Lietošanas pamācība OLYMPUS TG-630

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS TG-630 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS TG-630 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS TG-630 lietošanas pamācību.


OLYMPUS TG-630 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1574 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS TG-630 (2296 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS TG-630

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA TG-630 Lietošanas rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] Lai veiktu detalizētus printera iestatījumus pašreizējam attēlam, nospiediet G. Lai apgrieztu fotoattēlu [P] [P 1 Izmantojiet tālummaiņas sviru, lai izvēlētos apgriešanas rāmja lielumu, un lietojiet FGHI, lai pārvietotu rāmi. Apgriešanas rāmis Lai veiktu detalizētus printera iestatījumus: 1 Izmantojiet FGHI, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet taustiņu A. apakšizvēlne <X 0 līdz 10 Pielietojums Tiek izvēlēts izdruku skaits. Izvēloties [With] (Ar), attēli tiek drukāti ar datumu. Izvēloties [Without] (Bez), attēli tiek drukāti bez datuma. Izvēloties [With] (Ar), uz attēla tiek drukāts faila nosaukums. Izvēloties [Without] (Bez), faila nosaukums uz attēla netiek drukāts. Drukāšanai tiek izvēlēta attēla daļa. Back MENU 2 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [OK] (Labi), un nospiediet taustiņu A. 9 Ja nepieciešams, atkārtojiet 7. darbību, lai izvēlētos drukājamo attēlu, veiciet detalizētus iestatījumus un iestatiet iespēju [Single Print] (Viena izdruka). Date (Datums) With (Ar)/ Without (Bez) 10 Nospiediet taustiņu A. Print Back MENU Print Cancel File Name (Faila With (Ar)/ Without (Bez) nosaukums) P (Notiek pāreja uz iestatīšanas ekrānu. ) LV 55 11 Izmantojiet FG, lai izvēlētos Rezervēšana drukāšanai Rezervēšanā drukāšanai izdruku skaita un datuma nospieduma iespēja tiek saglabāta atmiņas kartes esošajā attēlā. Tas dod iespēju viegli izdrukāt fotogrāfijas fotodarbnīcā vai ar printeri, kas atbalsta DPOF, izmantojot tikai rezervēšanu drukāšanai atmiņas kartē bez datora vai fotokameras. ● Rezervēšanu drukāšanai var iestatīt tikai attēliem, kas saglabāti atmiņas kartē. ● Ar šo fotokameru nevar mainīt DPOF rezervēšanas informāciju, ja tā ir iestatīta ar kādu citu DPOF ierīci. Ja vēlaties to izmainīt, izmantojiet ierīci, ar kuru tas ir izdarīts. Veicot jaunu DPOF rezervēšanu ar šo fotokameru, tiks izdzēstas rezervēšanas, kas ir veiktas ar citu ierīci. ● DPOF rezervēšanu drukāšanai var veikt līdz 999 attēliem katrā atmiņas kartē. [Print] (Drukāt), un nospiediet taustiņu A. ● Tiek sākta drukāšana. ● Ja režīmā [All Print] (Drukāt visu) ir izvēlēta iespēja [Option Set] (Izvēles iestatījumi), tiek parādīts ekrāns [Print Info] (Informācija par drukāšanu). ● Kad drukāšana ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns [Print Mode Select] (Drukāšanas režīma izvēle). Print Mode Select Back MENU Print All Print Multi Print All Index Print Order Drukāšanas atcelšana 1 Kamēr tiek rādīts ziņojums [Do Not Remove USB Cable] (Neatvienojiet USB kabeli), nospiediet taustiņu m. 2 Izmantojot FG, izvēlieties [Cancel] (Atcelt) un pēc tam nospiediet taustiņu A. Atsevišķu kadru rezervēšana drukāšanai [<] 1 2 Atveriet iestatījumu izvēlni. ● „Iestatījumu izvēlnes lietošana“ (29. 13 Kad tiek rādīts paziņojums [Remove USB Cable] (Atvienojiet USB vadu), atvienojiet USB vadu no fotokameras un printera. Apskates izvēlnē q izvēlieties [Print Order] (Drukāšanas uzdevums) un pēc tam nospiediet taustiņu A. 56 LV 3 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [<], un nospiediet taustiņu A. Print Order Print OK 4/30 0 Vienas izdrukas rezervēšana drukāšanai no visiem atmiņas kartē esošajiem fotoattēliem [U] NORM 3968 2976 100-0004 ’13/02/26 12:30 1 2 3 Izpildiet sadaļas [<] 1. Izmantojiet FG, lai izvēlētos [U], un nospiediet taustiņu A. darbību. 4 5 Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu rezervēšanai drukāšanai. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. Pielietojums Tiek izdrukāts tikai attēls. [. . . ] Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un neregulāra elektriskā sprieguma rezultātā. Jebkuru defektu, kas rodas nolaidīgas vai nepiemērotas glabāšanas (piemēram, uzglabājot izstrādājumu augstas temperatūras un mitruma stāvoklī, insektu repelentu, piemēram, naftalīna vai kaitīgu farmaceitisko vielu u. c. Jebkuru defektu, kas rodas izlādējušos bateriju/ akumulatoru darbības rezultātā u. c. Jebkuru defektu, kas rodas smiltīm, dubļiem u. c. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS TG-630 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS TG-630 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag