Lietošanas pamācība OLYMPUS XZ-10

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS XZ-10 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS XZ-10 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS XZ-10 lietošanas pamācību.


OLYMPUS XZ-10 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (2409 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS XZ-10 (2715 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS XZ-10

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA XZ-10 Lietošanas rokasgrāmata Pateicamies, ka iegādājāties Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. Pirms svarīgu ainu fotografēšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotouzņēmumus, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] MENU (Izvēlne) Apraksts Izvēlieties [Off] (Izslēgts), lai filmētu bez skaņas. c — Z Movie (Filma) Z g — — 4 Fotokameras iestatījumu pielāgošana Iespēja Movie R (Filma) Wind Noise Reduction (Vēja trokšņu mazināšana) b K Utility (Pakalpojumi) Iespēja Pixel Mapping (Pikseļu kartēšana) Touch Screen Settings (Skārienekrāna iestatījumi) Pieskāriena kalibrācija Karte Eye-Fi* Apraksts MENU (Izvēlne) c b g 71 Pikseļu kartēšanas funkcija ļauj fotokamerai pārbaudīt un noregulēt attēlu uztveršanas ierīces un attēlu apstrādes funkcijas. Lai deaktivizētu skārienekrānu, izvēlieties iespēju [Off] (Izslēgts). Lietojot karti Eye-Fi, aktivizējiet vai deaktivizējiet augšupielādi. — — 72 * Lietojiet atbilstoši vietējiem noteikumiem. Lidmašīnās un citās vietās, kur bezvadu sistēmas ierīču lietošana ir aizliegta, izņemiet karti Eye-Fi no fotokameras vai elementam [Eye-Fi] izvēlieties iespēju [Off] (Izslēgts). Fotokamera neatbalsta „bezgalīgu“ Eye-Fi režīmu. 54 LV   Funkcija F MENU (Izvēlne) c S [F Function] (Funkcija) Taustiņam Fn varat piešķirt šādas funkcijas. Katru reizi nospiežot taustiņu Fn, piešķirtās funkcijas mainās. Kad maināt funkcijas, pagriežot vadības gredzenu un vienlaikus nospiežot taustiņu Fn, varat mainīt arī vērtību, pagriežot vadības gredzenu pēc taustiņa Fn atlaišanas. Lai mainītu vērtību, pagrieziet vadības gredzenu pēc taustiņa Fn atlaišanas. IS Mode (Attēla stabilizācijas režīms) Attēlu režīms WB j/Y Aspect (Attēla malu attiecība) K Image Quality (Attēla kvalitāte) n Image Quality (Attēla kvalitāte) # w Eksponometrija AF Mode (AF režīms) ISO I Face priority (Sejas prioritāte) ND Filter Setting (ND filtra iestatījums) Iestatiet attēlu stabilizatoru. Izvēlieties sērijveida fotografēšanas vai automātiskā laika slēdža iespēju. Iestatiet ND filtru. 4 Fotokameras iestatījumu pielāgošana LV 55 Fotokameras attēlu skatīšanās televizorā Lai aplūkotu ierakstītos attēlus televizora ekrānā, izmantojiet AV vadu (nopērkams atsevišķi). Varat demonstrēt augstas izšķirtspējas attēlus augstas izšķirtspējas televizora ekrānā, pievienojot tam fotokameru ar HDMI kabeli (nopērkams atsevišķi). Daudzfunkcionāla kontaktligzda AV vads (nopērkams atsevišķi: CB-AVC3) (Pievienojiet pie televizora video ieejas (dzeltenās) un audio ieejas (baltās) pieslēgvietas. ) 4 Fotokameras iestatījumu pielāgošana HDMI mikro pieslēgvieta (tips D) HDMI vads (nopērkams atsevišķi: CB-HD1) (Pievienojiet televizora HDMI pieslēgvietai. ) 1 Fotokameras pievienošanai pie televizora izmantojiet kabeli. • Pirms fotokameras pievienošanas pielāgojiet televizora iestatījumus. • Pirms fotokameras pievienošanas, izmantojot AV vadu, izvēlieties fotokameras video režīmu. lpp. ) 2 Izvēlieties televizora ieejas kanālu. • Pievienojot kabeli, tiks izslēgts fotokameras displejs. • Nospiediet taustiņu q, kad pievienojat fotokameru, izmantojot AV vadu. # Uzmanību! • Lai iegūtu informāciju par televizora ieejas avota maiņu, skatiet televizora norādījumu rokasgrāmatu. • Atkarībā no televizora iestatījumiem parādītie attēli un informācija var būt apgriezta. • Ja fotokamera tiek pievienota, izmantojot gan A/V, gan HDMI kabeli, prioritāte tiks piešķirta HDMI. • Ja fotokamera tiek pievienota, izmantojot HDMI kabeli, varēsit izvēlēties digitālā video signāla veidu. Izvēlieties formātu, kas atbilst televizorā izvēlētajam ievades formātam. 1080i 720p 480p/576p Prioritāte tiek piešķirta 1080i HDMI izvadei. lpp. ) izvēlas režīmu [PAL], tiek izmantots 576p. • Pieslēdzot HDMI kabeli, nevar uzņemt fotoattēlus vai filmas. [. . . ] Ja iegādes apliecinājums netiek uzrādīts reizē ar Garantijas sertifikātu. 4 Šī garantija attiecas tikai uz izstrādājumu; garantija neattiecas uz komplektējošām iekārtām, piemēram, fotokameras somiņu, siksniņu, objektīva vāciņu un baterijām/akumulatoriem. 5 Uzņēmuma Olympus vienīgā atbildība attiecībā uz šo garantiju ir izstrādājuma remontēšana vai nomaiņa, un jebkāda atbildība par netiešiem vai sekojošiem zaudējumiem vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies vai kurus cietis klients izstrādājuma defekta rezultātā, un it īpaši jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram objektīvam, fotofilmām, citām iekārtām vai palīgierīcēm, kas lietotas kopā ar izstrādājumu, vai jebkuriem zaudējumiem, kas radušies novēlota remonta, rezultātā, nav paredzēta. Piezīmes par garantijas saglabāšanu 1 Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja garantijas sertifikātu atbilstoši ir aizpildījis Olympus vai tā autorizēts izplatītājs vai arī citos dokumentos ir pietiekams apliecinājums. Tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, vai ir ierakstīts Jūsu vārds, izplatītāja vārds, sērijas numurs un pirkuma gads, mēnesis un datums un šim garantijas sertifikātam ir pievienots rēķina oriģināls vai pirkuma čeks (kurā norādīts izplatītāja vārds, pirkuma datums un izstrādājuma veids). [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS XZ-10 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS XZ-10 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag