Lietošanas pamācība OLYMPUS TG-830

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS TG-830 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS TG-830 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS TG-830 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi OLYMPUS TG-830
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS TG-830 (2565 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS TG-830

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA TG-830 Lietošanas rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] ● Drukāšanas režīmi, papīra izmēri un citi parametri, ko var iestatīt ar fotokameru, mainās atkarībā no izmantojamā printera. Papildinformāciju skatiet printera lietošanas rokasgrāmatā. ● Plašāku informāciju par pieejamiem papīra veidiem, papīra un tintes kasetņu ievietošanu skatiet printera lietošanas rokasgrāmatā. ● Iestatījumu izvēlnē iestatiet iespēju [USB Connection] (USB savienojums) stāvoklī [Print] (Drukāt). lpp. ) 2 Ieslēdziet printeri un pēc tam savienojiet to ar fotokameru. Daudzfunkcionāla kontaktligzda I (pa labi) Pieslēgvietas vāciņš Attēlu drukāšana ar printera standarta iestatījumiem [Easy Print] (Ērtā drukāšana) USB vads (iekļauts komplektā) 1 Displejā atveriet izdrukājamo attēlu. ● „Attēlu apskate“ (21. lpp. ) 3 4 Nospiediet I, lai sāktu drukāšanu. Lai izdrukātu citu attēlu, izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu, un nospiediet taustiņu A. Lai izietu no drukāšanas režīma Pēc tam, kad izvēlētais attēls ir redzams ekrānā, atvienojiet USB vadu no fotokameras un printera. 58 LV Printera drukāšanas iestatījumu maiņa [Custom Print] (Pielāgotā drukāšana) 5 Izmantojiet FG, lai izvēlētos iespēju [Size] (Lielums) (3. apakšizvēlne), un nospiediet I. ● Ja iespējas [Printpaper] (Papīrs drukāšanai) ekrāns netiek parādīts, tad parametri [Size] (Lielums), [Borderless] (Bez apmalēm) un [Pics/Sheet] (Attēli lapā) tiek iestatīti atbilstoši printera standartam. Printpaper Size Back MENU Borderless 1 2 3 4 Displejā atveriet izdrukājamo attēlu. ● „Attēlu apskate“ (21. lpp. ) Ieslēdziet printeri un pēc tam savienojiet to ar fotokameru. Izmantojiet FG, lai izvēlētos drukāšanas režīmu, un nospiediet taustiņu A. Pielietojums Ar to tiek izdrukāts 8. Tiek izdrukāti visi iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē saglabāti attēli. Tiek izdrukāts viens attēls dažādos izkārtojuma un formāta veidos. Tiek izdrukāts visu iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē saglabātu attēlu rādītājs. Tiek izdrukāti attēli atbilstoši drukāšanas rezervēšanas informācijai, kas norādīta atmiņas kartē. Standard Standard 6 2. apakšizvēlne Print (Drukāt) All Print (Izdrukāt visu) Multi Print (Vairākkārtēja druka) All Index (Visi attēlu rādītāji) Print Order (Drukāšanas uzdevums)*1 *1 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Borderless] (Bezmalu) vai [Pics/ Sheet] (Attēli lapā) iestatījumus, un nospiediet taustiņu A. Pielietojums Attēls tiek drukāts rāmītī ([Off] (Izslēgts)). Attēls tiek drukāts pa visu papīru ([On] (Ieslēgts)). Attēlu skaitu lapā ([Pics/Sheet]) (Attēli lapā) var izvēlēties tikai tad, kad 4. darbībā ir izvēlēts iestatījums [Multi Print] (Vairākkārtēja druka). 4. apakšizvēlne Off (Izslēgts)/ On (Ieslēgts)*1 (Attēlu skaits lapā mainās atkarībā no printera. ) *1 Pieejamie iestatījumi parametram [Borderless] (Bez apmalēm) mainās atkarībā no printera. darbību, ir izvēlēts iestatījums [Standard] (Standarts), attēls tiek drukāts, izmantojot printera standarta iestatījumus. Iespēja [Print Order] (Drukāšanas uzdevums) ir pieejama tikai tad, ja ir veikta rezervēšana drukāšanai. „Rezervēšana drukāšanai“ (61. lpp. ) LV 59 7 8 Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu. [. . . ] darbību rezultātā pēc izstrādājuma iegādes. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un neregulāra elektriskā sprieguma rezultātā. Jebkuru defektu, kas rodas nolaidīgas vai nepiemērotas glabāšanas (piemēram, uzglabājot izstrādājumu augstas temperatūras un mitruma stāvoklī, insektu repelentu, piemēram, naftalīna vai kaitīgu farmaceitisko vielu u. c. Jebkuru defektu, kas rodas izlādējušos bateriju/ akumulatoru darbības rezultātā u. c. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS TG-830 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS TG-830 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag