Lietošanas pamācība OLYMPUS VR-370

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS VR-370 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS VR-370 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS VR-370 lietošanas pamācību.


OLYMPUS VR-370 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1419 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS VR-370 (2267 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS VR-370

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA VR-370/D-785 Lietošanas rokasgrāmata ● Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. ● Pirms svarīgu uzņēmumu izdarīšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotografēšanu, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] 13 Kad tiek rādīts paziņojums [Remove USB Cable] (Atvienojiet USB vadu), atvienojiet USB vadu no fotokameras un printera. 48 LV 3 Lietojiet FG, lai izvēlētos [<], un pēc tam nospiediet taustiņu A. Print Order Print OK Vienas izdrukas rezervēšana drukāšanai no visiem atmiņas kartē esošajiem fotoattēliem [U] 4/30 0 1 2 3 Izpildiet sadaļas [<] 1. Lietojiet FG, lai izvēlētos [U], un pēc tam nospiediet taustiņu A. soli no [<]. 16M NORM 100-0004 ‘13/02/26 12:30 4 5 Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu rezervēšanai drukāšanai. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. Pielietojums Tiek izdrukāts tikai attēls. Ar to tiek izdrukāts attēls ar fotografēšanas laiku. Visas drukāšanas rezervēšanas informācijas atiestatīšana 1 2 3 Izpildiet sadaļas [<] 1. Lietojiet FG, lai izvēlētos [Reset] (Atiestatīt), un pēc tam nospiediet taustiņu A. 2. apakšizvēlne No (Nē) Date (Datums) Time (Laiks) 6 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Set] (Iestatīt), un nospiediet taustiņu A. LV 49 Drukāšanas rezervēšanas informācijas atiestatīšana izvēlētajiem attēliem 1 2 3 4 Izpildiet sadaļas [<] 1. Lietojiet FG, lai izvēlētos [<], un pēc tam nospiediet taustiņu A. Lietojiet FG, lai izvēlētos [Keep] (Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu A. Izmantojiet HI, lai izvēlētos attēlu ar rezervēšanu drukāšanai, kuru vēlaties atcelt. Izmantojiet FG, lai izvēlētos ekrāna iespēju [X] (datuma drukāšana), un nospiediet taustiņu A. ● Šie iestatījumi tiek izmantoti atlikušajiem attēliem ar drukāšanas rezervēšanas informāciju. 5 6 7 50 Izmantojiet FG, lai izvēlētos [Set] (Iestatīt), un nospiediet taustiņu A. LV Lietošanas padomi Ja fotokamera nedarbojas tā, kā ir paredzēts, vai ekrānā parādās kļūdas ziņojums, turklāt neesat pārliecināts par to, ko darīt, lai novērstu šo (šīs) problēmu(-as), iepazīstieties ar turpmāko informāciju. Slēdzis „Nospiežot slēdzi, fotoattēls netiek uzņemts. “ ● Atceliet gaidīšanas režīmu. Lai taupītu akumulatora enerģiju, fotokamera automātiski pāriet gaidīšanas režīmā un displejs izslēdzas, ja ar ieslēgtu fotokameru 3 minūtes netiek veiktas nekādas darbības. Pat nospiežot slēdzi līdz galam šajā režīmā, netiek izdarīts uzņēmums. Darbiniet fotokameras tālummaiņas slēdzi vai citus taustiņus, lai pirms fotografēšanas atgrieztu fotokameru no gaidīšanas režīma. Ja fotokamera netiek izmantota 12 minūtes, tā automātiski izslēdzas. ● Nospiediet taustiņu q, lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu. ● Pirms fotografēšanas uzgaidiet, līdz #(zibspuldzes uzlādes indikators) pārstāj mirgot. Problēmu novēršana Akumulators „Fotokamera nedarbojas pat tad, ja ir ievietots akumulators. “ ● Ievietojiet uzlādētu akumulatoru pareizajā virzienā. „Akumulatora un atmiņas kartes (nopērkama atsevišķi) ievietošana un izņemšana“ (4. lpp. ) ● Akumulatora efektivitāte uz laiku var pasliktināties zemas temperatūras dēļ. Izņemiet akumulatoru no fotokameras un sasildiet to, uz brīdi ieliekot kabatā. Atmiņas karte/iekšējā atmiņa „Tiek parādīts kļūdas ziņojums. “ „Kļūdas ziņojums“ (52. lpp. ) Displejs „Grūti saskatīt. “ ● Var būt notikusi kondensēšanās. [. . . ] Jebkuru defektu, kas rodas remonta, modificēšanas, tīrīšanas u. c. darbību rezultātā, kas nav veiktas Olympus vai Olympus autorizētā tehniskās apkopes apkalpošanas centrā. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas transportēšanas, kritiena, trieciena u. c. Jebkuru defektu vai bojājumu, kas rodas ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, zibens spēriena vai citu dabas katastrofu, vides piesārņojuma un neregulāra elektriskā sprieguma rezultātā. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS VR-370 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS VR-370 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag