Lietošanas pamācība SONY DSC-W360

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSC-W360 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSC-W360 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSC-W360 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi SONY DSC-W360
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSC-W360 annexe 5 (2682 ko)
   SONY DSC-W360 annexe 4 (4857 ko)
   SONY DSC-W360 annexe 3 (29113 ko)
   SONY DSC-W360 annexe 2 (4723 ko)
   SONY DSC-W360 annexe 1 (386 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSC-W360

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DSC-W350/W360 Digitl fotokamera/lietosanas pamcba © 2010 Sony Corporation Latviski Lietotja ievrbai Modea un srijas numurs ir nordts ierces apaksda. Pierakstiet sos numurus zemk nordtaj viet. Nosauciet tos, kad saistb ar so produktu sazinieties ar Sony dleri. _____________________________ BRDINJUMS Lai novrstu ugunsnelaimes vai elektrisks strvas trieciena risku, nepakaujiet ierci lietus vai mitruma iedarbbai. SVARGA INFORMCIJA PAR DROSBU - SAGLABJIET SO PAMCBU UZMANBU! [. . . ] ·Fotokameras izmantosana smilsains vai putekains viets var izraist darbbas kmes. ·Ja kondensjies mitrums, likvidjiet to pirms fotokameras izmantosanas. ·Nekratiet fotokameru un nesitiet pa to. Tas var izraist darbbas kmes, un, iespjams, nevars ierakstt attlus. Turklt ierakstes medijs var kt nelietojams vai attlu dati var tikt bojti. ·Pirms lietosanas notriet zibspuldzes virsmu. Zibspuldzes gaismas radtais karstums var izraist netrumu krsas maiu vai to pielipsanu pie zibspuldzes virsmas, tdjdi samazinot gaismas intensitti. Carl Zeiss objektvs ·Saj fotokamer ir Carl Zeiss objektvs, kas ataino asus attlus ar brnisgu kontrastu. Fotokameras objektvs izgatavots saska ar Carl Zeiss sertificto kvalittes nodrosinsanas sistmu atbilstosi Carl Zeiss kvalittes standartiem Vcij. 9 Piebildes par LCD ekrnu un objektvu ·LCD ekrns ir razots, izmantojot oti augstas precizittes tehnoloiju, tdjdi vairk nek 99, 99% pikseu ir efektvi izmantojami. Tomr LCD ekrn, iespjams, pastvgi pardsies mazi melni un/ vai spilgti (balti, sarkani, zili vai zai) punkti. Sie punkti ir normli razosanas proces un neietekm ieraksti. ·Kad akumulator palicis maz ldia, objektvs var prtraukt kustties. Ievietojiet uzldtu akumulatoru un vlreiz iesldziet fotokameru. Par fotokameras temperatru Neprtrauktas lietosanas gait fotokamera un akumulators var sasilt. Par aizsardzbu pret prkarsanu Iespjams, nevars ierakstt filmas vai barosana automtiski izslgsies, lai aizsargtu fotokameru, atkarb no fotokameras vai akumulatora temperatras. Sd gadjum LCD ekrn pardsies paziojums, pc tam barosana izslgsies vai nevars ierakstt filmas. Par attla datu savienojambu ·S fotokamera atbilst DCF (Kameras failu sistmas standarts) universlajam standartam, ko ieviesusi JEITA (Japnas Elektronikas un informcijas tehnoloiju industriju asocicija). ·Sony negarant cits iercs ierakstto vai montto attlu atainosanu saj fotokamer un saj fotokamer ierakstto attlu atainosanu cits iercs. Brdinjums par autortiesbm Televzijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materili var bt aizsargti ar autortiesbm. Sdu materilu neatauta ierakste var bt autortiesbu aizsardzbas likumu prkpums. Netiek kompensts bojts saturs vai neizdevusies ierakste Sony nekompenss neizdevusos ieraksti vai ierakstt satura bojjumus sakar ar fotokameras vai ierakstes medija darbbas kmi utt. Par ilustrcijm Saj rokasgrmat ilustrcijs atainots modelis DSC-W350, ja nav nordts citdi. 10 Ierces daas I Rezma sldzis J Plaukstas siksnias piestiprinsanas is K (atainosana) taustis L (izdzsana) taustis M MENU taustis N Vadbas taustis Ieslgta izvlne: v/V/b/B/z Izslgta izvlne: DISP/ / / O Skarunis P Statva piestiprinsanas ligzda · Pieskrvjiet statvu ar skrvi, kas ir ska nek 5, 5 mm. [. . . ] Nav ieteicams ierakstt oti aukst vai karst viet, kas ir rpus nordt diapazona. Par ieksjo uzldjamo rezerves bateriju Saj fotokamer ir ieksja uzldjama baterija, kas paredzta datuma, pulkstea un citu iestatjumu saglabsanai neatkargi no t, vai barosana ir ieslgta. S baterija tiek neprtraukti uzldta, kamr darbint fotokameru. Tomr, ja fotokameru izmantojat tikai su laiku, baterija pakpeniski izldjas, un t pilnb izldsies, ja fotokameru vispr nelietosiet apmram mnesi. Sd gadjum pirms fotokameras izmantosanas noteikti uzldjiet so bateriju. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSC-W360 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSC-W360 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag