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS PT-055

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] VM9803TA-01-01-PT-055-inst-LV. book Page 1 Monday, February 18, 2013 3:12 PM PT-055 Lietošanas rokasgrāmata LV VM9803TA-01-01-PT-055-inst-LV. book Page 2 Monday, February 18, 2013 3:12 PM Paldies, ka iegādājāties zemūdens korpusu PT-055 (turpmāk – Korpuss). Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu, lai droši un pareizi varētu izmantot šo izstrādājumu. Pēc lietošanas rokasgrāmatas izlasīšanas, lūdzu, saglabājiet to. Nepareizi lietojot izstrādājumu, ūdens sūkšanās dēļ var neatgriezeniski sabojāt tajā esošo fotokameru. [. . . ] Ja papildpiederumu trūkst vai tie ir bojāti, sazinieties ar izplatītāju. • LCD displeja pārsegs (korpusā) • LCD displeja pārsega siksna • Silikona smērviela • Optiskās šķiedras kabeļa adapteris • Silikagēls (1 g) • Objektīva vāciņš • Rokas siksna • Korpuss (pārliecinieties, vai ir ievietots O veida gredzens) • O veida gredzena noņēmējs • Lietošanas rokasgrāmata (šī rokasgrāmata) LV 8 VM9803TA-01-01-PT-055-inst-LV. book Page 9 Monday, February 18, 2013 3:12 PM Detaļu nosaukumi 3 4 5 2 6 1 7 9 8 0 b a 1 2 *3 *4 Rokturis Izkliedētājs Slēdža svira ON/OFF (ieslegt/ izslegt) poga 5 Papildaprīkojuma ietvars 6 Priekšējais vāks 7 Atvēršanas/ aizvēršanas skala 8 Bloķēšanas slēdzis 9 Objektīva gredzens 0 LCD displeja iekšējais pārsegs a O veida gredzens b Trijkājis LV 9 VM9803TA-01-01-PT-055-inst-LV. book Page 10 Monday, February 18, 2013 3:12 PM c d e f g h i n *c *d *e *f *g q poga Tālummaiņas poga ( (Ierakstīšanas) poga Režīmu slēdzis INFO poga/bultiņas poga m l k j *j *k *l m n poga/bultiņas poga MENU (Izvēlnes) poga Bultiņas poga LCD displeja lodziņš Aizmugurējais vāks *h #poga/bultiņas poga *i OK/AFL (Labi/AFL) poga (*1) (*1) Zemūdens platleņķa 1. Korpusa papildu pārbaude Papildu pārbaude pirms izmantošanas Ražošanas un salikšanas laikā šim korpusam veikta rūpīga kvalitātes kontrole un funkciju darbības pārbaude. Lai pārliecinātos, ka visi izstrādājumi atbilst norādītajām specifikācijām, tiem tiek veikta ūdens spiediena pārbaude. Taču atkarībā no lietošanas un glabāšanas apstākļiem, apkopes un citiem faktoriem ūdens necaurlaidība var mazināties. Pirms lietošanas vienmēr veiciet tālāk uzskaitītās papildu pārbaudes. Papildu pārbaude 1 Pirms ievietot digitālo fotokameru korpusā, iemērciet korpusu ūdenī, lai pārliecinātos, vai korpuss ir ūdens necaurlaidīgs. Ieteicams iemērkt tukšu korpusu paredzamajā ūdens dziļumā; ja tas nav iespējams, pārbaudiet korpusu atbilstoši informācijai nodaļā “Ūdens necaurlaidības pārbaude” (18. 2 Tālāk uzskaitīti galvenie cēloņi, kas var izraisīt ūdens iekļūšanu korpusā. • Nav uzstādīts O veida gredzens. • Daļa O veida gredzena vai tas viss atrodas ārpus tam paredzētās gropes. • O veida gredzens ir bojāts, ieplaisājis, nodilis vai deformējies • O veida gredzenam, gropei vai priekšējā vāka saskares virsmai pielipušas smiltis, šķiedras, mati vai citi svešķermeņi • O veida gredzena gropes vai priekšējā vāka saskares virsmas bojājums • Siksnas aizķeršanās, silikagēls utt. , aizverot korpusu Kad iepriekš minētie cēloņi novērsti, atkārtoti veiciet pārbaudi. UZMANĪBU! Ja noplūde konstatēta normālos darba apstākļos, nelietojiet korpusu un sazinieties ar Olympus. LV 14 VM9803TA-01-01-PT-055-inst-LV. book Page 15 Monday, February 18, 2013 3:12 PM 3. Digitālās fotokameras ievietošana Pārbaudiet digitālo fotokameru Pirms ievietot korpusā, pārbaudiet digitālo fotokameru. 1. Akumulatora pārbaude Uzņemot zem ūdens, ļoti bieži tiek izmantota zibspuldze. Pirms niršanas pārliecinieties, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts. 2. Atlikušo attēlu skaita pārbaude Pārbaudiet, vai attēlu glabāšanas atmiņā ir pietiekami daudz brīvas vietas jaunu attēlu uzņemšanai. 3. Noņemiet digitālās fotokameras rokas siksnu. Ja digitālā fotokamera ir ievietota, nenoņemot siksnu, tad siksna var ieķerties starp korpusa vākiem un korpusā var iekļūt ūdens. Korpusa atvēršana 1 Bīdiet bloķēšanas slēdzi bultiņas virzienā (attēlā tālāk – 1). 2 Pavirziet un turiet bīdāmo slēdzi bultiņas virzienā (attēlā tālāk – 2) un pagrieziet atvēršanas/aizvēršanas skalu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (attēlā tālāk – 3). 3 Grieziet atvēršanas/aizvēršanas skalu līdz galam. 4 Uzmanīgi atveriet korpusa aizmugures vāku. Bīdāmais slēdzis Bloķēšanas slēdzis 2 3 Atvērt 1 Atvēršanas/aizvēršanas skala UZMANĪBU! Griežot atvēršanas/aizvēršanas skalu, nelietojiet pārāk daudz spēka. Ja tas netiek ievērots, iespējams sabojāt skalu. LV 15 VM9803TA-01-01-PT-055-inst-LV. book Page 16 Monday, February 18, 2013 3:12 PM Digitālās fotokameras ievietošana 1 Pārliecinieties, vai digitālā fotokamera ir IZSLĒGTA. 2 Saudzīgi ievietojiet digitālo fotokameru korpusā. 3 Starp digitālās fotokameras apakšējo daļu un korpusu ievietojiet 2 silikagēla maisiņus (1 g). [. . . ] • O veida gredzena tīrīšanai nekad neizmantojiet alkoholu, atšķaidītāju, benzolu vai līdzīgus šķīdinātājus vai ķīmiskas vielas. Izmantojot šādus ķīmiskus līdzekļus, iespējams bojāt O veida gredzenu vai paātrināt tā nolietošanos. LV 24 VM9803TA-01-01-PT-055-inst-LV. book Page 25 Monday, February 18, 2013 3:12 PM Kā O veida gredzenam uzklāt smērvielu O veida gredzeniem lietojiet tikai īpašu smērvielu. Pārliecinieties, vai uz jūsu pirkstiem vai O veida gredzena nav netīrumu, un uz pirksta izspiediet aptuveni 5 mm smērvielas. (5 mm ir piemērotākais daudzums. ) Uzklājiet visam O veida gredzenam smērvielu ar trijiem pirkstiem. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS PT-055 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS PT-055 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag