Lietošanas pamācība STRONG SRT 8903

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju STRONG SRT 8903 lietošanas pamācībām. Ceram, ka STRONG SRT 8903 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt STRONG SRT 8903 lietošanas pamācību.


STRONG SRT 8903 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1270 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   STRONG SRT 8903 (1257 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata STRONG SRT 8903

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Digitāls Augstas Izšķirtspējas Virszemes Uztvērējs SRT 8903 Lietošanas Instrukcija Picture similar PART 1 Satura Rādītājs 1. 0 Instrukcija 1. 1 Drošības instrukcija 1. 2 Uzglabāšana 1. 3 Iekārtas Pielāgošana 1. 4 Piederumi 1. 5 Ārējās USB ierīces izmantošana 2. 0 Uztvērējs 2. 1 Noklusētais PIN kods: 1234 2. 2 Priekšējais panelis 2. 3 Aizmugures panelis 2. 4 CA Saskarne 2. 5 Tālvadības Pults 2. 6 Tālvadības pults izmantošana 3. 0 Savienojumi 3. 1 Pieslēgšanās Virszemes Antenai 3. 2 Pieslēgšanās HD TV ar HDMI kabeli 3. 3 Pieslēgšanās TV ar SCART kabeli 3. 4 Pieslēgšanās TV ar RCA tipa kabeli 3. 5 Pieslēgšanās Digital Audio pastiprinātājam ar S/PDIF 3. 6 Pieslēgšanās Digital Audio pastiprinātājam un TV, izmantojot HDMI 3. 7 Pieslēgt USB atmiņas ierīci 4. 0 Uzsākšana 5. 0 Ātrais ceļvedis kā izmantot uztvērēju 6. 0 Ekspluatācija 6. 1 Kanālu maiņa 6. 2 Informācijas Baneris 6. 3 Audio valodas izvēle 6. 4 Teleteksts 6. 5 Subtitri 6. 6 Laika nobīde 6. 7 EPG (Elektroniskais Programmu Gids) 6. 8 Tūlītēja Ierakstīšana 7. 0 Galvenā izvēlne 7. 1 Rediģēt kanālu 7. 2 Uzstādīšana 7. 3 Sistēmas iestatīšana 7. 4 Rīki 7. 5 Spēles 7. 6 Medija+ 8. 0 Problēmu risināšana 9. 0 Tehniskā specifikācija 29 Oct 2012 18:46 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 14 15 18 20 20 22 23 STRONG paziņo, ka šī prece atbilst pamatprasībām un citām attiecīgajām direktīvām un noteikumiem 2004/108/EC un 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC Saskaņā ar izmaiņām. Nepārtrauktās pētniecības un tehnisko specifikāciju attīstības rezultātā, produktu dizains un izskats var mainīties. Visi produktu nosaukumi ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes pieder to īpašniekiem. Visas tiesības ir aizsargātas. 1 Latviešu PART 1 1. 0 Instrukcija Šis uztvērējs ir izgatavots, lai atbilstu starptautiskajiem drošības standartiem. [. . . ] Izmantojiet pq, lai izvēlētos vēlamo kanālu un nospiediet OK, lai bloķētu vai atbloķētu to. Jums tiek prasīts ievadīt PIN kodu. (Noklusētais PIN: 1234) Slēgts kanāls tiks atzīmēts ar  simbolu. Bloķēt/atbloķēt vairākus kanālus vienā sesijā ir iespējams. Kad visas izmaiņas ir veiktas, nospiediet EXIT divreiz. Apstiprinājuma banneris parādīsies augšā. Izvēlieties Jā, lai saglabātu izmaiņas, vai Nav, lai atbrīvoties. 7. 1. 1. 3 Izlaist kanālus Kanāli atzīmēti ar Pāriet tiks izlaisti, kad pārskatīsiet kanālus ar pq pogām. Neskatoties uz to, šie kanāli joprojām ir pieejami no kanālu saraksta. Lai atzīmētu kanālus izlaižot, nospiediet ZAĻŠ, TV kanāla sarakstā. Izlaist simbols ekrāna augšpusē pārvietosies un norādīs, ka Izlaist funkcija ir aktivizēta. Izmantojiet pq, lai izvēlētos vēlamo kanālu un nospiediet OK, lai atzīmētu vai noņemtu atzīmi, lai izlaist. Kanāli tiks atzīmēti ar  simbolu. Kad visas izmaiņas ir veiktas, nospiediet EXIT divreiz. Apstiprinājums banneris būs pop augšu. Apstiprinājuma banneris parādīsies augšā. Izvēlieties Jā, lai saglabātu izmaiņas, vai Nav, lai atbrīvoties. 7. 1. 1. 4 Pārvietot kanālus Favorītu sarakstā Atzīmējiet Favorītu grupu, kurā jūs vēlaties pārvietot jūsu kanālus. Lai pieļaut Pārvietošanas funkciju, nospiediet DZELTENS, kad esat TV Channel List – Fav group x. Pārvietot simbols ekrāna augšpusē, pārvietosies, kamēr norādīs, ka Pārvietot funkcija ir aktivizēta. Izmantojiet pq, lai izvēlētos vēlamo kanālu un nospiediet OK, lai izvēlētos to. Tagad varat pārvietot izvēlēto kanālu uz augšu vai uz leju, izmantojot pq. Kad kanāls ir vēlamā pozīcijā, nospiediet OK taustiņu. Kanāls ir stabila savā jaunajā amatā. [. . . ] Izmantojiet pq, lai pārvietotu izcelto un tu, lai mainītu iestatījumus. Laika maiņa: ieslēgts vai izslēgts. Kad, laika maiņa ir iestatīta izslēgts režīmā, laika maiņa kļūst neaktīva. Ierakstīt laika maiņu: ieslēgts vai izslēgts. [. . . ]

NOTEIKUMI STRONG SRT 8903 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un STRONG SRT 8903 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag