Lietošanas pamācība OLYMPUS VH-410

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS VH-410 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS VH-410 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS VH-410 lietošanas pamācību.


OLYMPUS VH-410 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1960 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS VH-410 (2855 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS VH-410

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA VH-410 Lietošanas rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] darbību, ir izvēlēts iestatījums [Standard] (Standarts), attēls tiek drukāts, izmantojot printera standarta iestatījumus. 7 Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu. LV 41 8 Lai pašreizējo attēlu rezervētu drukāšanai, nospiediet F. Lai veiktu detalizētus printera iestatījumus pašreizējam attēlam, nospiediet G. 9 Lai veiktu detalizētus printera iestatījumus: 1 Izmantojiet FGHI, lai izvēlētos iestatījumu, un nospiediet taustiņu A. apakšizvēlne <X 0 līdz 10 Pielietojums Tiek izvēlēts izdruku skaits. Izvēloties [With] (Ar), attēli tiek drukāti ar datumu. Izvēloties [Without] (Bez), attēli tiek drukāti bez datuma. Izvēloties [With] (Ar), uz attēla tiek drukāts faila nosaukums. Izvēloties [Without] (Bez), faila nosaukums uz attēla netiek drukāts. Drukāšanai tiek izvēlēta attēla daļa. Ja nepieciešams, atkārtojiet 7. darbību, lai izvēlētos drukājamo attēlu, veiciet detalizētus iestatījumus un iestatiet iespēju [Single Print] (Viena izdruka). 10 Nospiediet taustiņu A. Print Back MENU Print Cancel Date (Datums) With (Ar)/ Without (Bez) 11 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Print] (Drukāt), un nospiediet taustiņu A. ● Ja režīmā [All Print] (Drukāt visu) ir izvēlēta iespēja [Option Set] (Izvēles iestatījumi), tiek parādīts ekrāns [Print Info] (Informācija par drukāšanu). ● Kad drukāšana ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns [Print Mode Select] (Drukāšanas režīma izvēle). Print Mode Select Back MENU File Name (Faila nosaukums) With (Ar)/ Without (Bez) P (Notiek pāreja uz iestatīšanas ekrānu. ) Print Lai apgrieztu fotoattēlu [P] [P All Print Multi Print All Index Print Order 1 Izmantojiet tālummaiņas sviru, lai izvēlētos apgriešanas rāmja lielumu, un lietojiet FGHI, lai pārvietotu rāmi. Pēc tam nospiediet taustiņu A. Apgriešanas rāmis Drukāšanas atcelšana 1 Kamēr tiek rādīts ziņojums [Do Not Remove USB Cable] (Neatvienojiet USB kabeli), nospiediet taustiņu m. 2 Izmantojot FG, izvēlieties [Cancel] (Atcelt) un pēc tam nospiediet taustiņu A. Back MENU 2 Izmantojiet FG , lai izvēlētos [OK] (Labi), un nospiediet taustiņu A. 42 LV 12 Nospiediet taustiņu m. 13 Kad tiek rādīts paziņojums [Remove USB Rezervēšana drukāšanai 3 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [<], un nospiediet taustiņu A. Print Order Print OK Cable] (Atvienojiet USB vadu), atvienojiet USB vadu no fotokameras un printera. 4/30 0 Rezervēšanā drukāšanai izdruku skaita un datuma nospieduma iespēja tiek saglabāta atmiņas kartes esošajā attēlā. Tas dod iespēju viegli izdrukāt fotogrāfijas fotodarbnīcā vai ar printeri, kas atbalsta DPOF, izmantojot tikai rezervēšanu drukāšanai atmiņas kartē bez datora vai fotokameras. Rezervēšanu drukāšanai var iestatīt tikai attēliem, kas ir saglabāti atmiņas kartē. Ar šo fotokameru nav iespējams izmainīt DPOF rezervēšanas informāciju, ja tā ir iestatīta ar kādu citu DPOF ierīci. Ja vēlaties to izmainīt, izmantojiet ierīci, ar kuru tas ir izdarīts. Veicot jaunu DPOF rezervēšanu ar šo fotokameru, tiks izdzēstas rezervēšanas, kas ir veiktas ar citu ierīci. DPOF rezervēšanu drukāšanai var veikt līdz pat 999 attēliem katrā atmiņas kartē. 16M NORM 100-0004 ‘12/10/26 12:30 4 5 Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu rezervēšanai drukāšanai. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. Pielietojums Tiek izdrukāts tikai attēls. Ar to tiek izdrukāts attēls ar fotografēšanas datumu. [. . . ] • SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme. • Eye-Fi ir uzņēmuma Eye-Fi, Inc. • Darbību nodrošina ARCSOFT. • Visu pārējo uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi ir reģistrētas preču zīmes un/vai to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Piezīmes. 1 Šī Garantija ir kā papildinājums un tā neietekmē klienta ar likumu noteiktās tiesības. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS VH-410 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS VH-410 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag