Lietošanas pamācība OLYMPUS VH-410

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS VH-410 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS VH-410 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS VH-410 lietošanas pamācību.


OLYMPUS VH-410 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1960 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS VH-410 (2855 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS VH-410

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA VH-410 Lietošanas rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] 13 Kad tiek rādīts paziņojums [Remove USB Rezervēšana drukāšanai 3 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [<], un nospiediet taustiņu A. Print Order Print OK Cable] (Atvienojiet USB vadu), atvienojiet USB vadu no fotokameras un printera. 4/30 0 Rezervēšanā drukāšanai izdruku skaita un datuma nospieduma iespēja tiek saglabāta atmiņas kartes esošajā attēlā. Tas dod iespēju viegli izdrukāt fotogrāfijas fotodarbnīcā vai ar printeri, kas atbalsta DPOF, izmantojot tikai rezervēšanu drukāšanai atmiņas kartē bez datora vai fotokameras. Rezervēšanu drukāšanai var iestatīt tikai attēliem, kas ir saglabāti atmiņas kartē. Ar šo fotokameru nav iespējams izmainīt DPOF rezervēšanas informāciju, ja tā ir iestatīta ar kādu citu DPOF ierīci. Ja vēlaties to izmainīt, izmantojiet ierīci, ar kuru tas ir izdarīts. Veicot jaunu DPOF rezervēšanu ar šo fotokameru, tiks izdzēstas rezervēšanas, kas ir veiktas ar citu ierīci. DPOF rezervēšanu drukāšanai var veikt līdz pat 999 attēliem katrā atmiņas kartē. 16M NORM 100-0004 ‘12/10/26 12:30 4 5 Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu rezervēšanai drukāšanai. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. Pielietojums Tiek izdrukāts tikai attēls. apakšizvēlne No (Nē) Date (Datums) Time (Laiks) Atsevišķu kadru rezervēšana drukāšanai [<] 1 2 6 Atveriet iestatījumu izvēlni. „Iestatījumu izvēlnes lietošana“ (23. lpp. ) Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Set] (Iestatīt), un nospiediet taustiņu A. Apskates izvēlnē q izvēlieties [Print Order] (Drukāšanas uzdevums) un pēc tam nospiediet taustiņu A. LV 43 Vienas izdrukas rezervēšana drukāšanai no visiem atmiņas kartē esošajiem fotoattēliem [U] Drukāšanas rezervēšanas informācijas atiestatīšana izvēlētajiem attēliem 1 2 3 Izpildiet sadaļas [<] 1. Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Keep] (Saglabāt), un nospiediet taustiņu A. Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu ar rezervēšanu drukāšanai, kuru vēlaties atcelt. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. ● Šie iestatījumi tiek izmantoti atlikušajiem attēliem ar drukāšanas rezervēšanas informāciju. Visas drukāšanas rezervēšanas informācijas atiestatīšana 1 2 3 Izpildiet sadaļas [<] 1. Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Reset] (Atiestatīt), un nospiediet taustiņu A. Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Set] (Iestatīt), un nospiediet taustiņu A. 44 LV Lietošanas padomi Ja fotokamera nedarbojas tā, kā ir paredzēts, vai ekrānā parādās kļūdas ziņojums, turklāt neesat pārliecināts par to, ko darīt, lai novērstu šo (šīs) problēmu(-as), iepazīstieties ar turpmāko informāciju. Displejs „Grūti saskatīt. “ ● Var būt notikusi kondensēšanās. Izslēdziet barošanu un uzgaidiet, līdz fotokameras korpuss pierod pie apkārtējās temperatūras, un pirms fotografēšanas nožāvējiet fotokameru. „Displejā parādās vertikālas līnijas. “ ● Tas var notikt, kad fotokamera ir vērsta uz ārkārtīgi spilgtu objektu zem skaidrām debesīm, u. Uzņemtajos sērijveida attēlos vai videofilmās var būt redzamas līnijas. „Gaisma atstarojas attēlā. “ ● Fotografēšana ar zibspuldzi tumšos apstākļos rada attēlu ar daudziem zibspuldzes atstarojumiem uz gaisa putekļiem. Problēmu novēršana Akumulators „Fotokamera nedarbojas pat tad, ja ir ievietots akumulators. “ ● Ievietojiet uzlādētu akumulatoru pareizajā virzienā. „Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana un izņemšana“ (4. lpp. ) ● Akumulatora efektivitāte uz laiku var pasliktināties zemas temperatūras dēļ. Izņemiet akumulatoru no fotokameras un sasildiet to, uz brīdi ieliekot kabatā. Atmiņas karte/iekšējā atmiņa „Tiek parādīts kļūdas ziņojums. “ „Kļūdas ziņojums“ (46. [. . . ] 2 Šis garantijas sertifikāts netiks izsniegts atkārtoti, tāpēc glabājiet to drošā vietā. * Lai skatītu pilnvaroto starptautisko Olympus tehniskās apkopes apkalpošanas centru sarakstu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://www. olympus. com. 66 LV 4 Šī garantija attiecas tikai uz izstrādājumu; garantija neattiecas uz komplektējošām iekārtām, piemēram, fotokameras somiņu, siksniņu, objektīva vāciņu un baterijām/akumulatoriem. 5 Uzņēmuma Olympus vienīgā atbildība attiecībā uz šo garantiju ir izstrādājuma remontēšana vai nomaiņa, un jebkāda atbildība par netiešiem vai sekojošiem zaudējumiem vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies vai kurus cietis klients izstrādājuma defekta rezultātā, un it īpaši jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram objektīvam, fotofilmām, citām iekārtām vai palīgierīcēm, kas lietotas kopā ar izstrādājumu, vai jebkuriem zaudējumiem, kas radušies novēlota remonta, rezultātā, nav paredzēta. Preču zīmes • „Microsoft“ un „Windows“ ir reģistrētas „Microsoft Corporation“ preču zīmes. • Visu pārējo uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi ir reģistrētas preču zīmes un/vai to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Piezīmes. 1 Šī Garantija ir kā papildinājums un tā neietekmē klienta ar likumu noteiktās tiesības. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS VH-410 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS VH-410 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag