Lietošanas pamācība OLYMPUS VH-520

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS VH-520 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS VH-520 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS VH-520 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi OLYMPUS VH-520
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS VH-520 (2273 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS VH-520

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA VH-520 Instrukciju rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] Nospiediet n taustiņu, lai ieslēgtu kameru. ● Nospiediet taustiņu q, lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu. ● Pirms fotografēšanas uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot #(zibspuldzes uzlādes indikators). ● Ilgstošas fotokameras lietošanas laikā iekšējā temperatūra var palielināties, izraisot automātisku fotokameras izslēgšanos. Šādā gadījumā nogaidiet, kamēr fotokamera ir atdzisusi. Lietošanas laikā arī fotokameras ārējā temperatūra var paaugstināties, taču tas ir pieņemami un nenorāda uz ierīces nepareizu darbību. Problēmu novēršana Akumulators Fotokamera nedarbojas pat tad, ja ir ievietotas baterijas. ● Ievietojiet uzlādēto akumulatoru pareizajā virzienā. “Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana un izņemšana (pieejama tirgū)” (4. lpp. ), “Akumulatora uzlāde” (5. lpp. ) ● Akumulatora efektivitāte uz laiku var pasliktināties zemas temperatūras dēļ. Izņemiet akumulatoru no fotokameras un sasildiet to, uz brīdi ieliekot kabatā. Atmiņas karte/iekšējā atmiņa Tiek parādīts kļūdas ziņojums. lpp. ) 44 LV Displejs Grūti saskatīt. ● Var būt notikusi kondensēšanās. Izslēdziet barošanu un uzgaidiet, līdz fotokameras korpuss pierod pie apkārtējās temperatūras, un pirms fotografēšanas nožāvējiet fotokameru. ● Fotografēšana ar zibspuldzi tumšos apstākļos rada attēlu ar daudziem zibspuldzes atstarojumiem uz gaisa putekļiem. Kļūdas ziņojums ● Kad displejā parādās viens no turpmākajiem ziņojumiem, sameklējiet atbilstošo koriģējošo darbību. Kļūdas ziņojums Koriģējošā darbība Datuma un laika funkcija Datuma un laika iestatījumi atgriežas uz noklusējuma iestatījumiem. ● Ja akumulators ir izņemts un atstāts ārpus fotokameras aptuveni 1 dienu*1, datuma un laika iestatījumi atgriežas uz noklusējuma iestatījumu, un tie ir jāiestata no jauna. *1 Laiks, līdz datuma un laika iestatījumi atgriežas uz noklusējuma iestatījumiem, mainās atkarībā no tā, cik ilgi akumulators ir bijis noslogots. “Fotokameras ieslēgšana un sākotnējo iestatījumu veikšana” (7. lpp. ) Problēma ar atmiņas karti Card Error Ievietojiet jaunu atmiņas karti. (Atmiņas kartes kļūda) Problēma ar atmiņas karti Atmiņas kartes ierakstaizsardzības slēdzis Write Protect ir stāvoklī “LOCK” (Fiksēt). (Ierakstaizsargāts) Atbrīvojiet slēdzi. [. . . ] Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un neregulāra elektriskā sprieguma rezultātā. Jebkuru defektu, kas rodas nolaidīgas vai nepiemērotas glabāšanas (piemēram, uzglabājot izstrādājumu augstas temperatūras un mitruma stāvoklī, insektu repelentu, piemēram, naftalīna vai kaitīgu farmaceitisko vielu u. c. rīcības rezultātā. Garantijas noteikumi f. Jebkuru defektu, kas rodas izlādējušos bateriju darbības rezultātā u. c. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS VH-520 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS VH-520 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag