Lietošanas pamācība SONY KDL-50W656A INSTALLATION GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY KDL-50W656A lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY KDL-50W656A lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY KDL-50W656A lietošanas pamācību.


SONY KDL-50W656A INSTALLATION GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (612 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY KDL-50W656A (1146 ko)
   SONY KDL-50W656A INSTALLATION GUIDE (350 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY KDL-50W656AINSTALLATION GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ja lietojumprogrammu galerijā neatrodat meklēto, izmēģiniet laimi globālajā tīmeklī un pārlūkojiet internetu televizorā. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība nospiediet * List (Saraksts) un atrodiet Progr. galer. 1. 3 Nomas videofilmas Lai skatītos nomātu videofilmu, jums nav jāiziet no mājas — vienkārši iznomājiet jaunāko filmu no reģionālās tiešsaistes video nomas. Ja televizors ir savienots ar mājas tīklu, varat tajā rādīt attēlus, izmantojot viedtālruni, atskaņot televizorā videoklipus, kas saglabāti datorā, vai izmantot planšetdatoru kā televizora tālvadības pulti. Ja televizors ir savienots ar internetu, varat skatīties tiešsaistes video nomā iznomātas videofilmas, izlasīt tiešsaistes TV ceļvedi vai ierakstīt savu iecienīto raidījumu USB cietajā diskā. [. . . ] 2 - Atlasiet Televizora iestatījumi > Attēls > Formāts un malas > Attēla pārbīde. 3 - Nospiediet x (pa labi) un noregulējiet vērtību ar u (uz augšu) vai v (uz leju). 4 - Nospiediet b (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Atrašanās vieta Ja televizors atrodas veikalā, varat to iestatīt, lai tas rādītu veikala reklāmjoslu. 1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestatīšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Atrašanās vieta un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet b (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. ISF kalibrācija ISF® kalibrācija ļauj maksimāli efektīvi izmantot HD televizora displeju. Varat lūgt, lai ISF kalibrācijas speciālists ierastos jūsu mājās un iestatītu televizorā optimālus attēla iestatījumus. Vaicājiet savam izplatītājam par ISF kalibrāciju savam televizoram. TV / Attēla iestatījumi 41 ISF kalibrācijas speciālists saglabā un bloķē ISF iestatījumus kā 2 attēla stilus. Kad ISF kalibrācija ir pabeigta, nospiediet o OPTIONS (Opcijas), atlasiet Attēla stils un nospiediet OK (Labi). Atlasiet ISF diena, lai skatītos televizoru spilgtā apgaismojumā, vai atlasiet ISF nakts tumša apgaismojuma apstākļos. ISF kalibrāciju var veikt pie katras darbības izvēlnē Sākums, piemēram, Televizora skatīšanās vai pievienota Blu-ray disku atskaņotāja. Turklāt var pielāgot arī konkrētus izvēlētā skaņas stila iestatījumus, piemēram, zemās vai augstās frekvences. 2 - Nospiediet h, atlasiet S Iestatīšana un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet Televizora iestatījumi, pārejiet uz atsevišķo iestatījumu un pielāgojiet to. 1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestatīšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Televizora iestatījumi > Skaņa > Skaņas stils un atlasiet stilu, ko vēlaties atiestatīt. 42 TV / Skaņas iestatījumi 3 - Nospiediet x (pa labi) un atlasiet Stereo, Incredible Surround vai Incredible Surround 3D. 4 - Nospiediet b (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Incredible Surround 3D, varat bloķēt televizoru, lai tas automātiski nepārslēgtos uz Incredible Surround 3D, pārslēdzot televizoru uz 3D skatīšanu. 1 - Nospiediet h, atlasiet S Iestatīšana un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet b (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Austiņu skaļums Izmantojot iestatījumu Austiņu skaļums, varat atsevišķi iestatīt pievienotu austiņu skaļumu. [. . . ] Lielākajai daļai izvēļņu iestatījumu un opciju varat nospiest * (zilo taustiņu), lai iegūtu īsu informāciju par atlasīto iestatījumu vai opciju. Ja ir pieejama informācija par iestatījumu vai opciju, varat vēlreiz nospiest * (zilo taustiņu), lai atvērtu attiecīgo palīdzības sadaļas lapu. Veicot dažas darbības, piemēram, lasot teletekstu, krāsu taustiņiem ir noteiktas funkcijas, un ar tiem nevar atvērt palīdzību. Televizora palīdzība planšetdatorā, viedtālrunī vai datorā Televizora palīdzību varat lejupielādēt PDF formātā, lai to lasītu viedtālrunī, planšetdatorā vai datorā. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY KDL-50W656A LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY KDL-50W656A lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag