Lietošanas pamācība OLYMPUS TG-630

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS TG-630 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS TG-630 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS TG-630 lietošanas pamācību.


OLYMPUS TG-630 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1574 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS TG-630 (2296 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS TG-630

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA TG-630 Lietošanas rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] ● Ja režīmā [All Print] (Drukāt visu) ir izvēlēta iespēja [Option Set] (Izvēles iestatījumi), tiek parādīts ekrāns [Print Info] (Informācija par drukāšanu). ● Kad drukāšana ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns [Print Mode Select] (Drukāšanas režīma izvēle). Print Mode Select Back MENU Print All Print Multi Print All Index Print Order Drukāšanas atcelšana 1 Kamēr tiek rādīts ziņojums [Do Not Remove USB Cable] (Neatvienojiet USB kabeli), nospiediet taustiņu m. 2 Izmantojot FG, izvēlieties [Cancel] (Atcelt) un pēc tam nospiediet taustiņu A. Atsevišķu kadru rezervēšana drukāšanai [<] 1 2 Atveriet iestatījumu izvēlni. ● „Iestatījumu izvēlnes lietošana“ (29. 13 Kad tiek rādīts paziņojums [Remove USB Cable] (Atvienojiet USB vadu), atvienojiet USB vadu no fotokameras un printera. Apskates izvēlnē q izvēlieties [Print Order] (Drukāšanas uzdevums) un pēc tam nospiediet taustiņu A. 56 LV 3 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [<], un nospiediet taustiņu A. Print Order Print OK 4/30 0 Vienas izdrukas rezervēšana drukāšanai no visiem atmiņas kartē esošajiem fotoattēliem [U] NORM 3968 2976 100-0004 ’13/02/26 12:30 1 2 3 Izpildiet sadaļas [<] 1. darbību. 4 5 Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu rezervēšanai drukāšanai. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. Pielietojums Tiek izdrukāts tikai attēls. Ar to tiek izdrukāts attēls ar fotografēšanas laiku. Visas drukāšanas rezervēšanas informācijas atiestatīšana 1 2 3 2. apakšizvēlne No (Nē) Date (Datums) Time (Laiks) Izpildiet sadaļas [<] 1. Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Reset] (Atiestatīt), un nospiediet taustiņu A. 6 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Set] (Iestatīt), un nospiediet taustiņu A. LV 57 Drukāšanas rezervēšanas informācijas atiestatīšana izvēlētajiem attēliem 1 2 3 4 Izpildiet sadaļas [<] 1. Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Keep] (Saglabāt), un nospiediet taustiņu A. Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu ar rezervēšanu drukāšanai, kuru vēlaties atcelt. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. ● Šie iestatījumi tiek izmantoti atlikušajiem attēliem ar drukāšanas rezervēšanas informāciju. 5 6 7 58 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Set] (Iestatīt), un nospiediet taustiņu A. LV Lietošanas padomi Ja fotokamera nedarbojas tā, kā ir paredzēts, vai ekrānā parādās kļūdas ziņojums, turklāt neesat pārliecināts par to, ko darīt, lai novērstu šo (šīs) problēmu(-as), iepazīstieties ar turpmāko informāciju. Slēdzis „Nospiežot slēdzi, fotoattēls netiek uzņemts. “ ● Atceliet gaidīšanas režīmu. Lai taupītu akumulatora enerģiju, fotokamera automātiski pāriet gaidīšanas režīmā un displejs izslēdzas, ja ar ieslēgtu fotokameru 3 minūtes netiek veiktas nekādas darbības. Pat nospiežot slēdzi līdz galam šajā režīmā, netiek izdarīts uzņēmums. Darbiniet fotokameras tālummaiņas slēdzi vai citus taustiņus, lai pirms fotografēšanas atgrieztu fotokameru no gaidīšanas režīma. Ja fotokamera netiek izmantota 5 minūtes, tā automātiski izslēdzas. ● Nospiediet taustiņu q, lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu. ● Pirms fotografēšanas uzgaidiet, līdz #(zibspuldzes uzlādes indikators) pārstāj mirgot. ● Ilgstošas fotokameras lietošanas laikā iekšējā temperatūra var palielināties, izraisot automātisku fotokameras izslēgšanos. Lietošanas laikā arī fotokameras ārējā temperatūra var palielināties, taču tas ir pieņemami un nenorāda uz ierīces nepareizu darbību. Problēmu novēršana Akumulators „Fotokamera nedarbojas pat tad, ja ir ievietots akumulators. “ ● Ievietojiet uzlādētu akumulatoru pareizajā virzienā. „Akumulatora un atmiņas kartes (nopērkama atsevišķi) ievietošana un izņemšana“ (4. [. . . ] darbību rezultātā, kas nav veiktas Olympus vai Olympus autorizētā tehniskās apkopes apkalpošanas centrā. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas transportēšanas, kritiena, trieciena u. c. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un neregulāra elektriskā sprieguma rezultātā. Jebkuru defektu, kas rodas nolaidīgas vai nepiemērotas glabāšanas (piemēram, uzglabājot izstrādājumu augstas temperatūras un mitruma stāvoklī, insektu repelentu, piemēram, naftalīna vai kaitīgu farmaceitisko vielu u. c. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS TG-630 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS TG-630 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag