Lietošanas pamācība SONY HDR-CX550VE annexe 1

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY HDR-CX550VE lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY HDR-CX550VE lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY HDR-CX550VE lietošanas pamācību.


SONY HDR-CX550VE annexe 1: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (13897 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY HDR-CX550VE (2997 ko)
   SONY HDR-CX550VE annexe 3 (3486 ko)
   SONY HDR-CX550VE annexe 2 (1848 ko)
   SONY HDR-CX550VE annexe 1 (3084 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY HDR-CX550VEannexe 1

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Saturs 9 12 21 44 57 66 91 119 Ar ko skt Ierakste/atainosana Videokameras funkciju izmantosana Attlu saglabsana, izmantojot rjo ierci Videokameras pielgosana Papildu informcija HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE Digitl HD videokamera "Handycam" rokasgrmata trai uzziai © 2010 Sony Corporation Izlasiet so vispirms Komplektcij iekautie aksesuri Iekavs ( ) nordts skaits. s Maistrvas adapters (1) s Strvas vads (1) s Komponenta A/V kabelis (1) A s A/V savienotjkabelis (1) B s USB kabelis (1) C s Bezvadu tlvadbas pults (1) Bezvadu tlvadbas pult ir jau ievietota pogas tipa litija baterija. Izemiet izolcijas loksni pirms pults izmantosanas. Akumulators · Videokamera nav izturga pret putekiem, sakstiem, t nav densnecaurlaidga. · Pat ja videokamera ir izslgta, GPS funkcija darbojas, kamr GPS sldzis ir iestatts uz ON. [. . . ] 2 Kadrjiet baltu prieksmetu, piemram, papra lapu, lai ekrnu aizpildtu td pas apgaismojum, kd ierakstsiet objektu. Kad balts krsas balanss ir noregults un saglabts atmi, indikators prtrauc mirgosanu. b Piebildes · Iestatiet [WHITE BAL. ] uz [AUTO] vai noreguljiet krsu [ONE PUSH] parametr, kamr izmantojat baltas vai vsi baltas fluorescjoss lampas. · Kad izvljties [ONE PUSH], turpiniet kadrt baltus objektus, kamr tri mirgo . · Kad izvljties [ONE PUSH], ja turpina mirgot pc pieskarsans , iestatiet [WHITE BAL. ] uz [AUTO]. · Ja iestatjt [WHITE BAL. ], [SCENE SELECTION] ir iestatts uz [AUTO]. z " AUTO Balts krsas balanss tiek automtiski noregults. OUTDOOR ( ) Balts krsas balanss ir noregults atbilstosi zemk nordtajiem ierakstes apstkiem: ­ rpus telpm; ­ nakts ainas, neona zmes un uguosana; ­ saullkts vai saulriets; ­ dienasgaismas fluorescjosu lampu apgaismojums. · Ja mainjt akumulatoru, kamr bija izvlts [AUTO], vai pc darbinsanas telp iznest videokameru rpus telpm (vai otrdi), apmram 10 sekundes vrsiet videokameru pret tuvu baltu objektu, lai labk noregultu krsu balansu. Padoms 72 LV · Kad balts krsas balansu iestatjt ar [ONE PUSH], ja mainjs apgaismojums, videokameru ienesot telp no rienes (vai otrdi), nepieciesams atkrtot [ONE PUSH] procedru, lai vlreiz noregultu balts krsas balansu. · [EXPOSURE] tiek automtiski iestatta uz [MANUAL]. b Piebilde SPOT FOCUS Varat izvlties un noregult fokusa punktu, lai to vrstu pret objektu, kas nav ekrna centr. SPOT MTR/FCS (punkta eksponometrija/fokuss) Varat vienlaikus noregult izvlt objekta spilgtumu un fokusu. b Piebilde Rm pieskarieties objektam, kuram vlaties noregult spilgtumu un fokusu. Lai automtiski noregultu spilgtumu un fokusu, pieskarieties [AUTO]. b Piebilde · [EXPOSURE] un [FOCUS] tiek automtiski iestatti uz [MANUAL]. EXPOSURE Varat manuli fikst attla spilgtumu. Noreguljiet spilgtumu, kad objekts ir prk gaiss vai tumss. Videokameras pielgosana SPOT METER (elastg punkta eksponometrija) Varat noregult un fikst ekspozciju objektam, lai tas tiktu ierakstts ar piemrotu spilgtumu, pat ja ir spcgs kontrasts starp objektu un fonu, piemram, uz skatuves starmesu gaism. Pieskarieties / , lai noregultu spilgtumu. Lai automtiski noregultu ekspozciju, pieskarieties [AUTO]. z · Varat ar noregult manuli, izmantojot MANUAL riteni (31. lpp. ). Padoms Rm pieskarieties objektam, kuram vlaties noregult ekspozciju. Lai atjaunotu automtisko ekspozciju, pieskarieties [AUTO]. LV 73 FOCUS Varat manuli noregult fokusu. Varat ar izvlties so funkciju, lai fokustos uz noteiktu objektu. TELE MACRO S ir noderga funkcija, lai ieraksttu mazus objektus, piemram, ziedus vai kukaius. (TELE MACRO ar tiek atcelts, kad prvietojat palielinjuma sviru uz W pusi. ) Pieskarieties (tuvs objekts)/ (tls objekts), lai noregultu fokusu. · Kad [FOCUS] iestatt uz [MANUAL], · Minimlais attlums starp videokameru un objektu, saglabjot asu fokusu, ir apmram 1 cm platlea rezm un apmram 80 cm telefoto rezm. lpp. ) automtiski prvietojas uz T (telefoto) puses augspusi un auj tuvpln ierakstt objektus ldz vismaz 32 cm attlumam. · pards, kad fokusu nevar noregult tuvk, un pards, kad fokusu nevar noregult tlk. · Ir vienkrsk fokusties uz objektu, prvietojot palielinjuma sviru T (telefoto) virzien, lai noregultu fokusu, tad W (platleis) virzien, lai noregultu palielinjumu ierakstei. Kad vlaties ierakstt objekta tuvplnu, prvietojiet palielinjuma sviru W (platleis) virzien, tad noreguljiet fokusu. · Fokusa attluma informcija (attlums, kd objekts ir fokus; tiek izmantota k norde, ja ir tumss un grti noregult fokusu) dazas sekundes atainojas turpmk mintajos gadjumos. (S informcija neatainosies pareizi, ja izmantojat prveidosanas objektvu (noprkams atsevisi). ) ­ Kad fokusa rezms ir prslgts no automtisk uz manulo. lpp. ). z Padomi · Kad ierakstt tlu objektu, iespjams, fokussans bs apgrtinta un var prast laiku. lpp. ), kad ir grti fokusties automtiski. b Piebildes AE SHIFT Varat manuli noregult ekspozciju. [. . . ] Tas ir parocgi atainosanas laik. HDR-CX550E/CX550VE 2 Iebvtais mikrofons (29. lpp. ) 3 Zibspuldze 4 Objektvs (G objektvs) 5 MIC (PLUG IN POWER) ligzda 6 2 (austias) ligzda 7 Tlvadbas sensors/infrasarkano staru HDR-XR550E/XR550VE trai uzziai raidtjs Vrsiet bezvadu tlvadbas pulti (123. lpp. ) pret tlvadbas sensoru, lai darbintu videokameru. 8 Videokameras ierakstes lampia (90. lpp. ) Ierakstes laik videokameras ierakstes lampia izgaismojas sarkana. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY HDR-CX550VE LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY HDR-CX550VE lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag