Lietošanas pamācība OLYMPUS XZ-2

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju OLYMPUS XZ-2 lietošanas pamācībām. Ceram, ka OLYMPUS XZ-2 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt OLYMPUS XZ-2 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi OLYMPUS XZ-2
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   OLYMPUS XZ-2 (3116 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata OLYMPUS XZ-2

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITĀLĀ FOTOKAMERA Lietošanas rokasgrāmata X Z-2 Pateicamies, ka iegādājāties Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākat jaunās fotokameras lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, lai iemācītos ar to pareizi rīkoties un nodrošinātu ilgstošu lietošanu. Uzglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo tā jums var noderēt arī turpmāk. Pirms svarīgu ainu fotografēšanas ieteicams veikt izmēģinājuma fotouzņēmumus, lai iepazītos ar fotokameras darbību. [. . . ] • Noteiktos fotografēšanas apstākļos vai, fotografējot noteiktus objektus, šī funkcija var būt neefektīva. Noise Filter Izvēlieties trokšņu samazināšanas apjomu, kas tiek veikta (Trokšņu filtrs) pie augstas ISO jūtības. ISO-Auto Set (ISO Izvēlieties ISO jutībai lietoto augšējo robežvērtību un jutības automātiskā noklusējuma vērtību, kad iespēja [ISO] ir iestatīta kā [Auto] iestatīšana) (Automātiski). [High Limit] (Augšējā robežvērtība): izvēlieties automātiskās ISO jutības izvēles augšējo robežvērtību. [Default] (Noklusējuma vērtība): izvēlieties automātiskās ISO jutības izvēles noklusējuma vērtību. Bulb Timer („Bulb“ Fotografēšanai „Bulb“ režīmā var iestatīt maksimālo laiku. režīma laika slēdzis) 42 26 18 3 Bieži izmantotas iespējas/Fotokameras iestatījumu pielāgošana — 44 — 18 W # Custom (Pielāgots) MENU (Izvēlne) c W g Iespēja Apraksts # Slow Limit (Lēnā Izvēlieties visgarāko eksponēšanas laiku, kas ir pieejams, lietojot zibspuldzi. robežvērtība) Kad šī iespēja ir iestatīta stāvoklī [On] (Ieslēgts), tā tiks w+F pieskaitīta ekspozīcijas kompensācijas vērtībai un tiks veikta zibspuldzes intensitātes regulēšana. 24 — X K/Color (Krāsu)/WB (Baltās krāsas balanss) Iespēja WB All (Visi) > MENU (Izvēlne) c X g W Keep Warm Color („Siltās“ krāsas saglabāšana) #+WB (Baltās krāsas balanss) Color Space (Krāstelpa) Apraksts Izvēlieties baltās krāsas balansa režīmu. [All Set] (Visi iestatīti): izmantojiet vienu un to pašu baltās krāsas kompensāciju visos režīmos, izņemot režīmu [CWB] (Pielāgots baltās krāsas balanss). [All Reset] (Visi atiestatīti): iestatiet baltās krāsas kompensāciju visiem režīmiem stāvoklī 0, izņemot režīmu [CWB] (Pielāgots baltās krāsas balanss). Izvēlieties [Off] (Izslēgts), lai kvēlspuldzes apgaismojumā uzņemtos attēlos neitralizētu „siltās“ krāsas. 38 — — Pielāgojiet baltās krāsas balansu lietošanai ar zibspuldzi. Varat izvēlēties, cik krāsu tiek atveidots displejā vai printerī. — — LV 61 X K/Color (Krāsu)/WB (Baltās krāsas balanss) MENU (Izvēlne) Iespēja K Set (Iestatīt) c X g Apraksts JPEG formāta fotogrāfiju saglabāšanas formātu var izvēlēties, izmantojot attēla lieluma un saspiešanas pakāpes četras kombinācijas. Katrai kombinācijai fotokamera piedāvā izvēli, kurā ir trīs attēla lielumi un četras saspiešanas pakāpes. JPEG formāta saglabāšanas režīmu modificēšana 1) Izmantojiet HI, lai izvēlētos kādu no kombinācijām ([K1] – [K4]), un tad FG, lai veiktu izmaiņas. 2) Nospiediet Q. D Set 40, 50, 85 3 4 3 Bieži izmantotas iespējas/Fotokameras iestatījumu pielāgošana 62 LV 1 2 Y SF X F W N F W SF Pixel Count Back Set Pikseļu skaits Saspiešanas pakāpe Pixel Count (Pikseļu skaits) Izvēlieties pikseļu skaitu [X] un [W] lieluma attēliem. 1) Pielāgošanas izvēlnes c cilnē X izvēlieties iespēju [Pixel Count] (Pikseļu skaits). 2) Izvēlieties [Xiddle] (Vidējs) vai [Wmall] (Mazs) un nospiediet I. 3) Izvēlieties pikseļu skaitu un nospiediet Q. Back Set Pixel Count Xiddle Wmall 3200×2400 1280×960 40 Y Record (Ierakstīšana) Iespēja File Name (Faila nosaukums) Apraksts MENU (Izvēlne) c Y g Edit Filename (Faila nosaukuma rediģēšana) dpi Settings (Punktu collā iestatīšana) [Auto] (Automātiski): pat ievietojot jaunu atmiņas karti, tiek turpināti iepriekšējās kartes failu numerācija. Failu numurēšana turpinās no pēdējā izmantotā numura vai no vislielākā atmiņas kartē pieejamā numura. [Reset] (Atiestatīt): ievietojot jaunu karti, mapju numuri sākas ar 100 un failu nosaukumi sākas ar 0001. Ja ievietojat atmiņas karti, kurā ir attēli, failu numuri sākas ar nākamo numuru pēc lielākā kartē esošā faila numura. Izvēlieties, kā tiks nosaukti attēlu faili, un rediģējiet faila nosaukuma daļu, kas iezīmēta pelēkā krāsā. [. . . ] * Lai skatītu pilnvaroto starptautisko Olympus tehniskās apkopes apkalpošanas centru sarakstu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://www. olympus. com. 8 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LV 99 Piezīmes. 1 Šī Garantija ir kā papildinājums un tā neietekmē klienta ar likumu noteiktās tiesības. 2 Ja rodas jautājumi par šo Garantiju, sazinieties ar jebkuru uzņēmuma Olympus autorizēto tehniskās apkopes centru, kas norādīts instrukcijās. Preču zīmes • „Microsoft“ un „Windows“ ir reģistrētas „Microsoft Corporation“ preču zīmes. • SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme. • Eye-Fi ir uzņēmuma Eye-Fi, Inc. [. . . ]

NOTEIKUMI OLYMPUS XZ-2 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un OLYMPUS XZ-2 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag