Lietošanas pamācība OLYMPUS VR-370

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS VR-370 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS VR-370 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS VR-370 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi OLYMPUS VR-370
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS VR-370 (2267 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS VR-370

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA VR-370/D-785 Lietošanas rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] ● Ja režīmā [All Print] (Drukāt visu) ir izvēlēta iespēja [Option Set] (Izvēles iestatījumi), tiek parādīts ekrāns [Print Info] (Informācija par drukāšanu). ● Kad drukāšana ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns [Print Mode Select] (Drukāšanas režīma izvēle). Print Mode Select Back MENU Rezervēšana drukāšanai Rezervēšanā drukāšanai izdruku skaita un datuma nospieduma iespēja tiek saglabāta atmiņas kartes esošajā attēlā. Tas dod iespēju viegli izdrukāt fotogrāfijas fotodarbnīcā vai ar printeri, kas atbalsta DPOF, izmantojot tikai rezervēšanu drukāšanai atmiņas kartē bez datora vai fotokameras. ● Rezervēšanu drukāšanai var iestatīt tikai attēliem, kas saglabāti atmiņas kartē. ● Ar šo fotokameru nevar mainīt DPOF rezervēšanas informāciju, ja tā ir iestatīta ar kādu citu DPOF ierīci. Ja vēlaties to izmainīt, izmantojiet ierīci, ar kuru tas ir izdarīts. Veicot jaunu DPOF rezervēšanu ar šo fotokameru, tiks izdzēstas rezervēšanas, kas ir veiktas ar citu ierīci. ● DPOF rezervēšanu drukāšanai var veikt līdz 999 attēliem katrā atmiņas kartē. Print All Print Multi Print All Index Print Order Drukāšanas atcelšana 1 Kamēr tiek rādīts paziņojums [Do Not Remove USB Cable] (Neatvienojiet USB kabeli), nospiediet taustiņu m. 2 Izmantojot FG, izvēlieties [Cancel] (Atcelt) un pēc tam nospiediet taustiņu A. Atsevišķu kadru rezervēšana drukāšanai [<] 1 2 Atveriet iestatījumu izvēlni. Apskates izvēlnē q izvēlieties [Print Order] (Drukāšanas uzdevums), tad nospiediet taustiņu A. ● „Iestatījumu izvēlnes lietošana“ (26. 13 Kad tiek rādīts paziņojums [Remove USB Cable] (Atvienojiet USB vadu), atvienojiet USB vadu no fotokameras un printera. 48 LV 3 Lietojiet FG, lai izvēlētos [<], un pēc tam nospiediet taustiņu A. Print Order Print OK Vienas izdrukas rezervēšana drukāšanai no visiem atmiņas kartē esošajiem fotoattēliem [U] 4/30 0 1 2 3 Izpildiet sadaļas [<] 1. Lietojiet FG, lai izvēlētos [U], un pēc tam nospiediet taustiņu A. soli no [<]. 16M NORM 100-0004 ‘13/02/26 12:30 4 5 Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu rezervēšanai drukāšanai. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. Pielietojums Tiek izdrukāts tikai attēls. Ar to tiek izdrukāts attēls ar fotografēšanas datumu. Ar to tiek izdrukāts attēls ar fotografēšanas laiku. Visas drukāšanas rezervēšanas informācijas atiestatīšana 1 2 3 Izpildiet sadaļas [<] 1. Izvēlieties [<] vai [U] un nospiediet taustiņu A. Lietojiet FG, lai izvēlētos [Reset] (Atiestatīt), un pēc tam nospiediet taustiņu A. 2. apakšizvēlne No (Nē) Date (Datums) Time (Laiks) 6 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Set] (Iestatīt), un nospiediet taustiņu A. LV 49 Drukāšanas rezervēšanas informācijas atiestatīšana izvēlētajiem attēliem 1 2 3 4 Izpildiet sadaļas [<] 1. Lietojiet FG, lai izvēlētos [<], un pēc tam nospiediet taustiņu A. Lietojiet FG, lai izvēlētos [Keep] (Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu A. Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu ar rezervēšanu drukāšanai, kuru vēlaties atcelt. [. . . ] darbību rezultātā pēc izstrādājuma iegādes. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un neregulāra elektriskā sprieguma rezultātā. Jebkuru defektu, kas rodas nolaidīgas vai nepiemērotas glabāšanas (piemēram, uzglabājot izstrādājumu augstas temperatūras un mitruma stāvoklī, insektu repelentu, piemēram, naftalīna vai kaitīgu farmaceitisko vielu u. c. Jebkuru defektu, kas rodas izlādējušos bateriju/ akumulatoru darbības rezultātā u. c. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS VR-370 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS VR-370 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag