Lietošanas pamācība SONY DSC-W320

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSC-W320 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSC-W320 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSC-W320 lietošanas pamācību.


SONY DSC-W320 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1642 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSC-W320 annexe 4 (29664 ko)
   SONY DSC-W320 annexe 3 (4935 ko)
   SONY DSC-W320 annexe 2 (384 ko)
   SONY DSC-W320 annexe 1 (2039 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSC-W320

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ja akumulatora ldtja lietosanas laik rodas problmas, nekavjoties atvienojiet ldtja strvas vada spraudni no maistrvas rozetes. [ Akumulatora ldtjs 4 Klientiem Eirop S produkta razotja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC un produktu drosbas autorizt prstve ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Par remonta vai garantijas jautjumiem vrsieties adress, kas nordtas atsevisos remonta vai garantijas dokumentos. Sis produkts ir prbaudts un atzts par atbilstosu ierobezojumiem, kas noteikti EMC direktv par savienotjkabeu, kas ski nek 3 metri, izmantosanu. [. . . ] Turklt ierakstes medijs var kt nelietojams vai attlu dati var tikt bojti. Zibspuldzes gaismas radtais karstums var izraist netrumu krsas maiu vai to pielipsanu pie zibspuldzes virsmas, tdjdi samazinot gaismas intensitti. Piebildes par LCD ekrnu un objektvu ·LCD ekrns ir razots, izmantojot oti augstas precizittes tehnoloiju, tdjdi vairk nek 99, 99% pikseu ir efektvi izmantojami. Tomr LCD ekrn, iespjams, pastvgi pardsies mazi melni un/vai spilgti (balti, sarkani, zili vai zai) punkti. ·Kad akumulator palicis maz ldia, objektvs var prtraukt kustties. Par fotokameras temperatru Neprtrauktas lietosanas gait fotokamera un akumulators var sasilt. T nav darbbas kme. 9 Par prkarsanas novrsanu Iespjams, nevars ierakstt filmas vai barosana automtiski izslgsies, lai aizsargtu fotokameru, atkarb no fotokameras vai akumulatora temperatras. Sd gadjum LCD ekrn pards paziojums, pc tam barosana izsldzas vai nav iespjams ierakstt filmas. Par attla datu savietojambu ·S fotokamera atbilst DCF (Kameras failu sistmas standarts) universlajam standartam, ko ieviesusi JEITA (Japnas Elektronikas un informcijas tehnoloijas industriju asocicija). ·Sony negarant cits iercs ierakstto vai montto attlu atainosanu saj fotokamer un saj fotokamer ierakstto attlu atainosanu cits iercs. Brdinjums par autortiesbm Televzijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materili var bt aizsargti ar autortiesbm. Sdu materilu neatauta ierakste var bt pretrun ar autortiesbu aizsardzbas likumiem. Netiek kompensts bojts saturs vai neizdevusies ierakste Sony nekompenss neizdevusos ieraksti vai ierakstt satura bojjumus sakar ar fotokameras vai ierakstes medija darbbas kmi utt. Par ilustrcijm Saj rokasgrmat ilustrcijs atainots modelis DSC-W320, ja nav nordts citdi. 10 Ierces daas H Ierakstei: W/T (palielinjums) taustis Atainosanai: (atainosanas palielinjums) taustis/ (indekss) taustis I Rezma sldzis J Plaukstas siksnias piestiprinsanas is K (atainosana) taustis L (izdzsana) taustis M MENU taustis N Vadbas taustis Ieslgta izvlne: v/V/b/B/z Izslgta izvlne: DISP/ / / O Ligzdas vcis P (USB)/A/V OUT ligzda Q Skarunis R Statva piestiprinsanas ligzda · Pieskrvjiet statvu ar skrvi, kas mazka nek 5, 5 mm. Pretj gadjum fotokameru nevars stingri piestiprint, un tas var bojt fotokameru. DSC-W320 DSC-W330 A ON/OFF (barosana) taustis B Aizvara taustis C Zibspuldze D Taimera lampia/smaida noteiksanas aizvara lampia E Mikrofons F Objektvs G LCD ekrns S Pieejas lampia T Atmias kartes pieslgvieta U Akumulatora izgrsanas svira V Akumulatora nodaljums W Akumulatora nodaljuma/ atmias kartes pieslgvietas vcis 11 Akumulatora uzlde 1 Ievietojiet akumulatoru ldtj. ·Varat uzldt ar daji uzldtu akumulatoru. Akumulators 2 Piesldziet akumulatora ldtju pie maistrvas rozetes. Ja akumulatoru turpinsiet uzldt vl apmram stundu pc CHARGE lampias nodzisanas, akumulator bs mazliet vairk ldia (pilnga uzlde). CHARGE lampia Izgaismota: notiek uzlde Nodzisusi: uzlde ir pabeigta (parast uzlde) Strvas vads CHARGE lampia 3 Pc uzldes pabeigsanas atvienojiet akumulatora ldtju. x Uzldes laiks Pilnga uzlde Apm. 185 min 12 Piebildes · Tabul nordts nepieciesamais laiks, lai 25°C temperatr uzldtu pilngi izldtu akumulatoru. · Piesldziet akumulatora ldtju pie viegli pieejamas maistrvas rozetes. · Kad uzldsana ir pabeigta, atvienojiet strvas vadu no maistrvas rozetes un izemiet akumulatoru no ldtja. · Noteikti izmantojiet Sony akumulatoru un Sony ldtju. x Akumulatora darbbas laiks un ierakstmo/atainojamo nekustgo attlu skaits Akumulatora darbbas laiks (min) Ierakste DSC-W330 DSC-W320 Atainosana DSC-W330 DSC-W320 Piebilde · Ierakstmo nekustgo attlu skaits pamatojas uz CIPA standartu un attiecas uz ieraksti turpmk mintajos apstkos. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) ­ DISP (Screen Display Settings) ir iestatts uz [Normal]. Nenometiet akumulatoru. x Akumulatora atlikus ldia prbaude Akumulatora atlikus ldia indikators pards LCD ekrn. Daudz Maz Piebildes · Paies apmram minte, ldz atainosies pareizs atlikus ldia indikators. [. . . ] 28 MB), "Memory Stick Duo", SD atmias kartes, SDHC atmias kartes Zibspuldze: darbbas rdiuss (ISO jutba (ieteikts ekspozcijas indekss) iestatta uz "Auto"): apm. no 0, 6 m ldz 1, 8 m (T) [Ieejas un izejas ligzdas] (USB)/A/V OUT ligzda: Video izeja Audio izeja (mono) USB komunikcija USB komunikcija: Hi-Speed USB (savietojams ar USB 2. 0) [LCD ekrns] LCD panelis DSC-W330: 7, 5 cm (3, 0 tips) TFT dzinis DSC-W320: 6, 7 cm (2, 7 tips) TFT dzinis Kopjais punktu skaits: 230 400 (960 × 240) punkti [Barosana, visprg informcija] Barosana: akumulators NP-BN1, 3, 6 V Elektroenerijas patris (ierakstes laiks): 1, 0 W Darbinsanas temperatra: no 0°C ldz 40°C Uzglabsanas temperatra: no ­20°C ldz +60°C Izmrs DSC-W330: 95, 9 × 56, 8 × 17, 3 mm (P/A/DZ, izemot izvirzts daas) DSC-W320: 92, 9 × 51, 9 × 17, 3 mm (P/A/DZ, izemot izvirzts daas) Svars (ieskaitot NP-BN1 akumulatoru, atmias karti) DSC-W330: apm. 117 g Mikrofons: mono 27 Skarunis: mono Exif Print: savietojams PRINT Image Matching III: savietojams PictBridge: savietojams Precu zmes , "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", , "Memory Stick Duo", , "Memory Stick PRO Duo", , "Memory Stick PRO-HG Duo", , "Memory Stick Micro", "MagicGate" un ir Sony Corporation precu zmes. · Microsoft, Windows, DirectX un Windows Vista ir Microsoft Corporation reistrts precu zmes vai precu zmes ASV un/vai cits valsts. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSC-W320 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSC-W320 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag