Lietošanas pamācība OLYMPUS XZ-2

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS XZ-2 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS XZ-2 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS XZ-2 lietošanas pamācību.


OLYMPUS XZ-2 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (2993 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS XZ-2 (3116 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS XZ-2

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA Lietošanas rokasgrāmata X Z-2 Pateicamies, ka iegādājāties Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. Pirms svarīgu ainu fotografēšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotouzņēmumus, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] • Tas mazina ekspozīcijas kompensācijas iespēju skaitu, kas pieejams izvēlētajā virzienā. Lai veiktu parastu ekspozīcijas pielāgošanu, veiciet ekspozīcijas kompensāciju (23. [Adjust] (Regulēt): iestatiet fotokameras pašreizējā leņķa virtuālo horizontu. Lai deaktivizētu skārienekrānu, izvēlieties iespēju [Off] (Izslēgts). 83 — — 33 84 — EVF Adjust (ESM regulēšana) Lietojot karti Eye-Fi, aktivizējiet vai deaktivizējiet augšupielādi. lpp. ) iestatīta uz [MF] (Manuālais fokuss), varat izvēlēties, vai displejā parādītās garuma mērvienības būs metri vai pēdas. Pielāgojiet elektroniskā EVF Adjust skatu meklētāja (nopērkams j k -5 +2 atsevišķi) spilgtumu un krāsu temperatūru. Izvēlētā krāsu temperatūra tiek lietota arī displejā aplūkošanas laikā. Izmantojiet HI, lai izvēlētos Set Back krāsu temperatūru (j) vai spilgtumu (k), un lietojiet FG, lai izvēlētos vērtības no [+7] līdz [–7]. — * Lietojiet atbilstoši vietējiem noteikumiem. Lidmašīnās un citās vietās, kur bezvadu sistēmas ierīču lietošana ir aizliegta, izņemiet karti Eye-Fi no fotokameras vai elementam [Eye-Fi] izvēlieties iespēju [Off] (Izslēgts). Fotokamera neatbalsta „bezgalīgu“ Eye-Fi režīmu. MENU (Izvēlne) c S [Button Function] (Taustiņu funkcija) (Funkcija) Taustiņam Fn1 var piešķirt šādas funkcijas. AEL Preview (Priekšskatījums) (elektronisks) k U funkcija [U Function] Nospiediet taustiņu, lai fiksētu ekspozīciju. Nospiežot taustiņu, tiek iestatīts izvēlētais diafragmas atvērums. Nospiežot taustiņu, tiek izvēlēta AF mērķa atrašanās P Home (Sākums) vieta, kas saglabāta, izmantojot [P Set Home] (Sākuma iestatīšana) (59. Nospiediet šo taustiņu vēlreiz, lai atgrieztos autofokusa mērķa režīmā. Ja kamera tiek izslēgta, kad ir izvēlēta sākuma pozīcija, sākuma pozīcija tiks atiestatīta. Digital Tele-converter Nospiediet taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu digitālo (Digitālais telekonverteris) tālummaiņu. iestatījums) Off (Izslēgts) Taustiņam nav piešķirta neviena funkcija. MENU (Izvēlne) c S [Button Function] (Taustiņu funkcija) [V Function] (Funkcija) Taustiņam Fn2 varat piešķirt šādas funkcijas. Katru reizi nospiežot taustiņu Fn2, piešķirtās funkcijas mainās. Kad maināt funkcijas, pagriežot vadības ripu un vienlaikus nospiežot taustiņu Fn2, varat mainīt arī vērtību, pagriežot vadības ripu pēc taustiņa Fn2 atlaišanas. Lai mainītu vērtību, pagrieziet vadības ripu pēc taustiņa Fn2 atlaišanas. IS Mode (Attēla stabilizācijas režīms) Attēlu režīms SCN ART WB j/Y Aspect (Attēla malu attiecība) K Image Quality (Attēla kvalitāte) n Image Quality (Attēla kvalitāte) # w Eksponometrija AF Mode (AF režīms) Pielāgojiet attēlu stabilizācijas iestatījumus. [. . . ] 4 Šī garantija attiecas tikai uz izstrādājumu; garantija neattiecas uz komplektējošām iekārtām, piemēram, fotokameras somiņu, siksniņu, objektīva vāciņu un baterijām/akumulatoriem. 5 Uzņēmuma Olympus vienīgā atbildība attiecībā uz šo garantiju ir izstrādājuma remontēšana vai nomaiņa, un jebkāda atbildība par netiešiem vai sekojošiem zaudējumiem vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies vai kurus cietis klients izstrādājuma defekta rezultātā, un it īpaši jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram objektīvam, fotofilmām, citām iekārtām vai palīgierīcēm, kas lietotas kopā ar izstrādājumu, vai jebkuriem zaudējumiem, kas radušies novēlota remonta, rezultātā, nav paredzēta. Garantijas noteikumi Piezīmes par garantijas saglabāšanu 1 Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja garantijas sertifikātu atbilstoši ir aizpildījis Olympus vai tā autorizēts izplatītājs vai arī citos dokumentos ir pietiekams apliecinājums. Tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, vai ir ierakstīts Jūsu vārds, izplatītāja vārds, sērijas numurs un pirkuma gads, mēnesis un datums un šim garantijas sertifikātam ir pievienots rēķina oriģināls vai pirkuma čeks (kurā norādīts izplatītāja vārds, pirkuma datums un izstrādājuma veids). Olympus patur tiesības atteikties sniegt bezmaksas pakalpojumus, ja garantijas sertifikāts nav aizpildīts vai minētais dokuments nav pievienots, vai tajā esošā informācija ir nepilnīga vai neskaidra. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS XZ-2 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS XZ-2 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag