Lietošanas pamācība SONY DSLR-A500

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY DSLR-A500 lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY DSLR-A500 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY DSLR-A500 lietošanas pamācību.


SONY DSLR-A500 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (8222 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY DSLR-A500 annexe 2 (8075 ko)
   SONY DSLR-A500 DATASHEET (400 ko)
   SONY DSLR-A500 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY DSLR-A500 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY DSLR-A500 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY DSLR-A500

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Fotokameras sagatavosana Pirms darbinsanas Attlu ierakste Ierakstes funkcijas izmantosana Atainosanas funkcijas izmantosana Iestatjumu maia Attlu atainosana dator Attlu druksana Digitl viena objektva spogukamera Lietosanas pamcba DSLR-A500/A550 Modea un srijas numurs nordts ierces apaksj da. Nosauciet sos numurus, kad saistb ar so produktu sazinties ar Sony dleri. __________________________ Lietotja ievrbai BRDINJUMS Lai novrstu ugunsnelaimi vai strvas triecienu, nepakaujiet ierci lietus vai mitruma iedarbbai. SVARGA INFORMCIJA PAR DROSBU SAGLABJIET SO PAMCBU. LAI SAMAZINTU UGUNSNELAIMES VAI STRVAS TRIECIENA RISKU, NOTEIKTI IZPILDIET SOS NORDJUMUS. Ja strvas vada sprauda forma neatbilst maistrvas rozetei, izmantojiet sprauda adapteru, kas piemrots rozetei. Uzmanbu! Nepareizas apiesans rezultt akumulators var uzsprgt, aizdegties vai radt miskus apdegumus. [. . . ] Sis pamiens regul zibspuldzes gaismu atkarb tikai no zibspuldzes skotnjs izgaismosans eksponometrijas datiem. Tas ir jutgs pret atstarosanos no objekta. Pre-flash TTL ADI: Advanced Distance Integration (attluma uzlabota mrsana) TTL: Through the lens (gaismas mrsana caur objektvu) · Kad izvlts [ADI flash], ar objektvu, kuram ir attluma noteiksanas sensors, var preczk veikt zibspuldzes kompensciju ar preczku attluma informciju. 96 Piebildes ·Ja nevar noteikt attlumu starp objektu un rjo zibspuldzi (kompl. nav iek. ) (bezvadu zibspuldzes ierakste, izmantojot rjo zibspuldzi (kompl. nav iek. ), ierakste ar rjo zibspuldzi, kas pieslgta ar kabeli, ierakste ar Macro Twin zibspuldzi utt. ), fotokamera automtiski izvlas Pre-flash TTL rezmu. ·Turpmk mintajos gadjumos izvlieties [Pre-flash TTL], jo fotokamera nevar veikt zibspuldzes kompensciju, lietojot ADI flash rezmu. ­ Tiek izmantots filtrs ar ekspozcijas faktoru, piemram, ND filtrs. ·ADI flash rezms ir pieejams tikai kombincij ar objektvu, kam ir attluma sensors. Lai noteiktu, vai objektvam ir attluma noteiksanas sensors, skatiet objektva komplektcij iekautaj lietosanas pamcb. Objekta spilgtuma izmrsanas metodes izvle (eksponometrijas rezms) Fn taustis t (Metering mode) t izvlieties nepieciesamo rezmu (Multi segment) Saj rezm tiek izmrts apgaismojums katr zon pc kopjs zonas sadalsanas vairks das un noteikta pareiza ekspozcija visam ekrnam. (Center weighted) (Spot) Uzsverot ekrna centrlo zonu, sis rezms izmra visa ekrna gaismas vidjo spilgtumu. Saj rezm tiek izmrts apgaismojums tikai punkta eksponometrijas apl centra zon. Ierakstes funkcijas izmantosana Ierakstes pamieni · Ierakstei parastos apstkos izmantojiet (Multi segment) eksponometriju. · Ja AF zon ir objekts ar lielu kontrastu, izmriet ierakstm objekta apgaismojumu ar optimlu ekspozciju, izmantojot punkta eksponometrijas funkciju un ieraksti ar AE fikssanu (92. lpp. ). Piebilde ·Kad ekspozcijas rezms ir iestatts uz AUTO vai ainas izvli, [Metering mode] ir fiksts uz (Multi segment) un nevar izvlties citus rezmus. 97 Spilgtuma un kontrasta automtiska kompenscija (dinamiskais diapazons) D-RANGE taustis t izvlieties nepieciesamo iestatjumu D-RANGE taustis (Off) (DRO) Neizmanto DRO/Auto HDR funkciju. Sadalot attlu mazs zons, fotokamera analiz gaismas un nas kontrastu starp objektu un fonu, iegstot attlu ar optimlu apgaismojuma spilgtumu un tou preju. Ieraksta divus attlus ar atsirgu ekspozciju, tad uzklj nepietiekamas ekspozcijas attla gaiso zonu un prmrgas ekspozcijas attla tumso zonu, lai iegtu attlu ar bagtgu tou preju. (Auto HDR) Attla spilgtuma korekcija (dinamisk diapazona optimiztjs) 1 D-RANGE taustis t (DRO) 2 Izvlieties optimlo lmeni ar b/B uz vadbas sviras. (Auto) (Level)* Automtiski noregul spilgtumu. , ir paslaik izvltais solis. * Lv_ , kas atainots ar 98 Piebildes ·Iestatjums ir fiksts uz (Off), kad ainas izvl ir izvlts (Sunset) vai (Night Port. /View). ·Kad ierakstt ar dinamisk diapazona optimiztju, attl var bt troksi. Izvlieties piemroto lmeni, prbaudot ierakstto attlu, pasi tad, kad pastiprint efektu. Automtiska kompenscija ar bagtgu preju (automtiski augsts dinamiskais diapazons) 1 D-RANGE taustis t (Auto HDR) 2 Izvlieties optimlo lmeni ar b/B uz vadbas sviras. Ierakstes funkcijas izmantosana (Auto Exposure Diff. ) Automtiski noregul ekspozcijas atsirbu. (Exposure Iestata ekspozcijas atsirbu, pamatojoties uz objekta Difference Level)* kontrastu. * _Ev, kas atainots ar Ierakstes pamiens , ir paslaik izvltais solis. · T k katr ierakstes reiz aizvars tiek atbrvots divreiz, ievrojiet turpmk minto. ­ Kad fotografjat cilvkus, ieteicams izmantot Live View rezmu. Piebildes ·Kad ekspozcijas rezms ir iestatts uz AUTO vai ainas izvli, nevar izvlties [Auto HDR]. ·Nevar skt jaunu ieraksti, kamr nav pabeigta attla datu tversana pc ierakstes. Ja iesldzat smaida noteiksanas aizvara funkciju ar izvltu [Auto HDR], fotokamera izmantos pagaidu DRO iestatjumu. 99 ·Iespjams, neiegsiet nepieciesamo efektu atkarb no objekta apgaismojuma atsirbm un ierakstes apstkiem. ·Kad ainas kontrasts ir vjs, fotokamera svrsts vai objekts ir izpldis, iespjams, neiegsiet labus HDR attlus. [. . . ] Tas var radt fotokameras darbbas kmes, un dazos gadjumos ss kmes nevar izlabot. Par darbinsanas temperatru S fotokamera ir paredzta darbinsanai no 0 ldz 40°C temperatr. Nav ieteicams to lietot oti augst vai zem temperatr rpus s diapazona. Par mitruma kondensciju Ja fotokameru ienesat silt viet no aukstas, uz fotokameras vai ts iekspus var kondensties mitrums. Lai novrstu mitruma kondensciju Kad fotokameru no aukstas vietas ienesat silt, ilgk nek stundu ievietojiet to plastmasas maisi un ciesi aiztaisiet, lai temperatras izldzintos. Ja kondensjies mitrums Izsldziet fotokameru un pagaidiet apmram stundu, lai mitrums iztvaiko. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY DSLR-A500 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY DSLR-A500 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag