Lietošanas pamācība SONY DSC-W380

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSC-W380 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSC-W380 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSC-W380 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi SONY DSC-W380
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSC-W380 annexe 4 (2682 ko)
   SONY DSC-W380 annexe 3 (28318 ko)
   SONY DSC-W380 annexe 2 (4679 ko)
   SONY DSC-W380 annexe 1 (400 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSC-W380

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DSC-W380/W390 Digitl fotokamera/lietosanas pamcba © 2010 Sony Corporation Latviski Lietotja ievrbai Modea un srijas numurs nordts fotokameras apaksda. Nosauciet tos, kad saistb ar so fotokameru sazinties ar Sony dleri. _____________________________ BRDINJUMS Lai samazintu ugunsnelaimes vai strvas trieciena risku, nepakaujiet ierci lietus vai mitruma iedarbbai. SVARGA INFORMCIJA PAR DROSBU -SAGLABJIET SO PAMCBU UZMANBU!LAI SAMAZINTU UGUNSNELAIMES VAI STRVAS TRIECIENA RISKU, NOTEIKTI IZPILDIET SOS NORDJUMUS Ja strvas vada spraudnis neatbilst maistrvas rozetei, izmantojiet pareizas konfigurcijas sprauda adapteru, kas piemrots rozetei. 3 UZMANBU! [ Akumulators Ja ar akumulatoru apiesieties nepareizi, tas var uzsprgt, izraisot ugunsnelaimi vai miskus apdegumus. [. . . ] ·Nelietojiet fotokameru tuvu vietai, kas rada spcgus radiovius vai izstaro radiciju. Iespjams, fotokamera nevars pareizi ierakstt vai atainot attlus. ·Fotokameras izmantosana smilsains vai putekains viets var izraist darbbas kmes. ·Ja kondensjies mitrums, likvidjiet to pirms fotokameras izmantosanas. ·Nekratiet fotokameru un nesitiet pa to. Tas var izraist darbbas kmes, un var nebt iespjams ierakstt attlus. Turklt ierakstes medijs var kt nelietojams vai attlu dati var tikt bojti. ·Pirms lietosanas notriet zibspuldzes virsmu. Zibspuldzes gaismas radtais karstums var izraist netrumu krsas maiu vai to pielipsanu pie zibspuldzes virsmas, tdjdi samazinot gaismas intensitti. Piebildes par LCD ekrnu un objektvu ·LCD ekrns ir razots, izmantojot oti augstas precizittes tehnoloiju, tdjdi vairk nek 99, 99% pikseu ir efektvi izmantojami. Tomr LCD ekrn, iespjams, pastvgi atainosies mazi melni un/vai spilgti (balti, sarkani, zili vai zai) punkti. Sie punkti ir normli razosanas proces un neietekm ieraksti. ·Kad akumulator atlicis maz ldia, objektvs var prtraukt kustties. Ievietojiet uzldtu akumulatoru un vlreiz iesldziet fotokameru. Par fotokameras temperatru Neprtrauktas darbinsanas gait fotokamera un akumulators var sasilt. T nav darbbas kme. 9 Par prkarsanas novrsanu Atkarb no fotokameras un akumulatora temperatras, iespjams, nevars ierakstt filmas vai izslgsies barosana, lai aizsargtu fotokameru. LCD ekrn atainosies paziojums, tad izslgsies barosana vai nebs iespjams ierakstt filmas. Par attla datu savietojambu ·Fotokamera atbilst DCF (Kameras failu sistmas standarts) universlajam standartam, ko ieviesusi JEITA (Japnas Elektronikas un informcijas tehnoloiju industriju asocicija). ·Sony negarant cit ierc ieraksttu vai monttu attlu atainosanu saj fotokamer vai taj ierakstto attlu atainosanu cit ierc. Brdinjums par autortiesbm Televzijas programmas, filmas, videoieraksti un citi materili var bt aizsargti ar autortiesbm. Sdu materilu neatauta ierakste var bt autortiesbu aizsardzbas likumu prkpums. Netiks kompensts bojts saturs vai neizdevusies ierakste Sony nekompenss neizdevusos ieraksti vai ierakstt satura bojjumus sakar ar fotokameras vai ierakstes medija darbbas kmi utt. [. . . ] Nepakaujiet fotokameru turpmk nordto vielu iedarbbai, lai nebojtu prkljumu vai korpusu: ­ miskie produkti, piemram, acetons, benzns, spirts, misks salvetes, insektu repelenti, sauosans aizsargkrms vai insekticds; ­ nepieskarieties fotokamerai, ja uz rokm palikusas minto vielu paliekas; ­ neatstjiet fotokameru ilgstos saskar ar gumiju vai vinilu. Par darbinsanas temperatru So fotokameru paredzts izmantot temperatras diapazon no 0°C ldz 40°C. Nav ieteicams ierakstt oti aukst vai karst viet, kas ir rpus s diapazona. Par ieksjo uzldjamo rezerves bateriju Saj fotokamer ir ieksja uzldjama baterija, lai saglabtu datuma, pulkstea un citus iestatjumus neatkargi no t, vai notiek barosanas padeve. S baterija tiek neprtraukti uzldta, kamr darbint fotokameru. Tomr, ja fotokameru darbinsiet tikai su laiku, baterija pakpeniski izldsies un pilnb izldsies, ja fotokameru nelietosiet apmram mnesi. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSC-W380 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSC-W380 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag