Lietošanas pamācība SONY DSC-W320

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSC-W320 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSC-W320 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSC-W320 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi SONY DSC-W320
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSC-W320 annexe 4 (29664 ko)
   SONY DSC-W320 annexe 3 (4935 ko)
   SONY DSC-W320 annexe 2 (384 ko)
   SONY DSC-W320 annexe 1 (2039 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSC-W320

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DSC-W320/W330 Digitl fotokamera/lietosanas pamcba © 2010 Sony Corporation Latviski Lietotja ievrbai Modea un srijas numurs ir nordts ierces apaksda. Pierakstiet sos numurus zemk nordtaj viet. Nosauciet tos, kad saistb ar so produktu sazinties ar Sony dleri. _____________________________ BRDINJUMS Lai samazintu ugunsnelaimes vai strvas trieciena risku, nepakaujiet ierci lietus vai mitruma iedarbbai. SVARGA INFORMCIJA PAR DROSBU - SAGLABJIET SO PAMCBU UZMANBU! [. . . ] Iespjams, fotokamera nevars pareizi ierakstt vai atainot attlus. ·Fotokameras izmantosana smilsains vai putekains viets var izraist darbbas kmes. ·Ja kondensjies mitrums, novrsiet to pirms fotokameras izmantosanas. ·Nekratiet fotokameru un nesitiet pa to. Tas var izraist darbbas kmes, un var nebt iespjams ierakstt attlus. Turklt ierakstes medijs var kt nelietojams vai attlu dati var tikt bojti. ·Pirms lietosanas notriet zibspuldzes virsmu. Zibspuldzes gaismas radtais karstums var izraist netrumu krsas maiu vai to pielipsanu pie zibspuldzes virsmas, tdjdi samazinot gaismas intensitti. Piebildes par LCD ekrnu un objektvu ·LCD ekrns ir razots, izmantojot oti augstas precizittes tehnoloiju, tdjdi vairk nek 99, 99% pikseu ir efektvi izmantojami. Tomr LCD ekrn, iespjams, pastvgi pardsies mazi melni un/vai spilgti (balti, sarkani, zili vai zai) punkti. Sie punkti ir normli razosanas proces un neietekm ieraksti. ·Kad akumulator palicis maz ldia, objektvs var prtraukt kustties. Ievietojiet uzldtu akumulatoru un vlreiz iesldziet fotokameru. Par fotokameras temperatru Neprtrauktas lietosanas gait fotokamera un akumulators var sasilt. T nav darbbas kme. 9 Par prkarsanas novrsanu Iespjams, nevars ierakstt filmas vai barosana automtiski izslgsies, lai aizsargtu fotokameru, atkarb no fotokameras vai akumulatora temperatras. Sd gadjum LCD ekrn pards paziojums, pc tam barosana izsldzas vai nav iespjams ierakstt filmas. Par attla datu savietojambu ·S fotokamera atbilst DCF (Kameras failu sistmas standarts) universlajam standartam, ko ieviesusi JEITA (Japnas Elektronikas un informcijas tehnoloijas industriju asocicija). ·Sony negarant cits iercs ierakstto vai montto attlu atainosanu saj fotokamer un saj fotokamer ierakstto attlu atainosanu cits iercs. Brdinjums par autortiesbm Televzijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materili var bt aizsargti ar autortiesbm. Sdu materilu neatauta ierakste var bt pretrun ar autortiesbu aizsardzbas likumiem. Netiek kompensts bojts saturs vai neizdevusies ierakste Sony nekompenss neizdevusos ieraksti vai ierakstt satura bojjumus sakar ar fotokameras vai ierakstes medija darbbas kmi utt. Par ilustrcijm Saj rokasgrmat ilustrcijs atainots modelis DSC-W320, ja nav nordts citdi. 10 Ierces daas H Ierakstei: W/T (palielinjums) taustis Atainosanai: (atainosanas palielinjums) taustis/ (indekss) taustis I Rezma sldzis J Plaukstas siksnias piestiprinsanas is K (atainosana) taustis L (izdzsana) taustis M MENU taustis N Vadbas taustis Ieslgta izvlne: v/V/b/B/z Izslgta izvlne: DISP/ / / O Ligzdas vcis P (USB)/A/V OUT ligzda Q Skarunis R Statva piestiprinsanas ligzda · Pieskrvjiet statvu ar skrvi, kas mazka nek 5, 5 mm. [. . . ] ­ Nepieskarieties fotokamerai, kad uz rokm palikusas mints vielas. ­ Neatstjiet fotokameru ilgstos saskar ar gumiju vai vinilu. Par darbinsanas temperatru So fotokameru paredzts lietot temperatras diapazon no 0°C ldz 40°C. Nav ieteicams ierakstt oti aukst vai karst viet rpus s diapazona. Par ieksjo uzldjamo rezerves bateriju Saj fotokamer atrodas ieksja uzldjama baterija, lai saglabtu datuma, pulkstea un citus iestatjumus neatkargi no t, vai barosana ir ieslgta. S uzldjam baterija tiek pastvgi uzldta, kamr lietojat fotokameru. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSC-W320 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSC-W320 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag