Lietošanas pamācība SIEMENS PHONE ADAPTER

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SIEMENS PHONE ADAPTER lietošanas pamācībām. Ceram, ka SIEMENS PHONE ADAPTER lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SIEMENS PHONE ADAPTER lietošanas pamācību.


SIEMENS PHONE ADAPTER : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (302 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SIEMENS PHONE ADAPTER

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] A-12 PLAZMAS TV modei: 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-23 TKLA PRBAUDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Vienkrs rokasgrmata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Programmu tabulas atvrsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Input list (ievades saraksts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ievades nosaukums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Data Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 MHP pakalpojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 SIMPLINK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 AV MODE (AV REZMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Inicializsana (rpncas skotnjo iestatjumuatiestatsana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 SATURS RJS APARATRAS UZSTDSANA ANTENAS PIEVIENOSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Savienosana, izmantojot komponentu kabeli . . . . . 2 HDMI kabea pievienosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Savienojums, izmantojot HDMI-DVI kabeli . . . . . . . . . 4 Piesldzot DVD atskaotju ar savienotju Euro Scart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Usb iestatsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Savienojums, izmantojot RF kabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Savienojums, izmantojot RCA kabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Piesldzot ar D-sub 15 kontaktu kabeli . . . . . . . . . . . . . . 8 CI modua ievietosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Austiu uzstdsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Digitls audio izejas iestatsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 rj aprkojuma bezvadu pieslgumvieta . . . . . . . 11 Atbalstt displeja izsirtspja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ekrna uzstdsana datora rezmam . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tkla iestatsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 TKLRAIDE Juridisks paziojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Netcast izvlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 YOUTUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 AccuWeather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Picasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 LAI IZMANTOTU BLUETOOTH Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Bluetooth iestatsana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Bluetooth austias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Bluetooth ierces noemsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Mana Bluetooth informcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Fotoattlu saemsana no rjs Bluetooth ierces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Mzikas klaussans no rjas Bluetooth ierces . 85 TV SKATSANS/PROGRAMMU VADBA TV IESSIEMENSSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Initializing setup (Iestatsanas veda palaisana) . 29 Programmas izvle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Skauma regulsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Quick menu (tr izvlne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Izvlu atlase un regulsana ekrn . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Automtisk programmu noskaosa . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kabeu DTV iestatjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Manul programmu noskaosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Programmu redisana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pastiprintjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 CI [KOPG INTERFEISA] INFORMCIJA. . . . . . 48 Programmatras atjauninsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Attla/skaas prbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Diagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Informcija par razojumu/pakalpojumu . . . . . . . . . . . . . 53 LAI IZMANTOTU USB IERCI Pievienojot USB ierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 CIFS (Common Internet File System - kopj interneta failu sistma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 DLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Filmu saraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 FOTO SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Mzikas saraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 DivX reistrcijas kods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Deaktivizsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 SPLE Sple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 I SATURS EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE -ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEVEDIS)(DIGITL REZM) EPG Ieslgsana/izslgsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Izvlieties programmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Pogu Funkcija NOW/NEXT Guide (TAG AD/ NKAMAIS CEVEDIS) Rezm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Pogu Funkcija 8 dienu Ceveza Rezm. . . . . . . . . 131 Pogas funkcija Datuma Izmainsanas Rezm132 Pogas Funkcija Paplasint Apraksta Log . . . 132 Pogas funkcija Record/Remind Setting (Ierakstt/ Atgdint Iestatjumu) Rezm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Pogu funkcija Schedule List (Ieplnot saraksta) rezm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 DIGITL REZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 I/II - Uztversana stereo/divvalodu rezm (tikai analogaj rezm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - NICAM kodts skaas uztversana (tikai analogaj rezm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 - Skaruu skaas izejas izvle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Valodas/valsts izvle ekrna izvln . . . . . . . . . . . . . . 166 VALODAS IZVLE (TIKAI DIGITL REZM) . . [. . . ] Kad tiek izmantotas Bluetooth austias, nedarbojas taustii Volume +/- (Skaums) un Mute (Izslgt skau), un izvln Audio tiek atjaunotas noklusts vrtbas un t tiek atspjota. Kad Bluetooth iestatjums ir Ieslgta, ja ir ieslgta kda reistrt ierce, televizors prslgsies uz Bluetooth rezmu automtiski, pat ja skatties to cit ieejas rezm. Sd gadjum iestatiet opcijai Bluetooth vrtbu Izslgta. 81 LAI IZMANTOTU BLUETOOTH BLUETOOTH IERCES NOEMSANA Kad ir reistrtas 12 ierces, jaunas ierces vairs nav iespjams reistrt, un rjo ierci vairs nevars savienot pr ar televizoru. Sd gadjum ir jizdzs kda ierce (vispirms atvienojiet, ja ierce ir savienota ar televizoru), lai pc tam vartu reistrt jaunu. Iespja , , Noemt ierci" bs pieejama, izvloties ierci, kas nav savienota ar televizoru. Bluetooth Bluetooth izslgts Iziet Prvietot OK 1/1 Bluetooth Bluetooth izslgts PLT 510 00:19:7f:ff:4a:1a Iziet Prvietot OK Vai vlaties dzst izvlto Bluetooth ierci?Dzst Atcelt DR-BT140Q PLT 510 sgh-e760 Nav ierces Meklt austias Meklt austias 82 LAI IZMANTOTU BLUETOOTH Noemt ierci Mana informcija Mana informcija 1 2 Izvlieties BLUETOOTH. SARKANS Izvlieties Noemt ierci. 3 4 Izvlieties Dzst. Bluetooth ierces noemsana · Nospiediet pogu MENU/EXIT (IZVLNE/IZIET), lai turpintu skatties televziju norml rezm. · Nospiediet pogu BACK (ATPAKA), lai atgrieztos ieprieksj izvlnes ekrna log. MANA BLUETOOTH INFORMCIJA S funkcija nodrosina lietotja informciju Mana Bluetooth informcija. Iespja , , Redit" ir pieejama, kad televizors nav savienots ar citu ierci. Lai atautu savienojumu, ko pieprasa rj Bluetooth ierce vai pieprastu savienojumu ar rjo Bluetooth ierci, ir jievada PIN. Informciju par rjs Bluetooth ierces PIN iestatsanu skatiet attiecgs ierces lietotja rokasgrmat. Televizora PIN kods sastv no cipariem, kuru skaits nedrkst prsniegt 16. USB uzglabsanas ierce, kas izmanto automtisks atpazsanas programmu, var nebt atpazstama. USB uzglabsanas ierce, kas izmanto pati savu dzini, var nebt atpazstama. Ldzu, neizsldziet TV un neatvienojiet USB ierci laik, kad darbojas pievienot USB ierce. Ja sda ierce nejausi tiek noemta vai atvienota, iespjams bojt saglabts datnes vai USB ierci. Ldzu, nepievienojiet USB uzglabsanas ierci, kas ar PC nedarbojas normli. Nekad neaizmirstiet, ka jizmanto tikai tdas USB uzglabsanas ierces, kas satur normlus mzikas, attlu vai filmu failus. Ldzu, izmantojiet tikai tdas USB uzglabsanas ierces, kas formattas k Windows opertjsistm ietilpstos FAT32 failu sistma vai NTFS failu sistma. Gadjum, ja uzglabsanas ierce formatta k cita Windowsneatbalstta utiltprogramma, t var bt neatpazstama. Ldzu, pievienojiet strvu USB datu glabsanas iercei (virs 0, 5 A), kurai ir nepieciesams rjais barosanas avots. Ldzu, pievienojiet USB datu glabsanas ierci ar kabeli, ko nodrosinjis ierces izgatavotjs. USB atmias ierces failu pielgosanas metode ir ldzga k Windows XP un faila nosaukums spj atpazt ldz pat 100 angu rakstzmm. [. . . ] vrtba: 270F (0 ldz 9999) (Tikai Zviedrij, Somij, Norvij, Dnij, rij) Apliecinjums [a][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] Dati min. Enerijas taupsana (Komanda: j q) Lai samazintu televizora strvas patriu. Prraide [j][q][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr] Enerijas taupsanas funkcija 7 0 6 0 5 0 4 0 Mazs ener. Programmas pievienosana/ izlaisana(Komanda: m b) Lai iestattu izlaisanas statusu pasreizjai pr grammai. [. . . ]

NOTEIKUMI SIEMENS PHONE ADAPTER LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SIEMENS PHONE ADAPTER lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag