Lietošanas pamācība OLYMPUS VG-180

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS VG-180 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS VG-180 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS VG-180 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi OLYMPUS VG-180
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS VG-180 (2051 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS VG-180

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Lietošanas rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] lpp. ) Fotokamera automātiski nosaka objekta kustību, lai varētu tam nepārtraukti veikt fokusēšanu. ● Objektu fotografēšana vietās, kur grūti veikt autofokusēšanu Turpmākajos gadījumos pēc asuma iestatīšanas uz augsta kontrasta objektu (nospiežot slēdzi līdz pusei uz leju), kas atrodas tādā pašā attālumā kā fotografējamais objekts, izveidojiet kadra kompozīciju un fotografējiet. Kad displeja vidū parādās ļoti gaiši objekti Objekts bez vertikālām līnijām*1 Var arī efektīvi veidot kadra kompozīciju, turot fotokameru vertikāli asuma iestatīšanai, un pēc tam to atgriezt horizontālā pozīcijā fotografēšanai. *1 Kad objekti atrodas dažādos attālumos Ātrā kustībā esošs objekts Objekts nav kadra vidū LV 41 Fotokamera izkustas „Fotografēšana bez fotokameras izkustēšanās“ ● Fotografēšana, izmantojot N (14. lpp. ) ● Sižetu režīmā izvēlieties iestatījumu [C Sport] (Sports) (13. lpp. ) Režīmā [C Sport] (Sports) tiek izmantots mazs eksponēšanas laiks, un var samazināt attēla izplūšanu, ko rada objekta kustība. ● Fotografēšana ar augstu ISO jutību Ja ir izvēlēta augsta ISO jutība, iespējams fotografēt ar mazu eksponēšanas laiku pat vietās, kur nevar izmantot zibspuldzi. lpp. ) ● Fotografēšana, izmantojot ekspozīcijas kompensāciju (21. lpp. ) Pielāgojiet spilgtumu, kamēr skatāties uz ekrānu fotografēšanai. Parasti baltu objektu (tādu kā sniegs) fotografēšanas rezultātā iegūst attēlus, kas ir tumšāki par faktisko objektu. Izmantojiet ekspozīcijas kompensāciju, lai pielāgotu pozitīvā (+) virzienā un lai baltos objektus attēlotu tā, kā tie izskatās. Savukārt, fotografējot melnus objektus, ir efektīvi koriģēšanu veikt negatīvā virzienā. Nokrāsas „Fotografēšana tādās krāsās, kādās fotografējamie objekti ir redzami“ ● Fotografēšana, izvēloties baltās krāsas balansa funkciju (21. lpp. ) Vislabākos rezultātus lielākajā daļā gadījumu parasti var iegūt ar iestatījumu [WB Auto] (Automātisks baltās krāsas balanss), bet dažiem objektiem varat izmēģināt dažādus iestatījumus (īpaši tas attiecas uz tādām situācijām kā ēna saulainā dienā, jaukts dabiskais un mākslīgais apgaismojums utt. ). Ekspozīcija (spilgtums) „Fotografēšana ar pareizo spilgtumu“ ● Fotografēšana, izmantojot iespēju [Face/ iESP] (Seju atpazīšana) (25. lpp. ) Sejai, kas atrodas pretgaismā, tiek iegūta piemērota ekspozīcija, un seja tiek paspilgtināta. ● Fotografēšana, izmantojot iespēju [Fill In] (Piespiedu) (21. lpp. ) Objekts, kas atrodas pretgaismā, tiek paspilgtināts. ● Baltas pludmales vai sniegotas ainavas fotografēšana Sižetu režīmā izvēlieties [q Beach & Snow] (Pludmale un sniegs) (13. lpp. ) 42 LV Attēla kvalitāte „Asāku attēlu uzņemšana“ ● Fotografēšana ar optisko tālummaiņu Izvairieties no digitālās tālummaiņas izmantošanas (26. ● Fotografēšana ar zemu ISO jutību Ja attēls tiek uzņemts ar augstu ISO jutību, var rasties traucējumi (mazi krāsaini punkti un nevienmērīga krāsa, kādas nav oriģinālajā attēlā), un attēls var izskatīties graudains. lpp. ) Apskates/rediģēšanas padomi Apskate „Iekšējās atmiņas un atmiņas kartes attēlu apskate“ ● Izņemiet karti un apskatiet iekšējā atmiņā saglabātos attēlus „Akumulatora un atmiņas kartes (nopērkama atsevišķi) ievietošana un izņemšana“ (4. lpp. ) Akumulators „Akumulatora kalpošanas laika paildzināšana“ ● Iestatiet iespēju [Power Save] (Enerģijas taupīšana) (33. lpp. ) stāvoklī [On] (Ieslēgts) LV 43 Katrā fotografēšanas režīmā pieejamo iestatījumu saraksts Papildinformāciju par s skatiet „Pieejamo s iestatījumu saraksts“ (45. Papildinformāciju par ēnotiem laukumiem skatiet „P iestatījumu saraksts“ (47. [. . . ] darbību rezultātā pēc izstrādājuma iegādes. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un neregulāra elektriskā sprieguma rezultātā. Jebkuru defektu, kas rodas nolaidīgas vai nepiemērotas glabāšanas (piemēram, uzglabājot izstrādājumu augstas temperatūras un mitruma stāvoklī, insektu repelentu, piemēram, naftalīna vai kaitīgu farmaceitisko vielu u. c. Jebkuru defektu, kas rodas izlādējušos bateriju/ akumulatoru darbības rezultātā u. c. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS VG-180 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS VG-180 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag