Lietošanas pamācība SONY KDL-50W685A INSTALLATION GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SONY KDL-50W685A lietošanas pamācībām. Ceram, ka SONY KDL-50W685A lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SONY KDL-50W685A lietošanas pamācību.


SONY KDL-50W685A INSTALLATION GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (612 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SONY KDL-50W685A INSTALLATION GUIDE (350 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SONY KDL-50W685AINSTALLATION GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ja rodas tehniskas grūtības, nogādājiet to tuvākajā firmas Philips tirdzniecības vietā. • Lietojot šo izstrādājumu, tas var nelabvēlīgi iespaidot nepietiekoši aizsargātu vai jūtīgu elektronisko aparatūru. Izstrādājuma radītie traucējumi var pat sabojāt šo aparatūru. Tāpēc pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, ka tas neatstāj nelabvēlīgu iespaidu uz tuvumā esošo aparatūru. [. . . ] Lietojiet tikai firmas Philips NiMH hermētiskos akumulatorus (R03/AAA, tips: SBC HB550S, daļas numurs 996500015757) 3 Pārliecinieties, ka akumulatori ir pareizi ievietoti un to pievienošanas polaritāte atbilst apzīmējumiem akumulatoru nodalījumos. Ja austiņu sistēma ilgāku laiku netiek lietota, neaizmirstiet izņemt akumulatorus no austiņas nodalījumiem. 4 Nostipriniet kreisās austiņas blīvspilvenu tam paredzētajā vietā. Raidītāja sagatavošana lietošanai 5 Pārliecinieties, ka spriegums, kas norādīts maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāja marķējuma plāksnītē, atbilst maiņsprieguma vērtībai barojošajā elektrotīklā. 6 Pievienojiet 12 V/200 mA maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāja izejas (līdzstrāvas) savienotāju barojošā līdzsprieguma ieejas ligzdai raidītāja aizmugurē. 7 Pievienojiet 12 V/200 mA maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju barojošā elektrotīkla kontaktligzdai. Ja raidītājs ilgāku laiku netiek lietots, neaizmirstiet atvienot to no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas. Austiņu akumulatoru uzlāde 8 Novietojiet austiņas uz uzlādējošās bāzes stacijas, nodrošinot, lai raidītāja uzlādes kontaktizciļņi novietotos uz austiņu kontaktplāksnēm. Līdz ar to automātiski iedegas UZLĀDES indikators, liecinot, ka notiek akumulatoru uzlāde. Vienlaikus austiņas automātiski izslēdzas (t. i. , izdziest IESLĒGŠANAS indikators). Kad akumulatoru uzlāde ir beigusies (tas aizņem aptuveni 16 stundas), automātiski izdziest arī zaļais UZLĀDES indikators. LATVIEŠU VALODA 135 SVARĪGI!• Uzlādējošā bāzes stacija nepārraida audiosignālus laikā, kad notiek akumulatoru uzlāde. • Pirms FM austiņu lietošanas pirmo reizi veiciet pilnu akumulatoru uzlādi, kam jāilgst vismaz 16 stundas. orientētas Austiņas ir izslēgtas Nospiediet austiņu IESLĒDZĒJA taustiņu. Līdz ar to automātiski iedegas IESLĒGŠANAS indikators, norādot, ka austiņas ir ieslēgtas. LATVIEŠU VALODA 137 Akumulatori nav ievietoti Rīkojieties, kā norādīts sadaļas ‘Akumulatoru ievietošana vai nomaiņa’ punktos 1 līdz 4. Akumulatoru pievienošanas Izmainiet akumulatoru stāvokli polaritāte ir nepareiza atbilstoši polaritātes apzīmējumiem akumulatoru nodalījumos. Raidītājam nepienāk elektrobarošana Pārliecinieties, ka uzlādējošā bāzes stacija caur maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju ir pievienota barojošajam elektrotīklam, un rīkojieties, kā norādīts punktos 5 līdz 7. Akumulatori ir nepietiekoši uzlādēti Uzlādējiet akumulatorus, kā norādīts punktos 5 līdz 7. Nav pievienots audiosignāla avots Pārliecinieties, ka audiosignāla avota izeja ir pievienota raidītāja 3. 5 mm STEREO IEEJAS ligzdai. Atskaņojuma skaļums ir pārāk zems Ieregulējiet vēlamo audiosignāla avota izejas signāla līmeni vai atskaņošanas skaļumu austiņās. Sargājiet dzirdi: Ilgstoša mūzikas klausīšanās ar lielu skaļumu var izsaukt paliekošus dzirdes traucējumus. Audiosignāla izejas līmenis ir Gadījumā, ja audiosignāla avota pārāk zems izejas signāla līmenis ir regulējams, iestādiet lielāko signāla vērtību, pie kuras tas vēl netiek kropļots. SVARĪGI: Dažiem televizoriem signāla līmeni austiņu izejā var regulēt vienīgi ar ekrāna izvēlnes iestādījumu. Austiņas nav noskaņotas uz Izvēlieties 1 no 3 radioaustiņās raidītāja pārraides kanālu pieejamajām frekvenču opcijām (tas ir, to kas atbilst raidītājam), pagriežot MANUĀLĀS REGULĒŠANAS SLĒDZI, tad radioaustiņas ātri tiks noregulētas atbilstoši raidītājam. [. . . ] Izmantojiet raidītāju KDL-50W685A, kas ietilpst izstrādājuma komplektā. Daži raidītāji, kas darbojas citas aparatūras sastāvā, var nebūt saderīgi ar austiņām KDL-50W685A, jo tajās tiek izmantotas jaunākās uztveršanas un signālu apstrādes metodes. Uzlādējošā bāzes stacija nepārraida Ja vēlaties klausīties mūziku, lietojot audiosignālus laikā, kad notiek firmas Philips papildus bezvadu akumulatoru uzlāde. Šādā gadījumā austiņas vai skaļruņus, kas ir saderīgi papildus bezvadu austiņas vai Philips ar bāzes staciju KDL-50W685A, bezvadu skaļrunis nevar uztvert noņemiet austiņas KDL-50W685A no signālu arī tādā gadījumā, ja ir bāzes stacijas. [. . . ]

NOTEIKUMI SONY KDL-50W685A LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SONY KDL-50W685A lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag